Végjáték vagy megszabadulás? - Újabb Koršunovas produkció a sepsiszentgyörgyi REFLEX3 színpadán

Végjáték vagy megszabadulás? – Újabb Koršunovas produkció a sepsiszentgyörgyi REFLEX3 színpadán

Klasszikus frissen lélegző átiratban. Koršunovas szabad értelmezése Shakespreare Viharja nyomán. Aktuális társadalmi-kulturális utalások. Korszerű színházi nyelv. Ahogy ezt a litván színházrendező alkotásaiban eddig is tapasztalhattuk.

A Meyerhold-díjas rendező előadásait totális színházként éli meg a néző a világ legtöbb fesztiválján. A Reflex színpadán korábban is átütő erővel jelentkezett Gorkij Éjjeli menedékhelye és Shakespeare Hamletje. Hogy eltöri-e Prospero varázsló ezúttal pálcáját, nem tudni, de a színház, és a világ értelmezésnek újra tanúi lehetünk. A teremtés, az alkotás, a szabadság vagy a férfi-nő együtt-létezése minden kornak alapkérdése. A vihar pedig örök dráma, összegző és egyetemes. Olyan témákkal állít szembe, melyeket csak elzártan vagy  távolságból tudunk megvizsgálni. Prospero lakatlan szigetéről, egy huszadik századi értelmiségi tömbházlakásából, vagy Koršunovas színpadáról.

Minden kornak van lakatlan szigetre ítélt Prosperója, kinek szellemi erejét nem tűri a rendszer, megsemmisíteni képtelen, így hát száműzi. Jelképesen. A volt szovjet kor is létrehozta a maga lakatlan szigeteit, hol az alkotó-Prosperonak az egyetlen lehetőség a szellemi ellenállás maradt. A könyv. És Miranda. „A lány alakja érdekelt leginkább. A lány az alkotó lelke, Prospero teremtménye. Bár a színpad a múlt századot idézi, egyetemes nyelven kíván szólni az örök alkotó kényszerű visszavonulásáról, mely létezését burokba zárja. És merő illúzió, hogy eljön az idő, egy plátói kor, melyben a hatóságoknak szükségük lesz a filozófusra” – vallja a rendező.

Koršunovas 1999-ben több hozzá hasnonlóan gondolkodó művésszel közösen hozta létre független társulatát, az OKT-t, vagyis az Oskaras Koršunovas Színházat. Előadásaik a radikális társadalmi és politikai átalakulásokkal küzdő Litvániában kiemelkedő jelentőséggel bírnak azóta is, céljuk elsősorban a változó időket élő emberekkel való kapcsolatkeresés. Az OKT színházművészete mély tradíciókkal rendelkezik, mégis rendkívüli művészi szabadság jellemzi.

A március 18–31. közt zajló Reflex3 Nemzetközi Színházi Fesztiválnak köszönhetően Sepsiszentgyörgy és Háromszék találkozási ponttá válik Európa kulturális térképén.Olyan alkotásokat gyűjt egybe, melyek elevenen és költői minőségben reagálnak a világ változásaira. A Miranda című előadást a Reflex3 közönsége 2015. március 31-én, kedden este nyolc órától láthatja a Tamási Áron Színház Nagytermében.

További részletek a fesztivál honlapján (http://reflexfest.ro/) találhatóak.