Vass Zsuzsanna: A színész a kollaboratív alkotásban

Vass Zsuzsanna: A színész a kollaboratív alkotásban

A Váróterem Projekt Zéró című előadásának próbafolyamatáról Vass Zsuzsanna mesteri disszertációja alapján.

 

A  Váróterem  Projekt  független  színházi  társulat  2010-ben  alakult  Kolozsváron.  Frissen végzett színészhallgatók indították, elmondásuk szerint nem tudva, mire vállalkoztak. Fennállása óta  a  társulat  több  játszóhelyen  megfordult  már.  Jelenleg  egy  stúdióvá  alakított  régi raktárépületben működik, a Zug nevű kultúrzónában.

Az  egyetem  befejezése  óta  független  és  állami  színházi  munkáim  során  is  találkoztam olyan  próbafolyamattal,  ahol  nem  egy  már  létező  szövegből  indultunk  ki.  Ezekben  a munkafolyamatokban  egy  olyanfajta  keresést  figyeltem  meg  az  alkotócsoporton  belül,  ami  a szövegre  épülő  előadásokban  nem  jelentkezik,  vagy  nem  ilyen  formában.  Ezekben  az alkotásokban ugyanis hiányzik az a fajta mankó, amit a drámai szöveg biztosít. Ilyen például egy követhető  szerkezet,  egy  erre  építhető  munkarend,  egy  átgondolt,  önmagában  is  műalkotást jelentő  anyag,  amihez  képest  alakul  ki  az  előadás  minden  egyéb  részlete.  Ennek  a  hiánya  egy másfajta munkamódszert igényel. Az alkotás sokkal mozaikszerűbb, nem lineárisan felépített, az előadás részletei leggyakrabban nem alakíthatóak ki abban a sorrendben, ami a végső formájában megjelenik.  Nehéz  benne  szabályszerűséget  felállítani.  Emiatt  gyakran  egész  a  próbafolyamat utolsó időszakáig, amikor a már meglévő anyagot tulajdonképpen rendszerezik az alkotók, azt az érzetet  keltheti  a  színészben,  hogy  az  egésznek  nincs  formája,  nem  egységes,  vagy,  ahogy  a produktum-orientáltságunk néha kimondatja velünk a színházban, nem állunk sehogy.

Zéró  az  Advertego  után  Botos  Bálint  második  rendezése  a  Váróterem  Projekt társulatával. Az  előző  munkához  képest  a  rendezőnek  olyan  célkitűzései  voltak,  hogy  őrizzük meg  az  Advertegóban  történő  nyelvkeresést,  de  az  előbbivel  ellentétben  ez  az  előadás  épüljön egy  narratívára.  Mégsem  egy  már  megírt  drámát  vittünk  színre,  hanem  Davis  Foster  Wallace Infinite Jest  című regénye szolgált alapul mind a narratíva, mind bizonyos formai megoldások szempontjából.  Az  Advertegóra hivatkozva  célul  tűzte  ki  a  nyelvkeresés  folytatását,  a  színházi  metakommunikációt,  az  önreflexiót, ugyanakkor az előzőnél sokkal határozottabb narratíva kialakítását.

Az előadás narratívája több szálon fut, öt különböző karakter történetei  révén: a főhős, egy  fiatal  ötlettelen  filmrendező  (Levi),  az  életbiztosításokat  kötő  barátnője  (Maya),  egy összeesküvés elméleteket gyártó drogdíler (Zsolt), egy bogaras boncorvos (Endre) és egy szuicid hajlamú,  depressziós  lány  (Zsuzsa). Gyakran  monologizálnak,  a  közönséggel  osztva  meg  a problémáikat. A monológokat kisebb jelenetek szakítják meg, amik között ok-okozati viszonyt nehéz fölfedezni.

Az  előadás  szerkezete  sokat  vett  át  a  témául  szolgáló  szórakoztatás,  entertainment,  a televízió, a film tulajdonságaiból. A jelenetalkotás filmszerű, átmenetek nélküli éles váltásokkal, idő-  és  térugrásokkal.  A  szereplők  közti  események  gyakran  banálisak,  a  párbeszédek hétköznapiak,  ezzel  a  sitcomok  világát  idézve  elő. A  különböző,  egymáshoz  közvetlenül  nem kötődő  jelenetek  gyors  egymásutánisága  is  a  tévénéző  csapongó  figyelmét  igényli.  Ugyancsak felvállaltan  szórakoztató  jelleggel  vannak  jelen  a  már  említett  élőben  játszott  zeneszámok, amikbe a színészek is becsatlakoznak.

Az  előadásban  a  szórakozni,  szórakoztatni  vágyás  a  kétségbeeséssel  párosul.  Több szereplő  a  drogokhoz  folyamodik,  hogy  jól  érezze  magát,  vagy,  hogy  ötletet  szerezzen  a szórakoztatáshoz. A tulajdonképpeni szórakoztatás mestereként jelenik meg a drogdíler, akinek az  élvezet  áru.  Az  előadásban  valamilyen  formában  folyamatosan  jelen  van  a  halál  is.  Az életbiztosításokat  kötő  lány  rá  próbálja  ébreszteni  a  nézőket,  hogy  bármikor  meghalhatnak. A boncorvos  holttestekkel  dolgozik  és  azokkal  is  álmodik.  A  drogdíler  a  mexikói  halálistenről mesél.  A  depressziós  lány  öngyilkos  próbál  lenni,  de  soha  nem  sikerül  neki.  A  főhős  pedig túladagolásban meghal.

Az  előadás  látványvilága  (Kupás  Anna  munkája)  is  kettősséget  sugall:  az  áttetsző, sávokra  vágott  műanyag  függöny,  ami  vaskampókra  van  felfüggesztve,  a  hullaházakat  idézi. Ugyanakkor vetítővászonként szolgál a videóbejátszásokhoz. A hideg, kék alapszőnyeg szélein ugyancsak  műanyaggal  letakart  vas  boncasztalok  vannak,  a  jelenetek  központi  bútordarabja pedig egy ezüstös bársonykanapé. A szereplők jelmezei egymástól eltérőek, viszont mindegyik színvilága  nagyon  élénk.  Napjaink  utcai  viseletének  ruhadarabjait  hordják,  viszont  olyan összeállításban,  amivel  Kolozsvár  utcáin  nemigen  találkozhatunk.  Lehetséges,  azonban  picit elrajzolt, eltúlzott figurákról van tehát szó.

A  munkafolyamat  felgyorsítása  érdekében,  a  rendező  úgy  döntött,  felvázol  bizonyos szituációkat a szereplők közt, amikre majd az előadás bizonyos jelenetei épülni fognak. Néhány napig  kísérleteztünk  ezek  improvizálásával,  de  valahogy  úgy  tűnt,  hogy  a  rendezőnek  már határozottabb  elképzelései  vannak  egy-egy  jelenetről  annál,  hogy  improvizációval  meg  tudjuk közelíteni.  Főleg  ami  a  szöveget  illeti.  Úgyhogy  hamarosan  nagyon  egyszerű  párbeszédeket kaptunk, amik a jelenetekben elhangzanak, és ez alapján kellett improvizálnunk. Egy idő után ez sem működött.

Abban az időszakban nagyon sokat beszéltünk a szereplőkről. A kezdetben kapott néhány jellemzőt  fokozatosan  kezdtük  kibontani.  Például,  milyen  szorongásai  adódhatnak  egy-egy szereplőnek abból, hogy nevelőotthonban nőtt fel, vagy milyen feszültségeket szül az, ha valaki egész  nap  másokat  szolgál  ki.  Sőt,  még  azt  is  elemeztük,  hogy  ez  időnként  milyen  reakciókat válthat  ki  bizonyos  helyzetekben,  vagy  milyen  testi,  gesztusbeli  megnyilvánulásokat  okozhat. Emellett  időnként  mozdulatról  mozdulatra  lebontva  kielemeztük  a  cselekvéseket.

Annyira  sok  tulajdonságát  kezdtük  megismerni  a  szereplőknek  elméletben,  hogy  a  jelenetben  valamiért  nem  tudtunk  cselekedni.  Mintha a  milyenségére  koncentráltunk  volna  a  szereplőnek  és  nem  a  létére,  a  cselekvéseire,  a  reakcióira.  A próbafolyamat tapasztalatai alapján nem jó a szereplő jellemvonásaival túl sokat foglalkozni. Az ember bizonyos helyzetekben egyáltalán nem gondol a jellemvonásaira, hanem cselekszik. Így szereplőként sem foglalkozhatunk az élettörténetünkkel, hanem mindig a jelen helyzettel. Mivel ez nem tudott megvalósulni, a jelenetek értelemszerűen nem működtek.

Ebben  az  időszakban  hívta  fel  a  figyelmünket  a  rendező  Declan  Donnellan  The Actor and the Target című könyvére.  Ezen belül is arra a tényre, hogy mitől is alakul ki a színészi blokk.

A próbafolyamat első fázisának a szeptember 2-18 közti időszakot tekintem. Ez volt az a szakasz, amikor még az improvizáció és az anyaggyűjtés volt túlsúlyban. Rögtön a próbafolyamat elején a rendező kérésére megnéztük Hanoch Levin  Krum című darabját Krzysztof Warlikowski rendezésében. Ebben meg kellett figyelnünk az egyes szereplők erős  alapállapotát,  ami  az  előadás  végéig  megmarad.  Ezek  az  alapállapotok  főleg  a  színészek testében  jutnak  kifejezésre.  Ez  az  előadásnak  egyfajta  egységes  nyelvezetet  ad,  a  testiség  erős jelenlétével. Ehhez hasonlóan szerettünk volna a  Zéróban is egy  egységes játéknyelvet találni, amit különböző gyakorlatokkal igyekeztünk kikísérletezni.

Több  próbán  át  használtuk  Robert  Cohen  tartalom  nélküli  jeleneteit.  Párokban improvizáltunk jeleneteket, és minden jelenet előtt a színészpárok egy-egy erős állapotot kaptak, amiket egy-egy mondatba foglaltunk bele. Például: „Félek, hogy megcsalt. Nem  bírom elviselni a jelenlétét. Be akarom vallani, hogy szeretem. Annyira untat, hogy nincs arra szó.” A  jelenetek  során  figyelnünk  kellett  a  testünkre.  Amikor  észrevettünk  egy  változást  a testen, egy induló reakciót a történtekre, meg kellett jegyeznünk. A következő lépésben, ezeket a testi megnyilvánulásokat mintegy nagyító alá helyezve le kellett lassítanunk, kiemelnünk, picit felnagyítanunk,  vállalva,  hogy  a  jelenet  egy-egy  pillanatban  megakad,  elveszti  életszerűségét. Ezzel  kísérleteztünk  egy  ideig,  azt  vizsgáltuk,  milyen  irányba  viszi  el  a  jeleneteket  ez  az  erős testre  figyelés.  Természetesen  sokkal  lassabbak  lettek  a  jelenetek.  Minden  probléma súlyosabbnak  tűnt,  furcsán  hatottak  a  csendek.  Időnként  a  testek  lassú,  kissé  természetellenes mozdulása,  feszültsége  veszély-érzetet  keltett  a  partnerben.  Mintha  egy  készenléti  állapotban lenne a test, és nem lehet tudni, mi a következő lépése.

Mivel  nem  irodalmi  szövegekről  volt  szó,  és  a  hétköznapi  beszédhez  állt legközelebb  a  nyelvezet,  ezért  igen  szabadon  kezeltük  azokat.  Nem  tanultuk  meg  az  elején. Gyakran két-három olvasás után szövegkönyv nélkül  próbáltunk. A hosszabb szövegeket pedig a rendezővel  együtt  átírtuk,  ha  valami  nem  volt  kézenfekvő  számunkra.

A  rendező  megkérdezte,  mit  gondolunk  az  eddigiekről.  Rövid  beszélgetés  után  arra jutottunk,  hogy  bár  működőképes,  szövegközpontú  és  számunkra  unalmas.  Eléggé  jelentős mennyiség  volt  már  meg,  de  úgy  döntöttük,  eldobjuk  és  egy  más  irányból  közelítünk  az egészhez. Eddig a mozzanatig tartom számon a próbafolyamat kezdeti fázisát.  A továbbiakban más  irányt  vett  a  munkafolyamat.  Érdekes  módon  ez  nem  tűnt  ijesztőnek,  inkább  újra  lelkes lettem, bizakodó.

A második fázis elején néhány kiindulópontban, támpillérben egyeztünk meg, a rendező javaslatára.  Az  egyik  a  már  felmerült  gondolat,  hogy  az  előadás  egyfajta  Akárki  feldolgozás legyen. A másik formai jellemvonás a show-szerűség a közönség bevonásával. A harmadik pillér pedig egy, Wallace regényében szereplő egészségügyi attasé történetére alapszik. A regényben  az egészségügyi attasé hazaér, előkészíti a vacsoráját és egy videót kezd nézni. Annyira leköti, hogy napokig nem tud elmozdulni az ismétlődőre beállított videó elől. Közben hazajön a felesége, ő is a  képernyőhöz  ragad,  majd  egyre  több  szereplő  megy  az  attasé  lakására  kideríteni,  mi  történt vele, és ők is ott maradnak dermedten. A szoba már bűzlik, mert a mosdóba se mennek ki, de mindenki zavartalanul nézi tovább a videót. Erre a történetre fűződne a cselekmény. Ugyanakkor az  előadás  záró  monológja  többé-kevésbé  elkészült,  ez  volt  a  legkorábban  megírt  szöveg,  ami minimális változtatásokkal benne maradt az előadásban. Innentől  kezdve  napról-napra  változott  a  váz.  Az  Akárki  feldolgozás  vonala  tűnt  a legbiztosabbnak.

Az  idő  teltével  a  show  jellemzőit  akartuk  felerősíteni.  Megszületett  az  ötlet,  hogy  az előadás  –  kimondatlanul ugyan  –  de legyen egy  freak-show. Ez a mi értelmezésünkben annyit jelentett, hogy mindegyik szereplő a maga módján egyfajta különc, furcsa szerzet. Ez a jelenetek hangulatát nagyon erősen elvitte egy olyan irányba, amiben egyformán jelen volt a humor és a morbiditás. Az eddigiek közül ez állt a legközelebb ahhoz, amit mindannyian szívesen néztünk volna.  Ugyancsak  a  show  hangulatának  erősítése  érdekében  a  konferanszié  figuráját  is megjelenítettük,  a  boncmester  személyében.  Ő  köszöntötte  a  közönséget  a  maga  módján,  és felvezette kedvenc témáját, a halált.

Végül  a  tervezett  bemutatónál  három  héttel  később  mutattuk  be  az  előadást.  A  végső változatban  fokozatosan  ismerjük  meg  a  különböző  karaktereket  monológjaik  révén.  A cselekmény  fő  vonala  Levi,  a  filmrendező  köré  épül.  A  már  viszonylag  korán  kialakuló boncmester  –  depressziós  lány  vonala  megmaradt.  A  megírt  szövegek  mellett  pedig  olyan jelenetek  is  születtek,  amik  improvizáció  során  jöttek  létre.

A  kollaboratív  alkotásban  –  de  kiterjeszthetnénk  ezt  a  színházi  alkotásra  általában  –  a  színész felelősségének tartom, hogy a jelenléte a folyamatban elengedhetetlen legyen.   Ne szűkítse le a feladatát interpretációra,  alakításra, hanem legyen megfigyelő, gondolkodó, ötletelő, érdekelje az egész.

A  másik  a  kommunikáció  fontossága.  A  kollektív  színházi  lét  tárgyalása  során  többször említettem, hogy az ilyen jellegű alkotásban elengedhetetlen a kommunikáció, a vita, a folytonos visszajelzés,  kritika  egymás  munkája  felé.  Erre  a  Zéró  próbafolyamatában  felgyülemlett feszültség is rávezetett, ami elkerülhető a megfelelő kommunikációval.

A  harmadik  tanulság,  amit  a  független  színházi  munkám  során  tapasztaltam  az,  hogy  a megfelelő  alkotótársak  mellett,  szívesen  dolgozom  bármilyen  alkotói  szerepkörben,  amire  van megfelelő kvalitásom.

Az  utolsó  következtetés  pedig,  hogy  a  kollektív  színházi  alkotás  a  saját  tapasztalataim alapján kockázatvállalással jár. Ez az a munkamódszer, ahol semmi nem biztos, minden próbán ott a lehetőség, hogy amin addig dolgoztunk, nem szolgálja az egészet és el kell vetni. Hibázni kell, felismerni, eldobni és új megoldást találni.

 

A Váróterem Projekt Zéró című  előadásának szövegkönyvét David Foster Wallace, Allen Ginsberg és William S. Burroughs szövegei alapján Botos Bálint rendező írta. A játszók: Csepei Zsolt, Imecs-Magdó Levente, Rácz Endre, Sebők Maya, Pál Emőke/Vass Zsuzsanna, valamint a Lugosi  Béla  Emlékzenekar:  Imecs  Tamás  és  Sipos  Krisztina.  A  rendező  munkatársai  Kupás Anna, a díszlet és jelmez tervezője és Gaál Csaba, aki a videókat készítette.