ÜNNEPSÉGEK A NAGYVÁRADI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS 220. ÉVFORDULÓJÁN

ÜNNEPSÉGEK A NAGYVÁRADI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS 220. ÉVFORDULÓJÁN

Két premierrel, könyvbemutatóval és a Szigligeti Társulat örökös tagja címek átadásával ünnepelte a Szigligeti Színház a nagyváradi magyar színjátszás 220. évfordulóját.

Az 1798. augusztus 26-án, a Kótsi Patkó János kolozsvári társulata által előadott A süketnéma vagy A passionátus pipás című első nagyváradi magyar nyelvű színielőadásra emlékezve, augusztus 21-26. között ünnepi eseménysorozatot tartott a Szigligeti Színház. Az ünnepi hét programjában két premier, könyvbemutató, koszorúzás, valamint a Szigligeti Társulat örökös tagja címek átadásával egybekötött nyílt társulati gyűlés kapott helyet.

Augusztus 21-én, 20 órától az Utcakölykök című előadás díszbemutatójával vette kezdetét a Szigligeti Színház által szervezett ünnepi eseménysorozat: a Tóth Tünde által rendezett, a Nagyváradi Magyar Diákszövetséggel koprodukcióban színpadra állított produkcióban a Szigligeti Társulat művészei mellett csaknem negyven gyermekszereplő lépett színpadra. A produkció a 2018/2019-es évadban bemutatásra kerülő Olivér! című musical alkotótáborának élményanyagát dolgozta fel, s mintegy előrevetíti a Charles Dickens világhírű művéből született zenés előadást.

Az ünnepségsorozat augusztus 25-én, Nagy Béla új, 33 levél egy megtépázott babérkoszorúból című, készülődő új kötetének bemutató beszélgetésével folytatódott. A Szigligeti Színház életműdíjas egykori irodalmi titkárával Novák Eszter, a Szigligeti Társulat művészeti vezetője, valamint Biró Árpád Levente kommunikációs felelős beszélgettek. Nagy Béla elmondta, a nagyváradi színjátszás történetét feldolgozó öt monografikus mű mellett, ő mindig az olvasmányosságra törekedett, arra, hogy a levéltári kutatómunkája során felfedezett színháztörténeti adalékokat a nagyközönség számára is hozzáférhetően tudja közzétenni. Az ősszel megjelenő kötetben így harminchárom esszé kapott helyet, amelyek egy része korábban már megjelent a Bihari Napló 1998-as cikksorozatában, más részük viszont teljesen új anyag. A harminchárom színházi esszé mellett a szerző ugyanannyi ritka, vagy sajtónyilvánosságot még egyáltalán nem látott szövegeket publikál.

A szombati programokat Ács Tibor színművész síremlékének avatása zárta, amelyen ifj. Kovács Levente elszavalta Kányádi Sándor Kovács György utolsó monológja című költeményét.

Augusztus 26-án 16 órától nyílt társulati gyűlésre került sor. Az ünnepi esemény megnyitóján a Szigligeti Társulat Selmeczi György Szigligeti című előadásának betétdalát énekelték el, ezt követően Czvikker Katalin főigazgató a színház zárókő-dokumentumából idézett, és elmondta: a 220. évfordulóra szervezett események hűen tükrözik a színház múlt iránti tiszteletét és új iránti fogékonyságát egyaránt.

Ezt követően Czvikker Katalin főigazgató Holló Kinga egyedi alkotásait, a nagyváradi magyar színjátszás 220. évfordulója alkalmából készített grafikákat adta át a Szigligeti Színház támogatóinak: köszönetét fejezte ki Biró Rozália és Szabó Ödön országgyűlési képviselőknek, Pásztor Sándornak, a Bihar Megyei Tanács elnökének, Derzsi Ákos szenátornak, Pető Dalma helyi tanácsosnak, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetnek, a Várad Kulturális Folyóiratnak, illetve a Bihari Naplónak.

Novák Eszter, a Szigligeti Társulat művészeti vezetője, ünnepi beszédében elmondta, a társulat törekvése, hogy minél szélesebb közönség számára tegye hozzáférhetővé a színházba járást. Éppen ezért, a 2018/2019-es évad repertoárját is a kiegyensúlyozottság jellemzi, amennyiben klasszikus és kortárs előadások egyaránt helyet kaptak a tervezett bemutatók sorában.

Az ünnepi társulati gyűlés következő mozzanataként Gajdó Tamás, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársa Hétköznapok és ünnepek. Emlékek a nagyváradi színjátszás két évszázados történetébőcímmel tartott előadást.

A Szigligeti Társulat örökös tag-címeket adományoz azon kiemelkedő színházi egyéniségek számára, akik tehetségükkel, áldozatvállalásukkal és teljes munkásságukkal a legmagasabb szinten képviselték egyetemes emberi értékeinket a színpadon és azon kívül egyaránt. A nagyváradi magyar színjátszás 200. évfordulóján, 1998-ban öt személy részesült ebben az elismerésben: Miske László, Cseke Sándor, Varga Vilmos és Gulácsy Albert színművészek, illetve Szabó József Ódzsa rendező.

A Szigligeti Színház vezetősége döntése értelmében 2018-ban, a nagyváradi magyar színjátszás 220. évfordulóján két személyt – Kelemen István dramaturgot, színháztörténészt, a Szigligeti Társulat egykori művészeti vezetőjét, valamint Csíky Ibolya színművésznőt, a nagyváradi és erdélyi színházművészet kiemelkedő egyéniségét – részesítette örökös tagság-díjban.

Nagy Béla egykori irodalmi titkár laudációjában kiemelte: „Amikor a Szigligeti Színház fővezetése úgy döntött, hogy Kelemen Istvánt posztumusz örökös tagsággal tiszteli meg a legméltóbbak egyikének ítélte oda ezt a címet”. Az emléklapot a díjazott özvegye, Kelemen Márta vette át, aki Pilinszky Harmadnapon című költeményét idézve mondott köszönetet e kiemelkedő színházszervező emlékének életben tartásáért.

Ezt követően Hajdu Géza mondott laudációt, kiemelve, hogy Csíky Ibolya „pótolhatatlan űrt hagyott maga után nemcsak családja, kollégái, de úgy érezzük, a színházba járó közönség szívében is, azokéban, akik ismerték és szerették őt, s talán rajongtak is érte. Nem is csoda, isteni, sokoldalú tehetséggel megáldott, varázslatos egyéniség volt. Negyvennyolc éves nagyváradi szolgálata nem maradt visszhang nélkül, nem tűnt csak úgy el a süllyesztőben. Hiányát ma is érezzük. Hiányzik a színpadról, az öltözőből. Hiányzik mosolya, hangja, megnyugtató, békét sugalló egyénisége. (…) Nekünk, akik ismertük és szerettük, Csiky Ibolya örök.” A díjjal járó oklevelet Vindis Andrea színművésznő, Csíky Ibolya lánya vette át.

Az ünnepi eseménysorozatot a Fekete Sas palotánál elhelyezett emléktábla koszorúzása, valamint Székely Csaba Bányavakság című tragikomédiájának (rendező: Hunyadi István) bemutatója zárta.