Újra együtt játszanak Felsőboldogfalván

Újra együtt játszanak Felsőboldogfalván

Huszadszor szervezik meg Felsőboldogfalván a Játsszunk együtt gyermekszínjátszó fesztivált. Jelmondatát 1996-ban így fogalmazták meg a szervezők: „A gyermekekkel mindenkiért, mert a jövőnk miatt is ők a legfontosabbak!” Ehhez azóta is tartják magukat, hiszen a rendezvény célja a kisebbségi magyar népi játék, mesejáték, színjáték, versösszeállítás, próza, líra, dráma, oratórium, pódiumjáték, groteszk stb. ismert és kikísérletezendő eszközeivel anyanyelvünk ápolása, a tiszta, szép magyar beszéd iránti igény felélesztése és ébren tartása. Erre különösen szükség van, főként, amióta az írott és elektronikus sajtóban is gyakorta tapasztaljuk a szövegromlást, igénytelen és pongyola nyelvhasználatot.

A felsőboldogfalvi Fülöp Áron Általános Iskola és az azonos nevű közművelődési egyesület két évtizede ad lehetőséget az iskoláskorú színjátszóknak tehetségük megmutatására. Idén Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont is társult a szervezőkhöz, anyagi támogatójuk a Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap. Április 9-én és 10-én számos csoport lép fel a művelődési ház színpadán.

A fellépők műfaj és korosztály szerinti csoportosítása határozta meg a rendezvény programját is. 9-én, csütörtökön 11 órától az alsó tagozatosok hagyományőrzés kategóriában kezdenek (a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola Hagyományőrzők csoportja, a kisgalambfalvi Gerlicék, a gyergyóremetei Eszterlánc, a fancsali Dalos csipet-csapat, a hodgyai Kicsi Góbék), fél háromtól a színjátékok, irodalmi összeállítások kategóriában (a gyergyóremetei 3. osztály, illetve Csalóka, az udvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Gyöngyszemek csoportja, a hodgyai Kicsi Góbék, Tamási Áron Gimnázium – Énekmondók, Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola – Zenebona, Felsőboldogfalva – Szorgoskák) folytatódik a verseny. Pénteken reggel fél kilenctől az alsó tagozatosok mesejátékait láthatjuk (a székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány Bóbita csoportja, a felsőboldogfalvi Szorgoskák, a lövétei Barangolók, a Tamási Áron Gimnázium Kuruzslók csoportja, a székelyszentkirályi Garabonciás), 11 órától a felső tagozatosok (az etédi Jómadarak, a kőrispataki Vadrózsák, a máréfalvi Rügyecske és a vágási Tulipán meg Dinamit, az oklándi Székely góbék, a Gyergyótölgyesi Általános Gimnázium csoportja és az oroszhegyi Urusos tánccsoport) lépnek színre. A zsűri műfajonként, illetve korcsoportonként értékeli az előadásokat. A rendezvényre a belépés ingyenes.