Újabb interetnikai színházi projektet szervez az Osonó Színházműhely

Újabb interetnikai színházi projektet szervez az Osonó Színházműhely

Az Osonó Színházműhely november 10-13. között Szentegyházán szervezi meg azokat a színházi és alkotói műhelyfoglalkozásokat, amelyek az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala/Departamentul pentru Relații Interetnice támogatásával valósulnak meg. A projekt célja az etnikai, nyelvi és kulturális sokszínűség előmozdítása, illetve találkozó- és tudástér megnyitása a roma és magyar fiatalok számára.

Az összesen harminc, húsz magyar és tíz roma nemzetiségű fiatal számára olyan interkulturális és nevelési műhelysorozatot tart a társulat, melynek során a résztvevők különböző kommunikációs játékokban és színházi gyakorlatokban vesznek részt. A foglalkozások célja az identitás iránti kíváncsiság felkeltése, egymás kultúrájának felfedezése, a közös pontok megtapasztalása, illetve annak előmozdítása a résztvevőkben, hogy előítéletek nélkül és empátiával gondolkodjanak egymásról és elfogadással közelítsenek a sokszínűség és a multikulturalizmus felé.

A műhelyfoglalkozásokat Fazakas Misi, az Osonó vezetője és rendezője valamint Mucha Oszkár, a társulat színésze és trénere vezeti. A csapat- és önismereti játékok, személyiségfejlesztő gyakorlatok, a beszédművelés, színészmesterség és improvizációs feladatok annak a  lehetőségét teremtik meg, amely által a különböző etnikumú fiatalok felfedezhetik a közös alkotás öröme mellett mindazt, ami érték lehet a másikban.

Az Osonó Színházműhely az elmúlt években számos interkulturális projektet hozott létre, köztük négy nagyobbat az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala/Departamentul pentru Relații Interetnice támogatásával, valamint hat Interetnikai Drámatábort a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolával együttműködve.