Új bemutatóra készül a Háromszék Táncegyüttes

Új bemutatóra készül a Háromszék Táncegyüttes

Madách Imre Az ember tragédiája c. műve nyomán új bemutatóra készül a Háromszék Táncegyüttes. A Tragédia c. táncszínházi előadás rendező- koreográfusa Könczei Árpád.

Könczei Árpád gondolatai az előadásról:

„Miért?

Miért gondolom, hogy koreográfiát, táncelőadást alkothatunk Madách Tragédiájából? A Madách szöveg komplexitását, filozofikus drámaiságát a zene-tánc-mozdulat-látvány-film eszköztárral, rövidített szöveggel ki lehet-e fejezni vagy eleve bukásra ítéljük a darabot a Lucifer-i rideg logika, a tagadás, a mindenben hibát találó érvelés mentén?

Aldous Huxley brit író, költő és filozófus 1931-ben írta legismertebb művét, a Szép új világ (Brave New World) című disztópiát. A regény egy elképzelt távoli jövőben játszódik: tökéletesen megszervezett társadalom, tudományos kasztrendszer, módszeres neveléssel kiirtott szabad akarat, család helyett folyamatos partnercserés szexualitás, „szóma” nevű tökéletes kábítószerrel elért elviselhetővé tett szolgaság. 1958-ban, huszonhat évvel a regény 1932-es megjelenése után Huxley Visszatérés a szép új világhoz címmel írt esszésorozatában a következőket olvashatjuk: „Az 1931-ben jövendöltek várakozásomnál jóval előbb válnak valóra”. Huxley már rég nincs köztünk, 1963-ban elhunyt, de mi lenne a véleménye jelenünkről?

Huxley tanulmánya vezetett el engem Madách Imre művéhez. Madách 100 évvel Huxley előtt, 1859-60-ban is hasonlóan látta a jövőt. Madách idejében London volt Európa, a világ legfejlettebb társadalma, ipari-gazdasági nagyhatalma. De Madách nem a londoni színnel, a saját jelenével fejezte be legismertebb alkotását, hanem tovább gondolta Ádám és Éva jövőjét. Falanszter, az űr, az eszkimó jelenetek mind borúlátó, az ember bukásának, pusztulásának vízióját előrevetítő jóslatai, disztópiái. Úgy gondolom, ma is érvényesek, jelen idejűek Madách szövegei, amiket a tánc-színházi-drámában használunk „Erősebb lett az ember, mint az Isten.”, (Fáraó). „Nem kisszerű volt-é a hon fogalma? Most már egész föld a széles haza.” (Lucifer) Amire Ádám földhözragadt válasz gondolata: „Egyet bánok csak: a haza fogalmát, Megállott volna az tán, úgy hiszem, Ez új rend közt is.” Igen, most alakul az új rend, a szép új világ, melyben újra előveszik a szép ígéreteket, a nagyszerű jelszavakat: „Egyenlőség, testvériség, szabadság!” Huxley által megjósolt agymosással el lehet érni, hogy ezekkel a soha be nem tartott jelszavakkal, fogalmakkal néptömegeket újra akolba, falanszterbe lehessen terelni.

A Tragédia előadást Madách műve nyomán gondolatébresztőnek szánom. A táncművészet (néptánc, kortárstánc, mozgásművészet) eszközeivel a férfi-nő kapcsolatról, az egyén és tömeg viszonyáról, a hitről, szerelemről, szabadságról, a versenyről, a falanszter létről kérdéseket teszek fel és megpróbálom a válaszokat is megkeresni. Múlt nélkül nincs jövő, mondja Babits, a jelent látva kimondom, jövő nélkül nincs jövőnk. Ezért küzdjünk tovább és bízva bízzunk!”

Szereposztás

Ádám -Márton Csaba

Éva -Márton Edina-Emőke

Lucifer – Melles Endre

Földanya – Erőss Judit

Catulus – Kiss Adorján

Hippia – Ádám Júlia, Both Eszter

Cluvia – Podholiczky Rebeka Ráhel, Vass Tünde

Gladiátorok Portik Norbert, Szvinyuk Sándor

Péter apostol – Fazakas Levente

Helene – Lukács Réka

Robespierre – Portik Norbert

Saint-Just – Kiss Adorján

Marquis arisztokrata – Fülöp Zoltán-József

Éva anyja – Lukács Réka

Tudós/falanszter vezető – Kocsis Lilla-Tünde

Két eszkimó – Pável Hunor-Mihály, Szvinyuk Sándor

Rabszolgák, kórus, eretnekek, barátok, forradalmárok, polgárok, munkások, diákok, falanszter lakók – Ádám Júlia, Both Eszter, Fazakas Mónika, Gere Gabriella, Kocsis Lilla-Tünde, Lukács Réka, Podholiczky Rebeka Ráhel, Vass Tünde, Vitályos Dorottya, Bakos Ernő, Balla Gergely, Fülöp Zoltán-József, Gere Csaba, Kiss Adorján, Pável Hunor-Mihály, Portik Norbert, Szvinyuk Sándor

Heveder zenekar: Fazakas Levente, Fazakas Albert, Szilágyi László, Bajna György

A hangfelvételeken közreműködtek: Árendás Péter, Bajna György, Fazakas Albert, Fazakas Levente, Kertész János, ifj. Koszorús Kálmán, Könczei Árpád, Liber Róbert, Papp István Gázsa, Péter János, Réman Zoltán, Szilágyi László

Utómunka: Kertész Huba

Alkotók

Dramaturg: Kozma András

Asszisztensek: Cseke Ágnes és Melles Endre

Jelmeztervező asszisztens: Csüdöm Eszter

Kellékmester: Zayzon Ádám

Operatőr: László Barna

Művészeti munkatárs, koreográfus: ifj. Zsuráfszky Zoltán, Harangozó-díjas

Díszlet-, jelmeztervező: Balázs Gyöngyi

Zeneszerző, rendező-koreográfus: Könczei Árpád, Harangozó-díjas

Plakát design: Kusztos Attila

Ügyelő: Karácsony Endre

Világosító: Bedőházi Alpár

Hangosító: Szanday Csongor

Színpadi munkatársak: Fegyver Botond, Maksai Gábor, Vajda Attila

Öltöztetők: Kis Gabriella, Para Kinga

Előadásszervezők: Szilágyi László Béla, Tusa Adorján

Irodalmi titkár: Szőcs Ildikó

Adminisztrációs vezető: Kátai Jocó

Tánckarvezetők: Tekeres Gizella, Melles Endre

Zenekarvezető: Fazakas Levente

Művészeti vezető: Ivácson László

Aligazgató: Sipos Noémi

Igazgató: Virág Endre

Bemutató előadás: 2022. november 30., 19:00- Háromszék Táncstúdió VÁLTOZÁS!

�� Bemutató: ????. ???????? ?., ??:?? – Tamási Áron Színház�� Következő előadás: ???????? ?., ??:?? – Tamási Áron Színház

Tájékoztatják nézőinket, hogy a november 30-ra és december 5-re korábban megvásárolt jegyek érvényesek maradnak a december 6-i és 7-i előadásokra. Helyeiket kérjük, írassák át az önöknek megfelelő dátumra a Központi Jegyirodában személyesen vagy telefonon (tel. 0267-312104). Köszönjük a megértést!��️ Az előadásokra továbbra is lehet jegyeket vásárolni a Központi Jegyirodában. Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőn és szerdán 8-16 óra között, kedden és csütörtökön 8-18 óra között, pénteken 8-15 óra között, valamint előadás előtt egy órával. Telefonszám: 0267-312104.

További előadások: december 5., 6., 7., 19:00- Háromszék Táncstúdió

Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott!

Az előadásokra jegyeket a Központi Jegyirodában vásárolhatnak az érdeklődők.
Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőn és szerdán 8-16 óra között, kedden és csütörtökön 8-18 óra között és pénteken 8-15 óra között, valamint előadás előtt egy órával. Telefonszám: 0267-312104

A Háromszék Táncegyüttes hivatalos fenntartója Kovászna Megye Tanácsa.

A Tragédia c. előadás megvalósítását a Magyar Kormány és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatta a Bethlen Gábor Alapon keresztül, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csoóri Sándor Alap program által.