Ugron Nóra: „Forradalomra van szükség a román színházi életben” – beszélgetés a Giuvlipen Színházi Társulat tagjaival

Ugron Nóra: „Forradalomra van szükség a román színházi életben” – beszélgetés a Giuvlipen Színházi Társulat tagjaival

A Játéktér 2020. téli számából
Borítókép: A ROMACÉN – A boszorkány ideje (ROMACEN – Vremea vrăjitoarei) című előadás szereplői, Giuvlipen Színházi Társulat. Fotó: Augustina Iohan

A lapszámunkban közölt romafuturista manifesztum és legújabb előadásuk, a ROMACÉN – A boszorkány ideje kapcsán, kerestük meg Zita Moldovan és Mihaela Drăgan színházi alkotókat, a Giuvlipen független, roma, feminista színházi társulat alapító tagjait. Romániában a Giuvlipen az első és az egyetlen roma színházi társulat, melynek neve romani nyelven egy általuk megalkotott neologizmus, amely feminizmust jelent. A járvány hatásairól, a romániai oktatási rendszerről, pedagógia, színház és társadalom kapcsolatáról, illetve antirasszizmus és színház viszonyáról Ugron Nóra beszélgetett velük.

A romániai színházi kontextusban mit jelentett a Giuvlipen hat évvel ezelőtt, amikor létrehoztátok, illetve mit jelképez ma? Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?

Zita Moldovan: Egy feminista roma színházi társulat megjelenése 2014-ben valószínűleg csodával határosnak tűnt az itthoni színházi közeg számára. A mi szándékunk kezdettől fogva egy olyan platform létrehozása volt, amely lehetőséget ad minél több roma színésznek a szakmai elindulásra és láthatóságra. Hat év elteltével kijelenthetjük, hogy ez sikerült, az idők során több mint tíz roma színésszel dolgoztunk együtt a Giuvlipen nyolc előadásában.

Független színházi társulatként indultunk, minden anyagi háttér és támogatás nélkül, jelenleg három előadásunkat játsszuk folyamatosan állami kulturális intézményekben. A roma színházat elsőként vittük be állami színházak repertoárjába, amivel jelezni kívántuk egy roma kulturális intézmény hiányát Romániában, valamint szerettük volna felhívni a figyelmet egy ilyen intézmény relevanciájára.

Mihaela Drăgan: A járvány miatt sok projektünkön és jövőbeli tervünkön kellett változtatnunk. Pár előadásunkat, amelyeket adaptálni tudtunk szabadtérre, elkezdtük roma közösségekben játszani. Őszre készítünk egy művészetről és identitásról szóló adást a szociális médiába, valamint egy videoművészeti munkát, amely a romafuturizmus témájával és gondolatával foglalkozik. Egyéni terveink is vannak: én jelenleg egy új színdarab megírásán dolgozom, illetve Nicoleta Ghiță kollégánkkal közösen szeretném, ha létrehoznánk egy rapalbumot. Ez idő alatt Zita egy roma viseletből inspirálódó ruhakollekció tervezésén dolgozik.

Zita Moldovan a Sexodrom című előadásban. Fotó: Adi Bulboacă

Független színházként milyen hatásait tapasztaltátok a világjárványnak?

Z. Moldovan: A járvány felszínre hozta a független színészi lét kiszolgáltatottságát és anyagi bizonytalanságát, amelybe minden színész, aki nincs állami intézményhez szerződve, beleütközik. Épp ezért beszélünk már évek óta a Giuvlipenben egy romániai roma színház megalapításáról. Sajnos ez a vágyunk 2020-ban sem valósult meg, de továbbra is minden erőnkkel küzdünk azért, hogy egy ilyen intézmény létrejöhessen. Mivel én A romák életéből (Din viața romilor) című műsor moderátoraként a nemzeti tévé alkalmazottja vagyok, a kollégáimhoz képest, akik csak függetlenként dolgoznak, kevésbé éltem meg kitettséget a pandémia negatív hatásai miatt.

M. Drăgan: A színészi munkánkból származó előreláthatatlanság és a színházi tevékenységek felfüggesztése mellett érzelmileg nagyon megviseltek minket a legkiszolgáltatottabb roma közösségekkel szembeni rendőri visszaélések, az online médiából és tévéből egyaránt áradó gyűlölet. A pandémia jobban felszínre hozta a hatalmi visszaéléseket és a rasszizmust, ami aggodalommal töltött el minket. Nem egy olyan időszak volt ez, amelyben rendelkeztünk volna azzal a mentális komforttal, hogy produktívak és kreatívak lehessünk.

Az antirasszista küzdelem milyen lehetőségeit látjátok a színházban romániai kontextusban?

Z. Moldovan: Minden előadásunk foglalkozik az antirasszizmussal, azonban sajnos, ahogy már említettem, nem rendelkezünk saját térrel, amelyben teljesen a küzdelmeinknek szentelhetjük magunkat. Fontos, hogy az előadásaink révén elfoglalhattunk olyan kulturális tereket, amelyeket addig csak nem romák számára szántak – ilyen minden nemzeti színház az egész országban –, azonban természetesen vágyunk arra, hogy mások is kövessék a példánkat, vagy legalább szövetségeseink legyenek az antirasszista küzdelmeinkben.

M. Drăgan: Lehet, hogy ez arrogánsan hangzik, pedig csak realista vagyok: azt kívánom, hogy a Giuvlipen modell legyen a jó gyakorlatra egy olyan színházi közegnek, amely még a kulturális provincializmusba ragadt, és hogy azokat a progresszív témákat, amelyekkel az előadásainkban foglalkozunk, az állami színházak színpadain is viszontláthassuk majd. Rendkívül rosszul érintett minket sok román kultúrember nyilvános rasszista megnyilvánulása a Black Lives Matter-mozgalom és a színes bőrű emberek jogai kapcsán. Azt hiszem, nagy forradalomra van szükség a román színházi életben, amelyben a konzervatív, nacionalista vagy abuzív hangok uralkodnak – lásd a nemrég lelepleződött zaklató, a színikritikus Mircea Morariu példáját.[1]

Láttam, hogy van egy fiatal romáknak szóló workshopotok hős/hősnő-tematikával. A romániai oktatási rendszer sok hiányossággal rendelkezik, nincsenek megfelelő iskoláink, megfelelő tananyagaink, még csak elegendő tanárunk sem sokszor. Az etnikai, nyelvi, nemi, szexuális irányultságbeli, társadalmi osztálybeli kisebbségek kiszolgáltatottak a diszkriminációnak és a láthatatlanná tételnek. Oktatási szempontból milyen lehetőségeket láttok a színházban?

Z. Moldovan: Valóban, a romániai oktatási rendszer egyáltalán nem foglalkozik a különbözőség és kisebbségiség kérdéseivel, vagy az antirasszista és feminista törekvésekkel kapcsolatos nevelési programok kidolgozásával, fejlesztésével. A diákok egyetlen iskolai tankönyvből sem tudhatnak meg semmit a roma rabszolgaságról vagy a roma holokausztról. Úgyhogy a színház vagy ezek a színházi workshopok, amelyeket mi is szervezünk, képesek valamelyest pótolni az információhiányt, miközben nevelési céljuk is van.

M. Drăgan: Mi több, a román oktatási rendszer épphogy hozzájárul a rasszizmus megerősödéséhez és a roma gyerekek szegregációjához. Sok színházi workshopot tartottunk roma gyerekeknek és kamaszoknak, számtalan városban és faluban, és mindig mindenütt előbukkantak azok a megszégyenítő tapasztalatok, amelyeket a roma diákok rendre megélnek. Legutóbb egy Mizil városi roma középiskolás lány mesélte el, hogyan sértegette, alázta meg és szitkozódott földrajztanára az egész osztály előtt egy – a diák személyes Facebook-oldalára kitett – roma holokausztról szóló poszt kapcsán, szemére hányva, hogy az elnyomó történelem és a romák népirtása puszta hazugság. Először is mit keres ez a zaklató tanár kiskorú diákja Facebook-oldalán? Másodsorban, hogyan lehet egy tanár holokauszttagadó, és ezt az erőszakos magatartását hogyhogy nem büntetik?

Igen, hát ezen a szinten állunk jelenleg. Ezért fontos nekünk, hogy folytassuk a fiatal romáknak és nem romáknak tartott színházi nevelési workshopokat, ezzel is hozzájárulva egy olyannyira hiányzó antirasszista neveléshez.

Mihaela Drăgan a Sexodrom című előadásban. Fotó: Adi Bulboacă

A romafuturista manifesztum és a ROMACÉN – A boszorkány ideje (ROMACEN – Vremea vrăjitoarei) című előadásotok egy új művészeti irányzat, a romafuturizmus megjelenését jelzi. Hogyan kezdtétek a romafuturizmus gondolatát kidolgozni?

M. Drăgan: Ennek a gondolatát először egy 2016-os művészeti kiállítás kapcsán körvonalaztam, amely A technológia eltűnése (Dispariția tehnologiei) címet viselte és a bukaresti ODD terében zajlott. Ez volt az első alkalom, amikor a romák technológiához való viszonyáról gondolkodtam, és hogy mi lenne, ha a technológia a kapitalizmus, a fehér felsőbbrendűség és a hetero-patriarchátus elleni küzdelem egyik eszköze lehetne, ahelyett, hogy mindezek megerősítését szolgálná. A kiállítás keretében egy holografikus munkát készítettem, de elégedetlen voltam az eredménnyel, és szerettem volna jobban elmélyülni a témában.

Aztán 2018-ban meghívtak egy rezidenciára a hongkongi Para Site művészeti központba, ahol a kutatási témám egy új művészeti mozgalom és ennek az alapelveinek a kidolgozására irányult, amelyet romafuturizmusnak neveztem el. Behoztam ebbe egy új elemet, a boszorkányságot, és mágikus gyakorlatokat kutattam Hongkongban, majd Taipeiben és Manillában. Sok anyagot összegyűjtöttem, és az Európába való visszatérésemkor kidolgoztam egy performanszt Berlinben, amely olyan fogalmakat vezetett be, mint a technoboszorkányság, vagy olyan roma hősnőket, mint a Cyber-Witches, valamint egy új, a technológia segítségével a romák uralta geológiai korszak, a romacén kezdetének gondolatát vagy a transzgenerációs roma traumák gyógyulását. Romániában kapcsolatba kerültem rendkívül progresszív roma boszorkányokkal, mint Mihaela Mincă és a lányai,[2] akikkel közösen szerveztünk egy, a roma boszorkányságnak és romafuturizmusnak szentelt konferenciát.

Zita hamar felkarolta a romafuturizmus gondolatát, és sokban támogatott ennek a kidolgozásában.

Hogyan kapcsolódik a romafuturizmus más dekoloniális, spekulatív irányzatokhoz, mint például az afrofuturizmus?

M. Drăgan: Az afrofuturizmus és a sinofuturizmus olyan művészeti mozgalmak, amelyek inspiráltak, amelyeket megvizsgáltam, és amelyekkel a romafuturizmus, azt hiszem, sok közös gondolatban osztozik, mint például az eurocentrizmus vagy a fehér patriarchátus uralmának dekonstrukciója.

Milyen terveitek vannak, hogy a romafuturizmus gondolatát továbbfejlesszétek a színházban? Európai kontextusban milyen lehetőségeket láttok a romafuturizmusban?

M. Drăgan: Ahogy említettem, a romafuturizmus témájával foglalkozó videók elkészítésén dolgozom. Az elmúlt években elkezdtek érdekelni a színháztól eltérő, más művészeti médiumok is, és úgy érzem, itt az idő, hogy többet kísérletezzek ezekkel. A romafuturizmust bemutattam a kelet-európaitól eltérő kontextusokban is, Londonban, Berlinben, Velencében, New Yorkban, és azt remélem, hogy valódi művészeti mozgalommá nő, és minél több roma művész használja majd ennek a gondolatait. Azt hiszem, eljött az idő, hogy magunkat saját jövőnk irányítóiként képzeljük el, és hogy kidolgozzunk egy kollektív tudatot, amelyben a roma közösséget egy igazságosabb emberiség építésének aktív résztvevőjeként tekintik. Azt hiszem, a roma művészetnek tovább kell lépnie annál, hogy újból és újból az elnyomott múltunkról és jelenünkről beszéljen, egy olyan kreativitás irányába, amelyet a țlkjhgzfuturizmus kínálhat: a technológiai és multimediális találmányok használatát, a roma science fiction kidolgozását vagy olyan narratívák megalkotását, amelyek magukba építik a roma szubjektivitás perspektíváját, ami az emberiséget vagy társadalmainkat illeti.


[1]Mircea Morariu kapcsán lásd Marta Petreu írását az Apostrof magazinban, amelyben beszámol arról, hogy a szóban forgó színikritikus és egyetemi tanár hónapokon keresztül üzenetben zaklatta különböző álneveken. (letöltés dátuma: 2020. 08. 05.).
[2]Lásd Mihaela Mincă feminista varázslatát a Cutra folyóiratban. (letöltés dátuma: 2020. 08. 05.).