Táborral zárult az Osonó Színházműhely ifjúsági projektje

Táborral zárult az Osonó Színházműhely ifjúsági projektje

2020-ban, a Covid-19 világjárvány okozta helyzetre való válaszként indult az Osonó Színházi formával való kísérletezés elnevezésű projektje, amelynek célja olyan szakmai modulok szervezése volt, ami az erdélyi fiatalok számára egy többlépcsős programot biztosított a színészmesterség területen. A Nemzeti Kulturális Alap  által támogatott, több hónapon keresztül zajló projekt a napokban egy táborral zárult.

A projekt keretén belül, a Regisztrált Tehetségpont és Európai Tehetségpont minősítéssel rendelkező Osonó Színházműhelyt két tagja, Fazakas Misi és Mucha Oszkár színházi nevelési, önismereti, személyiségfejlesztő, csapatkovácsoló és főként színészmesterség és improvizáció műhelyfoglalkozásokat tartott. A képzés olyannyira jól sikerült, hogy a diákok kezdeményezésével egy színházi előadás alapötlete is megszületett.

A képzés első része, a járványhelyzet miatt online zajlott. Ennek az előkészítő szakasznak a főbb lépései az előadásban szereplő fiatalokkal közösen történt meg. Fontos szerep jutott az előadásban szereplő társadalmi és szociális problémák témáinak meghatározásának, annak a kutatói munkának, amely során a  történetek gyűjtése és az interjúk készítése megtörtént. Szintén a fiatalok írták meg az adott témák és történetek alapján a monológokat, majd az ötletelés, a színházi formával való kísérletezés és a próbák egy része is online zajlott.  

Ez a munkafázis zárult vasárnap a Sepsikőröspatakon megszervezett táborral, amelybe 23 erdélyi fiatallal dolgozott együtt az Osonó, köztük a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos diákjaival is. A készülő előadás próbái és a színházi kísérletezés jó alkalomnak bizonyult, hogy a szakmai képzésen túl, a fiatalok megtapasztaljanak egy alkotói folyamatot, a maga  örömeivel és nehézségeivel. A készülő előadásban pedig beszélni tudnak majd az őket érintő társadalmi és szociális problémákról úgy, hogy a felvetett témákkal kapcsolatban ne állást foglaljanak, hanem leginkább azt mutassák meg, hogy érdemes minden probléma mélyére leásni, belelátni, és az abból megszületett gondolatokkal kapcsolatban a nézőkkel közösen egy moderált interaktív beszélgetésben eszmecserét folytatni annak érdekében, hogy közelebb kerülhessünk a megoldásokhoz.

Az intenzív, elmélyült munka hatásosnak bizonyult és ezt a fiatalok alábbi visszajelzései is megerősítik:

„Úgy érzem hogy az ilyen táborokban nem csak szakmailag, hanem emberileg is rengeteget gazdagodunk. Nem csak azt tanuljuk meg, hogy hogyan adjuk át a mondanivalónk vagy milyen gesztussal fejezzük ki a legjobban érzelmeinket, hanem azt is, hogy bizalommal forduljunk az emberek fele és ne féljünk önmagunk lenni.” (Andi)

„Az eddigi táborokban szerzett tapasztalatom most is igazolta önmagát: szükségünk van egymásra, hogy megismerjük önmagunkat. A szakórák alkalmával vagy az esti beszélgetések során kapott visszajelzések ismételten hozzátettek az énképemhez, világlátásomhoz. Rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy a megnyert pályázatok lehetőséget kínálnak az intenzív szakmai fejlődésre, illetve a találkozás örömére.” (Jácinta)

„Ez a dràmatàbor egy igazi èlmèny volt, akárcsak a többi része a projektnek. Feltöltődtem lelkileg, sikerült megválnom bizonyos gátlásoktól, és a szakmai tapasztalataim is bővültek.” (Géza)

„A tábor számomra egy hét napos, sűrű fejlődési tömb volt. A napi két tréning koncentrációja a legjobb formánkat kívánta meg, s ezt egyre inkább elő is hozta belőlünk. A tréningeken kifáradtunk, s hogy a szünetekben a ,,munkatársainkkal s munkatársainkból” töltődtünk fel, erősebb s erősebb közösséggé alakított. A tábor lejártával pedig megújult ambicióval tértünk vissza a hétköznapokba.” (Péter)