Szentesi tapasztalatcserén a sepsiszentgyörgyi drámatagozat diákjai

Szentesi tapasztalatcserén a sepsiszentgyörgyi drámatagozat diákjai

Január 10- 15. között, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos diákjaiból álló csapat, kiegészülve a zene- és képzőművészet tagozatainak tanulóival, Szentesen vett részt egy szakmai tapasztalatcserén, amelyet a magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap Határtalanul! programja tett lehetővé. A program jó lehetőséget teremtett arra, hogy a határon túli és anyaországi diákok együtt dolgozhassanak valamint elmélyüljenek és bekapcsolódjanak a határokon átívelő értékek megélésébe. A szentesi Horváth Mihály Gimnázium és a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum együttműködése 11 évre nyúlik vissza, amely időszak alatt számos együttműködés és Határtalanul! program valósult meg. Három éve testvériskolai kapcsolata van a két intézménynek.

A program elsődleges célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, a személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése által, amely a 80 fiatal számára leginkább a szakmai tapasztalatcserén, a közös műhelyfoglalkozásokon és próbákon teljesedett ki. A szakmai programok mellett, a diákok részt vettek különböző megemlékezéseken és ünnepségeken, kulturális programokon valamint kiránduláson és városlátogatáson is. A projekt szakmai részét Békési Eszter szentesi, valamint Fazakas Misi sepsiszentgyörgyi szakemberek irányították.

A Határtalanul! program második részére április  10. és 15. között kerül sor Sepsiszentgyörgyön, amikor a sepsiszentgyörgyi diákok a szentesi drámásokat látják vendégül.

A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban 21 éve működik Románia legelső magyar nyelvű, akkreditált drámatagozata, amely szeptembertől egy újabb kilencedikes színészosztályt indít. A felvételire májusban kerül sor. Februártól folytatódnak a rendszeres felkészítők is, amelyek keretén belül az érdeklődők megismerkedhetnek a tagozattal és a szaktantárgyakkal.