Szakmai szemináriumot szervez az Osonó Színházműhely

Szakmai szemináriumot szervez az Osonó Színházműhely

Március 4. és 9. között Budapesten kerül sor az Osonó Színházműhely által szervezett ifjúságsegítő szemináriumra, amelyen vajdasági és magyarországi pedagógusok, ifjúságsegítő szakemberek vesznek részt. A perifériára szorult fiatalok művészeti nevelését célző projekt a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség partnerségével és az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával jött létre.

A projekt elsődleges célja a részt vevő ifjúságsegítők szakmai és személyes fejlődése. A hat nap alatt olyan műhelyfoglalkozásokra kerül sor, ahol a résztvevők jövőbeni munkájuk minőségét előremozdító szakmai ihlettel, motivációval és korszerű módszerekkel gyarapodhatnak. A szeminárium a nem-formális művészeti nevelés alkalmazásában rejlő lehetőségeket járja körül a perifériára szorult fiatalok körében, az ezzel kapcsolatban szerzett tapasztalatok, bevált módszertan és jó gyakorlatok megosztása által. A műhelyfoglalkozásokat Fazakas Misi, a társulat vezetője és trénere, valamint Mucha Oszkár, az Osonó színész- trénere vezeti, meghívott előadóként előadást tart Szegedi Tamás, a Független Színház tagja.

Az Osonó Színházműhely és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség több korábbi sikeres együttműködés után először valósít meg közös Erasmus+ projektet, mivel a két szervezet közös célja hozzájárulni a problémákkal küzdő fiatalok megsegítéséhez, a velük dolgozó ifjúságsegítő szakemberek támogatásával.

Az Osonó Színházműhely az elmúlt években három Erasmus+ projektet szervezett és bonyolított le, az elkövetkezendő időszakban viszont egyre több ilyen együttműködésre és nemzetközi programra kerül sor a társulat életében. A jelen projekt megvalósításában a Tempus Közalapítvány nyújtott segítséget.