Sepsiszentgyörgyi-szentesi drámás diákok közös tapasztalatcseréje

Sepsiszentgyörgyi-szentesi drámás diákok közös tapasztalatcseréje

A magyarországi Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul! programja tette lehetővé, hogy június 4- 9. között együtt dolgozhassanak és megemlékezzenek a Nemzeti Összetartozás Napjáról Sepsiszentgyörgyön a Plugor Sándor Művészeti Líceum színészosztályainak és a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatának diákjai. A két drámatagozat kapcsolata tíz évre nyúlik vissza, egy évvel ezelőtt pedig testvériskolai együttműködést írt alá a két iskola igazgatója.

A program jó lehetőséget teremtett arra, hogy a két intézmény drámatagozatos diákjai újra részt vegyenek egy szakmai gyakorlaton és közösen elmélyüljenek és bekapcsolódjanak a határokon átívelő értékek megélésébe, hiszen az esemény elsődleges célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, a személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése által, amely a közel 70 fiatal számára leginkább a szakmai tapasztalatcserén, a közös műhelyfoglalkozásokon és próbákon teljesedett ki. A projektet Szebeni Zoltán, Doma Andrea és Kocsis István szentesi tanárok, valamint Fazakas Misi és Mucha Oszkár sepsiszentgyörgyi szakemberek irányították.

A szakmai programok mellett, a diákok részt vettek a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó különböző megemlékezéseken, ünnepségeken, kulturális programokon, dr. Taraș Silviu által tartott történelmi előadáson, emlékfa ültetésen, találkoztak és beszélgettek id. Bordás Attila volt politikai fogollyal. A több napon át tartó szakmai és ünnepi programokat magába foglaló projekt kirándulással, Csíksomlyó, a madéfalvi emlékmű valamint a gyimesbükki Ezeréves határ meglátogatásával zárult.

A Határtalanul! program első részére március 19- 24. között került sor, amikor a sepsiszentgyörgyi drámás diákok látogattak el Szentesre.