Sepsiszentgyörgyi-szentesi drámaosztályos diákok közös eseményművészete

Sepsiszentgyörgyi-szentesi drámaosztályos diákok közös eseményművészete

Szombaton, március 15-én 11 órától került sor a start@marcius15.most című eseményművészetre, amely a Plugor Sándor Művészeti Líceum és a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatos diákjainak közös akciója volt a Tein Teaházban, az Osonó Bázison és a Plugor Sándor Művészeti Líceumban.

 A Bethlen Gábor Alap Határtalanul pályázata tette lehetővé, hogy március 11. és 15. között együtt dolgozhassanak Sepsiszentgyörgyön a helyi és a magyarországi drámás diákok. A pályázat egyik célja a szakmai tapasztalatcsere volt, amely a közös műhelyfoglalkozásokon és a próbákon teljesedett ki. A másik cél, a szentesi fiatalok bekapcsolása a sepsiszentgyörgyi március tizenötödikei előkészületekbe, megtapasztalva, hogy Székelyföldön mit jelent ez az ünnep, hogyan élik azt meg a helyi emberek. A két iskola diákjai, Szebeni Zoltán szentesi drámatanár és Fazakas Misi tagozatvezető-rendező vezetésével közösen készítették el a start@marcius15.most című happeningszerű, fiatalokról szóló március tizenötödikei produkciót, amely célja annak a megfogalmazása, hogy ma mit jelent ez az ünnep a tizenhat-tizenhét éves fiatalok számára.

 A Határtalanul program második részére június 1. és 5. között kerül sor, amikor majd a sepsiszentgyörgyi drámás diákok látogatnak el Szentesre. Ezt megelőzően, a Sepsiszentgyörgyön működő Románia egyetlen magyar nyelvű drámatagozata április 4-7 között szervezi meg az Országos Színészmesterség Tantárgyversenyt. A tagozat kétévente indít színészosztályt – így az idén szeptemberben is, ahová egész Erdélyből várnak jelentkezőket, ezért már elkezdődtek az ingyenes felkészítők a nyolcadik osztályos diákok számára.