Sebesi István: 70 perc örömzene

Sebesi István: 70 perc örömzene

Švejk-koncert (Švejk în concert). Kolozsvári Nemzeti Színház

Fotó: Nicu Cherciu

Ada Milea újabb koncertszerű előadást rendezett a kolozsvári román színházban – Teatrul Naţional Cluj-Napoca –, ezúttal Jaroslav Hašek legismertebb művéből. Mindig különleges alkalom Ada Milea zenés alkotásait látni-hallani. Sajátos hangzásvilága, egyedi fúziós dallamai szívmelengetőek. Zene a füleknek úgy, hogy mindig progresszív, mindig újat talál ki, belekomponálva a mainstreamet és az undergroundot. Ezúttal nincs jelen a színpadon, de megírta a dalszövegeket, zenét szerzett hozzájuk és színre vitte belőlük Švejk első világháborús kalandjait.

Hašek részben saját élményei alapján írta meg Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban c. regényét. A vége felé már csak diktálni tudta súlyos tüdőtágulása és szívbénulása miatt. Nem is fejezte be. A történetsorozatot újságíróbarátja, Karel Vanĕk zárta le Hašek halála után, 1923-ban. A Švejkkel Hašek a háború értelmetlenségére hívja fel a figyelmet. Parodizálja a katonai kasztot, a tisztek és beosztottjaik, vagy feljebbvalóik stupiditását, léhaságukat, a korrupciót, a bürokrácia útvesztőit, az árulást, a feljelentőket, a széteső Osztrák-Magyar Monarchia létezésének abszurditását.

Švejket letartóztatják kedvenc kocsmájában. Börtönbe kerül, de hülyeség okán felmentik. Behívják katonának, reumája miatt tolószéken vonul be. Szimulánsnak tekintik, megkínozzák, a tábori lelkész tisztiszolgája lesz. De a lelkész elkártyázza. Švejk egy főhadnagy mellett folytatja, kutyát lop neki. Ezért áthelyezik őket České Budĕjovicébe, ahol főhadnagya nőügyeibe keveredik. Majd Švejk vonattal bejárja a fél Monarchiát, Galíciában orosz kémnek hiszik, letartóztatják, és így tovább. Végeláthatatlan, bonyolult és rendkívül humoros kalandok követik egymást. Švejk mindent túlél, megold, összekever, ravaszsága ártatlan, esendősége megható.

Ada Milea Švejk-szüzséjében a kalandokat a színészek énekelik, magukat és egymást kísérve zenekari felállásban. Egyik dalt a másik után. Mindenki legalább egy, de inkább több hangszeren játszik. Mindenkire jut egy zeneszám legalább, vagy több, de a refréneket általában mindannyian éneklik. Lelkesen és mély átérzéssel. Mintha bonyolult oratóriumot adnának elő, pedig csak a hihetetlen történetek tanulságait dalolják el, foglalják össze. Mint egy Brecht-darabban. Mindannyiunk okulására. Biztos hangszeres tudással, zenei érzékkel.

De Ada Milea rafináltan aktualizálja Švejk történeteit. Finoman és elegánsan. Korunk elöljáróinak korrupciós botrányai, a híveit manipuláló klérus gátlástalansága, a kórházi állapotok reménytelensége, a hazugság, a csalás, a nyomor sorra előtérbe kerül, és mind-mind értő fülekre talál a zsúfolt nézőtéren. A dallamokat néha hirtelen megszakítja. És máris a következőnél tartunk. Gondolkodásra nem hagy időt.

A BBTE színművészet szakán tavaly végzett Radu Dogaru a társulat legújabb tagja. Marek kadét szerepében nagy átéléssel énekel. Bele is pirul. Gitározás mellett sípol, rumbatöközik és kontratenor hangon is énekel. A helyzetkomikumokat professzori komolysággal abszolválja. Cătălin Herlo papi köntösben keveri az ördög bibliáját. Cristian Rigman hajkoronáját lengetve ráerősít dobolására. Telefonálós jelenete felér önálló kabarészámmal. Adrian Cucu Švejkje kiszolgáltatott kisember, de agyafúrtan felülkeveredik a bajban. Mihnea Blidariu, Miron Maxim, Matei Rotaru, Nucu Pandrea adják a különböző rendű-rangú tiszteket. Nagy elánnal pörgetik az eseményeket. Giovanni Mateescu vezérőrnagyként kerekes székben vonul át a színen. Szájába helyezett zöld, műanyag levéllel harmonikázik. Anca Hanu és Sânziana Tarța az előadás elején mazsorettként hangolják a közönséget, majd klarofonon (melodikán) és elektromos billentyűkön színesítik a zenei összhatást.

A ráadásban a teljes szereplőgárda kórusban énekel, a cappella. Egészen kristálytisztán.