Nyereményjátékot hirdet középiskolások számára a Harag György Társulat

Nyereményjátékot hirdet középiskolások számára a Harag György Társulat

Közvélemény-kutatással egybekötött nyereményjátékot indít középiskolás diákok számára a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata. Idén mindazok a 9-12. osztályos diákok, akik 2015. november 30-ig bérletet váltanak a társulat előadásaira és megválaszolják a bérlethez csatolt nyereményszelvényen feltett kérdéseket, értékes jutalomban részesülhetnek. A kérdésekkel a középiskolás generáció színházba járási szokásait, igényeit és a lehetséges alternatív programok (közönségtalálkozók, osztálytermi előadások, nyílt próbák) iránti fogékonyságát szeretné felmérni a társulat.

Azok a diákok, akik kitöltik, és pedagógusaik segítségével vagy személyesen visszajuttatják a nyereményszelvényeket, automatikusan részt vesznek azon a sorsoláson, amelyen értékes egyéni és csoportos nyereményeket sorsol ki a társulat.

A játék egyéni nyereményei között egy táblagépet (tabletet) és ingyen bérleteket is kisorsol a társulat.

Az egyéni nyeremények mellett csoportos jutalmat is meghirdetnek: azon osztályok között, amelyek arányaiban a legtöbb bérletet váltják, csoportos kedvezményeket sorsolnak ki, a legszerencsésebbek pedig közös kiránduláson vehetnek részt a társulat szervezésében. A fődíjat elnyert csoport idegenvezető segítségével megtekintheti majd Kolozsvár nevezetesebb látnivalóit, körbevezetik a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karának épületében, valamint betekintést nyerhet a Kolozsvári Állami Magyar Színház kulisszái mögé, megtekintheti a színház egyik előadását, a csoport tagjai pedig könyvjutalomban is részesülhetnek.

„Kolozsvár a legtöbb Romániában tanuló szatmári fiatal életében fontos állomás, nem utolsósorban gyönyörű, élő, fiatalos és lüktető város, Erdély szíve és történelmi fővárosa. Az akcióval szeretnénk továbbtanulásra buzdítani a középiskolásokat, illetve arra is, hogy ha tehetik, líceumi tanulmányaik végeztével itthon, Erdélyben, és nem utolsósorban anyanyelven tanuljanak tovább, diákéveik során pedig vegyenek részt az egyetemi központok kulturális, színházi életében. A programot folytatni szeretnénk, az elkövetkező évadok szerencsés nyerteseit Marosvásárhely, Temesvár és Nagyvárad egyetemeivel és színházaival is szeretnénk megismerteti. Bízunk benne, hogy a kolozsvári színház, amely kiemelkedő helyet foglal el az erdélyi kulturális palettán, az általuk is gyakran felkeresett helyek közé tartozik majd egyetemista éveik alatt, tanulmányaik végeztével pedig, értékes színházi élményekkel és fontos tudásanyaggal gazdagodva, sokan hazatérnek majd, egy reményeink szerint sokkal élhetőbb Szatmárnémetibe, hogy tehetségüket, tudásukat itthon kamatoztathassák. Azt remélem, reméljük, hogy hazatérve újra hűséges nézőink között tisztelhetjük ezeket a diákokat, akkor már a város értelmiségének fontos tagjaiként, érett színházi ízléssel és jó előadások emlékével gazdagabban. Mindehhez elengedhetetlenül fontos, hogy egyetemi éveik alatt is járjanak színházba és más kulturális eseményekre, hiszen értelmiségi létezés nincs kulturális tájékozottság, irodalmi és színházi műveltség nélkül. A „diplomás” és az „értelmiségi” nem szinonimák, mi pedig azt szeretnénk, ha ennek a városnak nemcsak diplomás szakemberei, de gondolkodó fiatal értelmisége is lenne a jövőben” – mondta a nyereményjáték céljai kapcsán Bessenyei Gedő István társulatigazgató.

A játékra egyénileg is jelentkezhetnek azok a középiskolások, akiknek iskolájában nincs szervezett bérletértékesítés, a társulat ugyanis szeretettel várja a jelenleg német vagy román nyelven tanuló középiskolásokat is. Az egyéni jelentkezők a színház Horea úti jegypénztárában tölthetik ki a nyereményszelvényt, bármely hétköznap 17 óráig. Mindazok, akiknek az iskolájában van szervezett bérletárusítás, versenybe szállnak a csoportos nyereményért, de automatikusan részt vesznek az egyéni sorsoláson is. Ők a szatmárnémeti magyar középiskolák bérletértékesítéssel foglalkozó önkéntes pedagógusaitól vehetik át a szelvényeket, és az ő segítségükkel is visszajuttathatják őket a társulathoz. További információkért a 0261-712106 telefonszámon vagy a szervezes@harag.eu e-mailcímen lehet érdeklődni.

A versenyen kizárólag azok a diákok vehetnek részt, akik 2015. november 30-ig középiskolás bérletet (Kölcsey Ferenc-bérlet vagy Harag György-bérlet) váltottak a társulat 2015/16-os színházi évadára és a hiánytalanul kitöltött nyereményszelvényt eljuttatták a színház jegyirodájába!