Nicoleta Esinencu: Mária evangéliuma

Nicoleta Esinencu: Mária evangéliuma

Megjelent a Játéktér 2020-as tavaszi számában.

Nicoleta Esinencu az egyik legismertebb kortárs moldovai drámaíró és színházcsináló. A Mária evangéliuma, amely lapszámunkban András Orsolya fodításában olvasható, az első a két szöveg közül, amelyet Esinencu a Who Run the World projekt keretén belül írt. A szövegből ugyanennek a projektnek a keretében, a teatru-spălătorie és a stuttgarti Theater Rampe együttműködése során készült előadás. Esinencu drámája egy alapvető kanonikus mű feminista átírását hajtja végre annak érdekében, hogy rámutasson a fennálló nemi egyenlőtlenségekre és társadalmi hierarchiaviszonyokra. Ha a Biblia a patriarchátus rendjét rögzítő és propagáló alapszöveg, akkor a szerző ennek a felforgatására és átírására tesz kísérletet, a változás és változtatás szándékával. A sodró erejű drámaszöveg két szálon fut, amely nyelvileg is elválik egymástól: az archaizáló, biblikus szövegrészeket különböző korú és társadalmi rétegekből való nők személyes vallomásai tördelik. Ez a kontraszt nem csupán a nemi egyenlőtlenség mély kulturális beágyazottságát hangsúlyozza, összekötve a múltat a jelennel, de egyben a változás performatív, cselekvő lehetőségét is felmutatja.

Nicoleta Esinencu: Mária evangéliuma