MEGJELENT A JÁTÉKTÉR ŐSZI SZÁMA

MEGJELENT A JÁTÉKTÉR ŐSZI SZÁMA

Test és színház viszonyával foglalkozni nem csupán hálás vállalkozás, de a téma nagysága és szerteágazása miatt nem egykönnyen kimeríthető. A nyári számunkban már felvetett témát, a színen megjelenő test problémakörét folytatva olyan írásokat kínálunk az olvasónak, amelyek több tudo­mányterület megközelítését használják: a filozófiai antropológia vagy a kognitív idegtudomány szem­pontjait gyümölcsözően használja a színháztudomány.

A színház az a hely, ahol emberek jelenítenek meg embereket – és ebben a megjelenítésben a test minduntalan valamiként formáltnak mutatkozik. Helmuth Plessner A színész antropológiájáról című tanulmánya, amely Besze Flóra fordításában olvasható, a filozófiai antropológia felől közelít a megtestesítés színházi helyzetéhez, amely az ember önmagából való kilépésének képességét, az emberi létezés excentrikus, ebből fakadóan pedig sérülékeny pozícióját teszi átláthatóvá. George Banu Robert Wilson előadásainak testkoncepciójáról írva azt a folyamatot követi, hogy a sokáig reliefszerű test mögött hogyan tűnik fel fokozatosan az árnyék. Banu az árnyéknélküliséget az ókori profilábrázolással ill. a japán fametszetekhez visszanyúló kontúr-kultusszal hozza összefüggésbe, ezeket pedig a mélység – Wilson esetében a lélektani realizmus – illúzióját felszámoló törekvésekkel rokonítja. Azt, hogy a kétdimenziós test azonban elkezd „megvastagodni”, árnyékot vetni, önmaga anyagiságára reflektálni, Banu az ellenőrzött koreográfia felől a nem uralt tökéletlen esztétikája, az állandó jelenlét felől a rejtőzködő felé való mozdulásként értelmezi. Ramunė Balevičiūtė tanulmánya a színészi játék és a kognitív tudományok kapcsolatával foglalkozik, azzal, hogy test és agy hogyan hatnak egymásra a színészi munka folyamatában, valamint, hogy az elméleti és gyakorlati tapaszta­latok miként hasznosíthatók a színészképzésben, alkotási folyamatban. Ungvári Zrínyi Ildikó Marina Abramowić a londoni Serpentine Gallery-beli performanszának intenzív tapasztalatát helyezi elméleti keretbe: a látás és tekintet dominanciájára épülő kultúránkban ez a művészeti esemény egy sajátos, nem-látásra alapozó érzékelési módot hangsúlyoz.

Erdélyi színházi alkotók gondolatai kerülnek egymás mellé a Szétbeszéd című írásban mozdulat­ról, testről, alakításról, de érintik e témát a Sardar Tagirovsky rendezővel és Nagy Alfréd színésszel készült interjúink is. Erdélyi előadásokra reflektálva a sepsiszentgyörgyi Vízkeresztről, a nagyváradi A mi osztályunkról, a Temesváron bemutatott Manipulációk című előadásról olvasható kritika, Adorjáni Panna pedig a Thealter Fesztivál táncszínházi előadásain keresztül a táncos test eltérő esztétikáit vizsgálja. Könyvrecenzióink a magyar és román szakpublikációk test-témához kapcsolódó kiadvá­nyait követik.

Felicia Zeller Beszélgetések űrhajósokkal című drámája Adorján Beáta fordításában olvasható számunkban. A dráma asszociatív – Elfriede Jelinek szövegeivel rokon – nyelvisége polifonikus szö­vegfolyamot eredményez itt, amelyben beszéd és beszélő nem rendelődnek biztonságosan egymás­hoz. Zeller drámája, amely a német nyelvet/kultúrát tanuló Au-pairek és az őket befogadó családok mondataiból szövődik, hatalmi viszonyokat mutat nyelvi helyzeteken keresztül, és ezek a viszonyok a piacgazdaság szerinti hierarchiában helyezik el a szereplőket: mint jóléti vagy szegény országból származót, mint nyelvben és szokásokban otthonosat vagy idegent, mint olcsó női munkaerőt, aki­nek élete eszközzé válik más nők karrierépítésében.

Varga Anikó

TARTALOM

Kritika

Proics Lilla: Mint kanálban, tükröződünk (A mi osztályunk. Szigligeti Színház, Nagyvárad)

Urbán Balázs: Az élet sodrása (Vízkereszt, vagy amire vágytok. Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy /Gyulai Várszínház)

Kovács Bea: Lightos lázadás (Manipulációk. Via Negativa / Csiky Gergely Állami Magyar Színház – TESZT / MASZK Egyesület – THEALTER / Kosztolányi Dezső Színház – DESIRÉ / Infant)

Adorjáni Panna: Táncos testek (Thealter Fesztivál, Szeged)

Interjú

Ungvári Zrínyi Ildikó: Nagy és kegyes szélhámosság (Interjú Sardar Tagirovsky rendezővel)

Boros Kinga: Nem sietek (Beszélgetés Nagy Alfréd színésszel)

Esszé, tanulmány

Helmuth Plessner: A színész antropológiájáról (ford. Besze Flóra)

George Banu: Robert Wilson: az árnyék-nélküli színésztől a színész árnyékáig (ford. Gál Boglárka)

Szétbeszéd (Re: test/gondolat, szó/mozdulat, értelem-izom, drámát-megtestesítés, színészi-test-hazugság, légzés, testtechnikák)

Határátlépések

Ramunė Balevičiūtė: Túl a test és a lélek dimenzióin: a testtudatos színészet felé (ford. Kelemen Kinga)

Ungvári Zrínyi Ildikó: Véletlen testek. A Másik színház – Abramović, 512

Könyvrecenzió

Patkó Éva: A Castellucci Family (A Teatrul Companiei Socìetas Raffaello Sanzio című kötetről)

Bodó Márta: Mondja, hogy mutatják (B. Fülöp Erzsébet A színházi hermeneutika alapjai: a Gesztus mint hermeneutikai tett című könyvéről)

Dráma

Felicia Zeller: Beszélgetések űrhajósokkal (ford. Adorján Beáta)

JÁTÉKTÉR A KÖVETKEZŐ KÖNYVESBOLTOKBAN KAPHATÓ:

Budapesten:
Írók boltja
, 1061 Budapest, Andrássy út 45.

Csíkszeredában:
Corvina könyvesház
, Kossuth Lajos utca 32. szám
Gutenberg Könyvesbolt, 
Petőfi u. 4. szám

Gyergyószentmiklóson:
Irka Könyvesbolt,
 Kossuth Lajos u. 1. szám

Székelyudvarhelyen:
Bagolyvár Könyvesbolt
, Márton Áron tér 2. szám
Corvina Könyvesház, 
Vár u. 2/A
Gutenberg Könyvesbolt
, Márton Áron tér 8. szám

Marosvásárhelyen:
Gutenberg Könyvesbolt, 
Rózsák tere 56. szám

Sepsiszentgyörgyön:
Városi Kulturális Szervezőiroda
, Szabadság tér 1. szám

Kolozsváron:
Gaudeamus Könyvesbolt
, Iuliu Maniu u. 3. szám
Bagoly Könyvesbolt
, 21 Decembrie u. 1. szám
Röser Antikvárium
, Matei Corvin u. 3. szám

ELŐFIZETÉS

Éves előfizetés Romániában: 39 RON + postaköltség, Magyarországon 2700 HUF + postaköltség, az EU további állámaiban: 9 EUR + postaköltség.

Támogató tagság részére: Romániában: 80 RON + postaköltség, Magyarországon 8000 HUF + postaköltség, az EU további államaiban: 41 EUR + postaköltség. Támogató tagjainkat feltüntetjük a lapszámokban, továbbá rendezvényeinkre meghívót kapnak.

Kérjük, előfizetési vagy támogató tagsági szándékát jelezze Kovács Gábornak a kovacs.jatekter@yahoo.ro e-mail címen.

Külföldi előfizetőink számára:
Külföldi támogató tagság részére: