MEGJELENT A JÁTÉKTÉR ŐSZI SZÁMA

MEGJELENT A JÁTÉKTÉR ŐSZI SZÁMA

Szerkesztői előszó

Miben és miből áll a színész munkája? Milyen technikákra, módszerekre épül? A különböző módszerek milyen szemléleteket tükröznek, ami a színházművészeti alkotást, a testfelfogást, a reprezentációt és egyáltalán a színész világban elfoglalt helyét illeti? Megragadható és leírható-e mindez – és hogyan? Tanulható és tanítható – és miként? A módszertani, gyakorlati tudás hogyan viszonyul a színészi munka organikus, komplex természetéhez?

Hogy dolgozik a színész a lábával és a légzéstechnikával? Mi köze a focinak a színészethez? Milyen lehetőségei vannak a színésznek az önképzésre a kőszínházi-társulati létformában és a projektalapú működésben? Hogyan tartja testileg-lelkileg-szellemileg edzésben magát? Hányféle módszer van és melyik mire képesít? Alkalmazhatók-e a keleti színházi módszerek a magyar színházi kultúrában? Ha kifordulunk a kőszínházból, a következő sarkon az összművészeti és közösségi alkotások várnak ránk? Kiterjed-e a színház a következő sarokig? Egyáltalán, mi kü- lönbség van színész és performer között? Hogyan van jelen a színész? A színész csak szerepmegformáló? Hogyan formálja meg a szerepét? Mi a jelentősége ebben a célpontnak? Miben más egy táncos-performer viszonya a testhez és mozgáshoz? A módszertani és elméleti közelítés hogyan lehet termékeny; az esszé, a memoár műfajain keresztül mi mondható el a színész mesterségéről? Ha nem csináljuk, hogyan beszélünk, és persze, beszélhetünk-e róla? A színészi alkotást leíró színháztudományos diskurzusnak mi a létjogosultsága?

A színészről és mesterségéről láthatóan nehéz olyan mondatokat írni, aminek a végén ott a pont. Az erről való gondolkozás nyitott és állandóan megújuló beszélgetést feltételez, függvényeként annak, ahogyan a színház helyzete és ezzel együtt az előadóművész munkája, szerepkörei is változnak. Ebbe a diskurzusba kapcsolódunk be tematikus összeállításunkkal, amely különböző fókuszokat helyez egymás mellé – a módszertantól a színház intézményes szerkezetét érintő kérdésekig –, és amelyek révén az erdélyi színházi kontextus is kirajzolódik.

Szerkesztőségünk a nyomtatott és az online lap eltérő lehetőségeit számba véve kisebb változtatásokkal kísérletezik: olvasóink a print kiadványban eddig rendszeresen elérhető előadáskritikával ezentúl főként az online felületen találkozhatnak majd – reményeink szerint így jobban kiküszöböljük a bemutatók és megjelenés közti időbeli távolságot.

A szerkesztőség nevében,

Varga Anikó

TARTALOM

Interjú

Kovács Emőke: Mint gyerekkorban a gyerekszoba (Egy beszélgetés lenyomata Bányai Kelemen Barna színésszel)

Balázs Nóra: A jó szöveg kitágítja a lelket (Beszélgetés Albert Csillával, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésznőjével)

 

Esszé, tanulmány

Hatházi András: Fából vaskarika

Burák Ádám: „Ez nem rossz. Csak egyszerűen nem igaz.” Jegyzetek Ariane Mnouchkine munkamódszeréhez

Tompa Eszter: Koršunovas és a foci

Kozma Gábor Viktor: „Az előadás akkor veszi kezdetét”. A Suzuki-módszerről

B. Fülöp Erzsébet: A 3 x 7-es. Légzéstudatosítás a színészmesterségben

 

Határátlépések

Declan Donnellan: A színész és a célpont (részlet)

Ivo Dobrodovský: „A tánc számomra létszükséglet” (Interjú Jaro Viňarský táncművésszel)

 

Könyvrecenzió

Kovács Áron Ádám: Csendnek Aurája (Rosner Krisztina A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai című könyvéről)

Imecs-Magdó Levente: Actor in Progress (Bács Miklós Propedeutica limbajului teatral nonverbal în arta actorului című könyvéről)

Köllő Csongor: Háló a sötétség és a fény szakadéka fölött (Eugenio Barba Hamu és gyémánt országa című könyvéről)

Biró Árpád Levente: Megalkuvás nélkül (Szabó József Ódzsa Színház álom-indulattal című életrajzi kötetéről)

 

Talált kép

Jászai Mari – a Kolozsvári Nemzeti Színház színésznője

 

Dráma

Matei Vişniec: A félszárnyú (fordította Patkó Éva)

 

JÁTÉKTÉR A KÖVETKEZŐ KÖNYVESBOLTOKBAN KAPHATÓ:

Budapesten:
Írók boltja
, 1061 Budapest, Andrássy út 45.

Csíkszeredában:
Corvina könyvesház
, Kossuth Lajos utca 32. szám
Gutenberg Könyvesbolt, 
Petőfi u. 4. szám

Gyergyószentmiklóson:
Irka Könyvesbolt,
 Kossuth Lajos u. 1. szám

Székelyudvarhelyen:
Bagolyvár Könyvesbolt
, Márton Áron tér 2. szám
Corvina Könyvesház, 
Vár u. 2/A
Gutenberg Könyvesbolt
, Márton Áron tér 8. szám

Marosvásárhelyen:
Gutenberg Könyvesbolt, 
Rózsák tere 56. szám

Sepsiszentgyörgyön:
Városi Kulturális Szervezőiroda
, Szabadság tér 1. szám

Kolozsváron:
Gaudeamus Könyvesbolt
, Iuliu Maniu u. 3. szám
Bagoly Könyvesbolt
, 21 Decembrie u. 1. szám
Röser Antikvárium
, Matei Corvin u. 3. szám

ELŐFIZETÉS

Éves előfizetés Romániában: 39 RON + postaköltség, Magyarországon 2700 HUF + postaköltség, az EU további állámaiban: 9 EUR + postaköltség.

Támogató tagság részére: Romániában: 80 RON + postaköltség, Magyarországon 8000 HUF + postaköltség, az EU további államaiban: 41 EUR + postaköltség. Támogató tagjainkat feltüntetjük a lapszámokban, továbbá rendezvényeinkre meghívót kapnak.

Kérjük, előfizetési vagy támogató tagsági szándékát jelezze Kovács Gábornak a kovacs.jatekter@yahoo.ro e-mail címen.

Külföldi előfizetőink számára:


Külföldi támogató tagság részére: