Megjelent a Játéktér nyári száma

Megjelent a Játéktér nyári száma

Test a színen

Testközpontú összeállításunk hálás vállalkozás, mert lényege szerint érinti a mai színházi tö­rekvések legfontosabbjait. A test- és gesztusnyelvvel, a test nem-mindennapi, nem-konven­cionális használatával, a tér újraírásával folytatott kísérletek mára már a színház alapkérdéseit érintő jelenségek. Ezek olyan színházfelfogásokról beszélnek Erdélyben is, amelyek friss szellemet lehelnek a kőszínházak épületeibe is, azonban – be kell ismernünk – ez az ihletettség sokkal hamarabb hódít a kis- és alternatív színházak közegében, könnyebben alakulnak a kisebb színházi projektekben.

A mai színház egyik fontos és provokatív jelensége a táncszínház, a táncos test működése. Ez kerül terítékre lapszámunkban az András Lóránttal készült interjúban, megközelítvén a tánc, színház és zene sokszoros összekapcsolódásának témáját. Miközben Erdélyben is egyre inkább teret hódít a tánc- és mozgásszínház, utóbb András Lóránt vezetésével olyan társulat alakult, amely különleges színfoltot jelent a tánc- és drámai színház ötvözésének terepén.

A másság testi reprezentációival foglalkozik Adorjáni Panna írása: kisebbségi, marginalizált tes­teket és történeteket vizsgál elméleti szempontokat is rendszerező írásában, valamint erdélyi előadá­sokra fókuszáló elemzéseiben. Ám két további írás is nézőpontváltó szemléletet kínál az olvasónak, miközben a test és érzékelés problémakomplexumát fejtegetik:

Lotus Lykke Skov írásában olyan kutatásról olvashatunk, amely test és környezet kapcsolatát, metaforikus párbeszédét vizsgálja. Az érzékelési módok átrendezése megmutatja, hogy a konven­cionális, látáscentrikus érzékelés hiányában, az érzéki megtestesülés eredményeképpen hogyan rendeződik át a tér is. Hasonló – történeti – tapasztalatokról számol be Evelyn Birge Vitz tanulmá­nya, amely a középkori történetmesélés kétféle sajátosságát mutatja be: az arisztotelészit, amelyet később látás- és hallásközpontú formaként kanonizált az utókor, valamint az ázsiai modellt (amely Richard Schechnernek a magyar szakirodalomban úgyszólván ismeretlen rasaesztétika – fogalmával ragadható meg). Ez utóbbi modellben a szerteágazó történetek és maga a mesélés varázsa él, az európaitól eltérő testkoncepcióval, amelyben a zsigereknek, a gazdag érzékelésnek és a burjánzó történeteknek nagyobb szerepe van, mint a látásnak és az egy tekintettel befogható főcselekménynek.

Testemlékezet, a performer belső érzékelése a témája a Bataritával készült interjúnak. Tájainkon még mindig ritkán találkozunk azzal a fajta testtudattal, az energiaközpont olyan intenzív használa­tával, amelyről a butohtáncosnő beszél. A performer teste csatornává alakul át munkája során, és a test különös viszonyba kerül az agyi emlékezettel. Ugyancsak a testemlékezetről számol be Pál Emőke, a Body Memory című interkulturális projekt kapcsán. A testemlékezet kutatása ugyanakkor a múltfeldolgozás eszközévé is válhatott a projekt során. Hiszen a színház alkalmas terepe lehet a kulturális, történelmi traumákkal való szembenézésnek.

Könyvrecenzióink mellett szokásos módon drámát is tartalmaz a lapszám: ezúttal Székely Csaba legújabb, A homokszörny című drámáját ajánljuk olvasásra.

Ungvári Zrínyi Ildikó

TARTALOM

Kritika

Lovassy Cseh Tamás: #diadal (#hattyúdal. Kolozsvári Állami Magyar Színház)

Köllő Kata: Nyugalom Afrim-módra (A nyugalom. Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Tompa Miklós Társulat)

Hegyi Réka: Tudósítás a láthatatlan emberek városából (Double Bind. Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Tompa Miklós Társulat, Liviu Rebreanu Társulat)

Kovács Bea: Színészopera (Koldusopera. Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár)

Bonczidai Éva: Főszerepben a statiszták (Kövekkel a zsebében. Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós)

Interjú

Orbán Bernadette – Ungvári Zrínyi Ildikó: Testtel festeni, tánccal hegedülni (Interjú András Lóránt koreográfussal)

Esszé, tanulmány

Evelyn Birge Vitz: Zsigeri történetek. Rasaesztétika a középkori francia történetmesélésben (ford. László Beáta Lídia)

Adorjáni Panna: Kisebbségi testek. Vázlat és bevezetés a másság színházi reprezentációjának olvasásába

Határátlépések

Lotus Lykke Skov: Az Érzékképek megalkotása (ford. Kiss Melinda)

Pál Emőke: Testemlékezet és diktatúra. A testemlékezet felidézésének módszerei − a Body Memory c. projekt munkafolyamatának tükrében

Sebestyén Rita: Testcsatorna. Interjú Bataritával, Koreából, butohról – és még több helyről, még több mozdulatról

Könyvrecenzió

Csuszner Ferencz: Egy erő megkezdi csendes működését (A Kortárs táncelméletek című tanulmánykötetről)

Deák Katalin: Kísérlet közösségi olvasásra (Ungvári Zrínyi Ildikó Képből van-e a színház teste? című könyvéhez)

Dráma

Székely Csaba: A homokszörny

A JÁTÉKTÉR A KÖVETKEZŐ KÖNYVESBOLTOKBAN KAPHATÓ:

Budapesten:
Írók boltja
, 1061 Budapest, Andrássy út 45.

Csíkszeredában:
Corvina könyvesház
, Kossuth Lajos utca 32. szám
Gutenberg Könyvesbolt,
Petőfi u. 4. szám

Gyergyószentmiklóson:
Irka Könyvesbolt,
 Kossuth Lajos u. 1. szám

Székelyudvarhelyen:
Bagolyvár Könyvesbolt
, Márton Áron tér 2. szám
Corvina Könyvesház, 
Vár u. 2/A
Gutenberg Könyvesbolt
, Márton Áron tér 8. szám

Marosvásárhelyen:
Gutenberg Könyvesbolt,
Rózsák tere 56. szám

Sepsiszentgyörgyön:
Városi Kulturális Szervezőiroda
, Szabadság tér 1. szám

Kolozsváron:
Gaudeamus Könyvesbolt
, Iuliu Maniu u. 3. szám
Bagoly Könyvesbolt
, 21 Decembrie u. 1. szám
Röser Antikvárium
, Matei Corvin u. 3. szám

ELŐFIZETÉS

Éves előfizetés Romániában: 39 RON + postaköltség, Magyarországon 2700 HUF + postaköltség, az EU további állámaiban: 9 EUR + postaköltség.

Támogató tagság részére: Romániában: 80 RON + postaköltség, Magyarországon 8000 HUF + postaköltség, az EU további államaiban: 41 EUR + postaköltség. Támogató tagjainkat feltüntetjük a lapszámokban, továbbá rendezvényeinkre meghívót kapnak.

Kérjük, előfizetési vagy támogató tagsági szándékát jelezze Kovács Gábornak a kovacs.jatekter@yahoo.ro e-mail címen.

Külföldi előfizetőink számára:
Külföldi támogató tagság részére: