MEGJELENT A JÁTÉKTÉR 2021/2. SZÁMA

MEGJELENT A JÁTÉKTÉR 2021/2. SZÁMA

A mester-tanítvány viszony – akár a hiányán keresztül is – hangsúlyos része a színházi kultúránknak. Lapszámunkban arra voltunk kíváncsiak, miként is beszélhetünk a tudás és tapasztalat megosztásának e modelljéről: miben különbözik ez a tanár-diák vagy mentor-mentorált viszonytól; hogyan jelenik meg (vagy sem) a művészeti oktatásban és a színházi hagyományban; miként gondolkodnak erről a kérdésről oktatók és színházcsinálók. Mindezt több generáció keresztmetszetében, hiszen, mint számos megszólalásból kiderül, a mester-tanítvány viszonyt eltérően értelmezik és élik meg a különböző korosztályhoz tartozó színházi alkotók. Összeállításunkban beszélgetés olvasható Kárpáti Péterrel, Tompa Andreával és Visky Andrással, akik az oktatás-alkotás kettős szempontrendszere felől közelítik meg a témát. Kovács Bea riportja fiatal színházcsinálók tapasztalatait összegzi. Emellett körkérdésben szólítottunk meg romániai magyar színészeket, hogy meséljenek ezirányú tapasztalataikról, gondolataikról.

Újonnan bemutatott és régebbi előadásokról szóló kritikák és esszék olvashatók a lapszámban, valamint Boros Csaba izgalmas beszélgetése négy színházi zeneszerzővel: Csíky Boldizsárral, Selmeczi Györggyel, Orbán Györggyel és Demény Attilával, aki hosszú betegség után idén tavasszal távozott közülünk. Dálnoky Réka a román-magyar együttélésről szóló kétnyelvű szatírája, a Tévedések tárháza / Intenții rătăcite, amely a Communitas Alapítvány 2018-as drámapályázatának nyertes műve, szintén olvasható lapszámunkban.

TARTALOM

Mester és tanítvány
A mester mint szülést kísérő bába – Kárpáti Péterrel, Tompa Andreával
és Visky Andrással Proics Lilla beszélgetett

Kovács Bea: Ó, kapitány, kapitányom? Fiatal színházcsinálók és mestereik: riport a vanról, a nincsről és arról, ami köztes

Körkérdés mesterekről – B. Fülöp Erzsébet, Berekméri Katalin, Csatlós Lóránt, Dálnoky Csilla, Fincziski Andrea, Györgyjakab Enikő, Mátray László
és Sinkó Ferenc válaszai

Kritika
Jankó Szép Yvette: Emberfarm, avagy a színházi állatokról
(Állatfarm. Kolozsvári Állami Magyar Színház)

György Andrea: Egy Covid-komédia
(Egy római tragédia. Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Tompa Miklós
Társulat)

Demény Péter: Lázadni minek is akartam?
(Lázadni veletek akartam. Yorick Stúdió, Marosvásárhely)

Kovács Eszter: Úgy teszünk, mintha
(Az ember, aki csak azt tudta mondani, amit olvasott. Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház)

Esszé
Bartha Réka: Aszeptikus voyeurizmus, avagy a „beszerzett” élménymaraton. Tizenegy kirakatszínházi jelenet a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társulatának előadásában

Frumen Gergő: Béka és butoh

Ugron Nóra: A romániai posztszocialista társadalom keresztmetszete
öt előadásban. A Stagiune de Teatru Politic digitális évadáról

Interjú
„Csak nívós anyagot szabad írni a színpadhoz is” – Csíky Boldizsár,
Demény Attila, Orbán György és Selmeczi György színházi zeneszerzőkkel
Boros Csaba beszélgetett

Dráma
Dálnoky Réka: Tévedések tárháza / Intenții rătăcite (interaktív szatíra)

JÁTÉKTÉR A KÖVETKEZŐ KÖNYVESBOLTOKBAN VÁSÁROLHATÓ MEG:

Kolozsváron:
Gaudeamus Könyvesbolt, Iuliu Maniu u. 3. szám
IDEA Könyvesbolt, Kossuth Lajos utca (December 21. sugárút) 14. szám

Marosvásárhelyen:
Gutenberg Könyvesbolt, Rózsák tere 56. szám

Csíkszeredában:
Gutenberg Könyvesbolt, Petőfi u. 4. szám

Székelyudvarhelyen:
Gutenberg Könyvesbolt, Márton Áron tér 8. szám

Sepsiszentgyörgyön:
Gutenberg Könyvesbolt, Kossuth Lajos u. 1. szám

Budapesten:
Írók boltja, Andrássy út 45.

ELŐFIZETÉS

Éves előfizetés Romániában: 39 RON + postaköltség, Magyarországon: 2700 HUF + postaköltség, az EU további államaiban: 9 EUR + postaköltség.

Támogató tagság részére: Romániában: 80 RON + postaköltség, Magyarországon: 8000 HUF + postaköltség, az EU további államaiban: 41 EUR + postaköltség. Támogató tagjainkat feltüntetjük a lapszámokban, továbbá rendezvényeinkre meghívót kapnak.

Kérjük, előfizetési vagy támogató tagsági szándékát jelezze Kovács Gábornak a kovacs.jatekter@yahoo.ro e-mail címen.

Külföldi előfizetőink számára:

Külföldi támogató tagság részére: