MÁS/MÁSSÁG WORKSHOP BESZÁMOLÓ

MÁS/MÁSSÁG WORKSHOP BESZÁMOLÓ

A 2014. október 26-27.-én, a kolozsvári Ecsetgyárban megtartott Más/Másság workshop – a másság-tapasztalatok sorában elsőként terítékre kerülő – témája a női másság és szülés tapasztalata volt.

Az eseményen több szakma nemzetközi képviselői (művészeti és tudományos felsőoktatásban tevékenykedő egyetemi oktatók, kutatók), egyetemi hallgatók, színházi alkotók és a projekt iránt érdeklődők vettek részt. A résztvevői kör az esemény multidiszciplináris jellegét hivatott hangsúlyozni: az elméletre és gyakorlatra egyaránt alapozó projektünk több szakot és szakirányt, nyelvet és kultúrát fog egybe.

A kétnapos workshop felépítése szerkezetét tekintve három részre tagolódott – ezt a szerkezetet követik majd a projekt jövőbeli workshop-eseményei is, arányaiban alkalmazkodva a mindig változó célközönséghez.  A workshop egyik részét képezték a mozgásra épülő gyakorlatok, részint az abban megtapasztalható közösségi működés, részint a témához kapcsolódó nem verbális élmények megélési lehetőségeként. A mozgás-elemek kitalálói és koordinátorai: Sinkó Ferenc színész és koreográfus valamint Ungvári Zrínyi Ildikó, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem professzora. A workshop második részét a szüléshez kapcsolódó személyes történetek (personal stories) előhívása és megbeszélése képezte, ennek moderátora Boros Kinga volt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanársegédje. A workshop harmadik eleme egy, a másság problémájához kapcsolódó Slavoj Zizek szövegrészre épített performance lecture volt, amit Szigeti Attila, a BBTE Filozófia Tanszékének adjunktusa vezetett a résztvevők aktív közreműködésével.

A workshopon külön blokkot szenteltünk az eseményre való visszajelzések megbeszélésének illetve a projekt metodológiájával és szervezésével kapcsolatos kérdések pontos kidolgozásának. Ungvári Zrínyi Imre, a BBTE Filozófia Tanszékének docense moderálta és összegezte a workshopra adott reflexiókat. Sajó Sándor, az ELTE Esztétika Tanszkének adjunktusa beszámolt a Szófiában megrendezett IETM találkozójának tapasztalatairól, amelyen a projekt nevében vett részt. A projekt jövőjéről, további útjáról, szervezetekkel való együttműködési lehetőségeiről illetve a jövőbeli eseményeiről való beszélgetést Sebestyén Rita, a BBTE oktatója és Varga Anikó, a Játéktér főszerkesztője moderálta. Mindezek eredményeképpen megegyezések születtek a projekt további témáiról; a művészeti eszközök társadalmi érzékenyítésben való felhasználásával, a multikulturalitás filozófiájának érvényesítésével kapcsolatban (amelyekről eseményenként a projekt alaptagjai előadásokat fognak tartani) – 2015-ben 6 workshopot illetve 6 performance lecture-t tervezünk.