Magyar nyelvű előadások a Rövid Dráma Fesztiválon

Magyar nyelvű előadások a Rövid Dráma Fesztiválon

Három magyar nyelvű előadást is megtekinthetnek az érdeklődők a szeptember 20-29. között Nagyváradon sorra kerülő Rövid Dráma Fesztiválon. A kolozsvári és a temesvári magyar színház mellett a debreceni Csokonai Színház is részt vesz egy produkcióval a rendezvénysorozaton. Jegyeket a Mária Királynő Színház pénztárában lehet váltani hétfőtől péntekig 10-19 óra között, illetve a www.biletmaster.ro honlapon.

 

szeptember 21., szombat, 19 óra – Színház, nagyterem

LEONIDA GEM SESSION

Kolozsvári Állami Magyar Színház

 

Úgy tűnik, hogy térségünkben a Ion Luca Caragiale műveiből ismerős politikai csatározások már nem érnek véget a Függetlenség-téri hagyományos összeölelkezéssel. Az ellenfelek egymás végső lejáratására és megsemmisítésére törekszenek, s a hatalom igézete úgy szédíti őket, mint hajdan azokat a római császárokat, akik szó szerint vették, hogy az Istenek leszármazottai s ehhez mérten követeltek és harácsoltak maguknak korlátlan hatalmat és előjogokat. Mostanság a politikai pártok számára már az sem számít erénynek, hogy saját programjukhoz hűek maradjanak, s kapásból teszik magukévá legádázabb ellenségeik jelszavát, ha ez az egyetlen üdvözítő út a hatalom megszerzéséhez. A törvények vagy az alkotmány olyan eszközökké és játékszerekké váltak kezükben, amelyeket percenként változtathatnak kényük-kedvük szerint, hiszen meggyőződésük, hogy fölöttük állnak.

szeptember 22., vasárnap 21 óra – Szakszervezetek Művelődési Háza

GARDÉNIA

Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár

 

Lányok, asszonyok. Kislányok, kisasszonyok, hölgyek, némberek, tündérek, boszorkányok, hercegnők és koszos cselédek, elvirágzott prostituáltak és kényeskedő dámák. Éhesek, vágyakoznak, verekednek, mocskolódnak, ölelkeznek, üvöltenek, sírnak, keringőznek – négy nő. Négy női generáció innen, a közeli Krakkóból, Lengyelországból, Közép-Európából. Egy szelet közép-európai történelem; ötven év pokoljárása, újra meg újra fellobbanó és kifakuló álmok, keretbe törések, falnak rohanások, felröppenések és elvérzések. Mint egy görög tragédiában, úgy örökíti nemzedékről nemzedékre sorsát egy sajátos női vérvonal. Négy portré – mögöttük egy kontinensdarab.Bőröndjükben a történelem, bennük az örök, egyszerre iszonyú és mégis csodálatos Nő.

szeptember 26. csütörtök 19 óra – Színház, nagyterem

A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK

Csokonai Színház, Debrecen

 

Miske László színművész 75. születésnapján jutalomjátékként kapott szerepéről vall: „A kételyeink örökletesek. Velünk születnek, dolgoznak bennünk. Majd elmúlik egy élet úgy, hogy nem érkezik konkrét válasz. A külső jegyekből sok mindenre lehet következtetni, de hogy azon túl mi van? Mert ez a lényeg! Mi lappang egy asszony elhallgatása mögött? Mi van a gőgön, a becstelenségen, a sértődésen, a bölcselkedő következtetéseken túl? Félelmetes lelki élveboncolás. Nincs ember, aki ne érezné, hogy személyesen érintve van. Csak az első elszenvedett szerelemig nincs kapcsolódás. Aztán meglódul a képzeletünk az idő tengelyén, s abba az elvehetetlen illúziójába ringatja magát, hogy egyszer csak bepillanthat onnan a végtelen mögé.”