Kiáltvány a nagyváradi kulturális életért

Kiáltvány a nagyváradi kulturális életért

A kulturális intézmények összevonása és működésük ellehetetlenítése ellen kétnyelvű, zenés villámcsődületet szerveztek a nagyváradi Szigligeti Színház, Regina Maria Színház, illetve az Állami Filharmónia művészei május 21-én, pénteke, 20.30-tól.

A néhány perces eseményen a Hegedűs a háztetőn című musical Anatevka című dalát adták elő, amely így kezdődik: „Egy hosszú élet, aztán jön egy papír és takarodhatsz…”. A három intézmény művészei, köztük színészek, zenészek, bábszínészek és táncosok produkcióját követően a Regina Maria Színház részéről Ioana Dragoș Gajdó, a Szigligeti Színház részéről pedig Sebestyén Hunor színművészek olvasták fel a művészek által megfogalmazott, ötpontos kiáltványt.

A nagyváradi villámcsődülettel párhuzamosan több romániai és magyarországi intézmény is kifejezte szolidaritását, köztük a Kolozsvári Állami Magyar Színház, a Szatmárnémeti Északi Színház mindkét társulata, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Figura Stúdió Színház, a Csíki Játékszín, a petrozsényi, krajovai, karácsonkői, nagybányai, konstancai, illetve sepsiszentgyörgyi román színházak, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Háromszék Táncegyüttes, a Duna Művészegyüttes és a GG Tánc Eger is.

Az ötpontos kiáltvány szövege:

1. INTEGRITÁS Nem akarjuk a szerződések egyoldalú megváltoztatását, módosítását. Ez az eljárás megfosztja a munkavállalót kiérdemelt jogaitól, a biztonságérzettől, a jövőképtől és veszélyezteti a társulatok integritását.

2. ÖNRENDELKEZÉS Nem akarjuk a kulturális intézmények összevonását. Továbbra is önállóan szeretnénk gazdálkodni a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, saját művészi hitvallásunk szellemében. Meggyőződésünk, hogy az önálló intézményi működés a minőség és a sokszínűség garanciája.


3. ÁLLANDÓ TÁRSULAT Nem akarjuk a befogadó- és/vagy projektalapú színházat, mert ez az állandó társulatok megszűnését vonná maga után és kiszolgáltatná az művészetet a szórakoztatóipari szempontoknak.


4. MÉLTÓSÁG Kérjük a kultúra és a kulturális dolgozók méltóságának tiszteletben tartását, és visszautasítunk minden olyan döntést, ami akár a politikai hatalomnak, akár a szakszerűtlenségnek kiszolgáltatja a művészi alkotást.

5. KÖZÖNSÉG Hisszük, hogy Bihar megye román és magyar lakosságának alanyi joga van saját kulturális intézményeihez. Meggyőződésünk, hogy az összevonás káros hatással lenne a kulturális szokásokra, szegényebbé tenné a közönséget és csökkentené a régió vonzerejét.