Kiállás az SZFE autonómiája mellett

Kiállás az SZFE autonómiája mellett

A budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) a Gothár Péter ügyében zajló etikai eljárás kapcsán ért támadások ellen nyilatkozatot fogalmaztak meg a színházi dramaturgok, az SZFE doktori iskolájának hallgatói és az egyetem hallgatói, kiállva Upor László rektor szakmai kompetenciája és az egyetem autonómiája mellett. Az aláírókhoz számos határontúli színházi szakember csatlakozott. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük mindhárom nyilatkozatot.

A SZÍNHÁZI DRAMATURGOK ÁLLÁSFOGLALÁSA

Mi, magyar színházi dramaturgok érdeklődve követtük a Színház- és Filmművészeti Egyetem minapi rektorválasztását. Örömmel tapasztaltuk, hogy Bagossy László Jászai Mari-díjas rendező és egyetemi tanár, valamint Upor László Jászai Mari-díjas dramaturg és egyetemi tanár személyében két olyan kiváló művész és oktató pályázott erre a fontos tisztségre, akiknek szakmai hozzáértéséhez és integritásához kétség nem férhet, amint ez a nyilvánosság számára elérhető pályázatokból is kiviláglik.

A két jelölt közül az egyetem szenátusa kétórás, nyílt vita, majd szintén kétórás szenátusi ülés után szavazta meg, kit javasol rektornak. Mindkét alkalom nyilvános volt az egyetemi polgárok számára, s a hallgatók a vitákban és a szavazásban is aktívan részt vettek. Nekünk külön öröm, hogy a patinás intézmény — történetében először — dramaturgra bízná ezt a feladatot, s hisszük, hogy az egyetem jelöltjét a fenntartó halogatás nélkül ki is nevezi.

Ugyanakkor határozottan visszautasítunk minden olyan, az egyetemi autonómiába való durva beavatkozásra irányuló törekvést, amelynek az elmúlt napokban a sajtó egyes, meghatározó fórumain tanúi lehettünk. Szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy Gothár Péter ügyében Upor László helyettes rektorként nemcsak szabályszerűen, hanem maximálisan korrektül jár el: haladéktalanul létrehozta az ügyet kivizsgáló etikai bizottságot és sem magát, sem a folyamatot a médiahisztéria által befolyásolni nem hagyva elrendelte a minden érintett meghallgatásával zajló vizsgálatot, amelynek hamarosan meglesz az eredménye.

Amennyiben az derül ki, hogy történt hatalmi visszaélés, természetesen mi magunk is elvárjuk, hogy az egyetem megtegye a szükséges jogi lépéseket. Azt viszont nem tűrhetjük szótlanul, hogy ez a folyamat teljesen ártatlan embereket magával sodorjon.

Upor Lászlót a legtöbben évtizedek óta ismerjük. Sokunknak tanára volt, szinte mindnyájan dolgoztunk vele közös szakmai rendezvényeken, részt vettünk vele nyilvános vitákban, többünk fordítását szerkesztette és maga is fordított színházunk számára kortárs drámákat. Azt is megtapasztaltuk, hogy a legélesebb vitában is mindig a józanságot, a visszafogott, kulturált hangnemet képviseli, miközben maximálisan nyitott a kritikára.

Mi, alulírottak visszautasítjuk, hogy Upor László nevét egyesek minden alapot nélkülöző rágalmakkal próbálják befeketíteni. Tanúsítjuk, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem választott rektorjelöltjének függetlenségéhez, szakmai integritásához és erkölcsi tisztaságához kétség nem férhet, és személyében kiváló ember lehet sokunk alma materének rektora.

Dramaturgok az állásfoglaláshoz itt csatlakozhatnak.

Adorján Beáta
Albert Mária
Ari-Nagy Barbara
Balassa Eszter
Baráthy György
Bérczes László
Bíró Bence
Bíró Dénes
Bodor Panna
Boronkay Soma
Boros Kinga
Brestyánszki B. Rozi
Böhm György
Budaházi Attila
Cseh Dávid
Cseicsner Otília
Cseke Tamás
Dobák Lívia
Dubrovszki Dóra
Duró Győző
Enyedi Éva
Fabacsovics Lili
Faragó Zsuzsa
Fekete Ádám
Forgách András
Fülöp Renáta
Garai Judit
Gábor Sára
Gáspár Ildikó
Gecsényi Györgyi
Gimesi Dóra
Góczán Judit
Hárs Anna
Jeli Viktória
Juraszek Zsuzsanna
Kelemen Roland
Kenesey Judit
Kernetzky Hanna
Keszthelyi Kinga
Kovács Krisztina
Laboda Kornél
Lakos Anna
Lengyel Anna
Lénárd Róbert
Lőkös Ildikó
Madák Zsuzsanna
Magyar Fruzsina
Mátrai Diána
Mohácsi János
Morcsányi Géza
Nagy Mihály
Nagy Orsolya
Németh Gábor
Németh Virág
Orbán Enikő
Orbán Eszter
Ősz Emese
Palotás Ágnes
Perczel Enikő
Radnóti Zsuzsa
Ráduly Beáta
Renczesova Viktória
Róbert Júlia
Sándor Júlia
Sediánszky Nóra
Sirokay Borbála
Solt Róbert
Sőregi Melinda
Szabó Attila
Szabó-Székely Ármin
Szász Hanna
Szokolai Brigitta
Sződy Szilárd
Tasnádi István
Trencsényi Katalin
Török Tamara
Varga Zsófia
Vári-Nagy Nóra
Végh Ildikó
Ungár Júlia
Ungvári Zrínyí Ildikó
Zoltán Gábor
Zsigó Anna

 

AZ EGYETEM DOKTORANDUSZAINAK NYILATKOZATA

Mi, a Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatói a lehető legteljesebb mértékben támogatjuk, hogy az SZFE bármilyen, az egyetem dolgozói által elkövetett hatalmi visszaélésre irányuló érdemi gyanút ezentúl is az intézményünk szabályzatában meghatározott módon és a jogszabályok betartásával a lehető legrövidebb időn belül, ám az ártatlanság vélelmét szem előtt tartva valamennyi érintett fél meghallgatásával alaposan vizsgáljon ki, illetve az ilyen eljárások eredményét hozza nyilvánosságra, továbbá a gyanú beigazolódása esetén az egyetem vezetése úgy járjon el, hogy hallgatói és dolgozói biztonságban érezhessék magukat az elkövetőtől.

Egyúttal kijelentjük, hogy ezek a hatalmi visszaélések elkövetőiket minősítik, nem pedig az egyetem egészét, különösen nem akkor, ha az egyetem vezetése panasz esetén a fenti korrekt módon jár el. Visszautasítunk minden olyan felelőtlen állítást, amely megalapozatlanul sároz be ártatlan oktatókat, dolgozókat vagy hallgatókat.

Továbbá határozottan visszautasítjuk, hogy egyetemünkkel jogviszonyban nem álló külső erők a jelenlegi helyzetet ürügyül használva megpróbáljanak beavatkozni egyetemünk oktatásába, s ennek révén a hazai felsőoktatás tanszabadságába.

A 150 éves Színház- és Filmművészeti Egyetem minden szakján magas színvonalú oktatás folyik, amit diplomásaink hazai sikerein túl számtalan nemzetközi elismerés is bizonyít évről évre.

Múlt héten szenátusunk két — az SZFE honlapján közzétett — pályázat és két magasan kvalifikált rektorjelölt közül belső nyilvános vita és kétórás, az egyetemi polgárok számára szintén nyitott szenátusi vita után, a diákság aktív részvételével megszavazta jelöltjét, akit az egyetem fenntartója remélhetőleg hamarosan ki is nevez posztjára.

Upor László tanár úr pályázata az egyetem értékes tradícióinak megőrzésévél a nyitottság, az átláthatóság, a diákokat, kollégákat és munkatársakat egyenrangú partnerként kezelő oktatás és intézményvezetés mellett teszi le a voksát. Mi pedig mellette és a Színház- és Filmművészeti Egyetem mellett.

Anger Ferenc
Bányai Tamás
Czukor Balázs
Csákvári Géza
Dér Asia
Erdélyi Dániel
Faur Anna
Farkas György
Gara Márk
Garai Judit
Gál Eszter
Gigor Attila
Gyárfás Dóra
Haragonics Sára
Hudi László
Kelemen Kristóf
Kemény Lili
Kiss Eszter
Komlósi Orsolya
Lengyel Anna
Leposa Balázs
Lestyán Attila
Liszka Tamás
Meggyes Krisztina
Molnár Attila
Oláh Tamás
Patonay Anita
Porogi Dorka
Schwarz Éva
Szabó-Székely Ármin
Szemessy Kinga
Szenteczki Zita
Székely Kriszta
Szöllősi Barnabás
Táborosi András
Tóth Réka-Ágnes
Turai Tamás
Vízkeleti Dániel
Zoltán Áron
Zurbó Dorottya

 

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYILATKOZATA

Az elmúlt hetekben a sajtó által az Egyetemet és annak hallgatóit ért támadások okán az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: SZFE-HÖK) az alábbi nyilatkozatot teszi:

Az SZFE-HÖK elutasítja a hatalommal való visszaélés minden formáját, történjen az oktatói vagy hallgatói szinten. Az SZFE-HÖK biztosítja támogatásáról a hallgatókat, eddig is és ezután is. Kiállunk minden egyes, az Egyetemre járó hallgatóért, továbbra is biztosítjuk érdekeik védelmét. Lehetőséget biztosítunk a hallgatói problémák anonim módon történő bejelentésére, és a beérkező panaszokat minden esetben kivizsgáljuk. Hiszünk az egyetemi közösség erejében, és minden, az Egyetemet és annak hallgatóit ért támadást és rágalmat a hallgatók nevében visszautasítunk.

Állítjuk, hogy az Egyetem ideológiai függetlenségét éppen az odajáró hallgatók sokszínűsége biztosítja, az egyetemi felvételi és az oktatás is mindenfajta ideológiától mentes. Tisztségviselőink politikailag, ideológiailag függetlenek, ezt Alapszabályunk is kinyilvánítja, minden cselekedetünkkel a jövőben is ezt kívánjuk kommunikálni mind az Egyetem polgársága, mind a nyilvánosság felé.

Az SZFE-HÖK jelen nyilatkozata a vezetőségtől függetlenül született, ezúton szeretnénk a nyilvánosság felé is kommunikálni, hogy szervezetünk önálló jogkörökkel, függetlenül működik, nyilatkozatunk kiadása nem vezetőségi vagy oktatói nyomásra született meg, az ezzel ellentmondó bármilyen állítás nem felel meg a valóságnak.

A szabad véleménynyilvánítás jogának fenntartása mellett szeretnénk felszólítani a sajtó képviselőit, és a sajtóban ez ügyben felszólaló személyeket, hogy ne ítélkezzenek a nevünkben a megkérdezésünk nélkül, a fejünk fölött, se az Egyetem hallgatóiról, se az oktatóiról, se az Egyetemen folyó képzéseinkről, vagy az ott folytatott tanulmányaink minőségéről.

Budapest, 2019. december 4.
A fenti nyilatkozattal egyetértek, ezt aláírásommal fejezem ki.

Stern Lili
Unger Judit
Zétényi Karolina
Hirmann Blanka
Rangits Bernadett
Dobos Eszter
Hendrick Leah
Molnár Dorottya Hanga
Novák Péter Sámuel
Samudovszky Adrian
Katona Péter Dániel
Nagy Péter István
Tóth Zsófia
Major Erik
Bezerédi Bendegúz
Mlnyarik Júlia
Hámory Csaba
Polgár Csaba
Schór Ádám
Mészáros Gábor
Nyáry Pál
Gyuricza Mátyás
Keresztény Bonaventura
Polák Ferenc
Jeney Luca Viktória
Magasi Dalma
Csala Norbert
Kertész Bertalan
Kerek Dávid
Lelkes Botond
Devich Botond
Cziczó Dániel
Kántor Dávid Ádám
Botka Dóra
Lévai Barbara
Bánky Sára
Érdi Zsófia
Bánki Mihály
Gálhidy Sára
Nyári Ádám
Kotormán Ábel
Andella Mirtill
Antal Bálint
Szauer Lilla
László Gáspár
Staub Viktória
Tóth Gergely
Herman Flóra
Hojsza Henrietta
Hencz András
Gólya Ágnes
Kizlinger Lilla
Berényi Nóra Blanka
Farkas Marcell
Gilányi Fanni
Trencsényi Ádám
Domonkos Balázs
Kuttner Bálint
Vatamány Atanáz
Kádár Kinga
Siflis Anna
Tölgyfa Gergely
Börcsök Olivér
Zsille Sára Franciska
Csarkó Bettina
Giliga Ilka
Borhi Lilla
Égető Fanni
Dauner Domonkos
Balogh Zsombor
Walters Lili
Zrinyifalvi Eszter
Márky Anna Diána
Turi Péter
Szekeres Máté
Sas Zoltán
Balogh Péter
Hegedüs Csenge
Farkas György
Fekete Patrícia
Birkenstock Rebeka
Kátai Orsolya
Koós Boglárka
Papp Zsuzsanna
Fodor Orsolya
Szabó Ferenc Endre
Artim Rebeka
Törley-Havas Sára
Dohy Balázs
Sellő Hajnal
Heppes Áron
Gombó Viola Lotti
Béres Bence Vilmos
Kemény Z
Béres Bence Vilmos
Kemény Zsófi
Vincze Petra
Pintér Adrienn
Forró Boldizsár
Gloviczki Bernát
Lengyel Benjámin