Játéktér: MENTOR-program

Játéktér: MENTOR-program

A Játéktér negyedéves periodika több kultúra találkozási pontján, sőt, egy folyamatosan átalakuló színházi és előadó-művészeti struktúra változása idején jött létre, ezért legfőbb vállalása, hogy az átalakuló társadalmi és kulturális közeget, a színházi és művészi nyelveket, azok átjárhatóságát, (le)fordíthatóságát is figyelje, kövesse. Fontosnak tartjuk a művészetekben, kritikai elméletekben, kulturális kapcsolódásokban is jártas fiatal szerzők továbbképzését.

Jelentősége: A mentor-program célja hogy nyitottabb, műfajközi és kultúraközi megközelítések felől induljon, amelyek a hagyományos oktatásnak még nem kimondottan részei, viszont a fiatal kulturális újságírók, kritikusok, szakértők képzéséhez és későbbi elhelyezkedéséhez elengedhetetlen ez a fajta elméleti és gyakorlati szaktudás.

Cél: A Játéktér szerkesztői gárdája, valamint a lap köré gyűlt szerzők és egyetemi oktatók, a hazai és nemzetközi projektek szakértői és résztvevői a lap fiatal – egyetemi hallgató és frissen végzett szerzői – részére több szálon futó, a hazai és elérhető nemzetközi eseményekhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzéseket dolgoztak ki. A képzések a térképen és a műfajokban is változatos ismerettel, folyamatos odafigyeléssel, pályakövetéssel és állandó gyakorlattal nyújtanak segítséget a színházi elméleti vagy kritikai szakírói pályára készülő fiataloknak.

Módszertan: Több diszciplína szakértőit hívjuk meg egy-egy workshopra, így kritikusok, írók, színház-, irodalom-, művészet- és a kultúra elméleteivel foglalkozó szakemberek, valamint szociológusok, filozófusok, antropológusok bevonásával épül fel minden egyes eseményre a fiatal szerzők testre szabott képzése. A képzések során az egyéni odafigyelést, kísérést – főként a megszületett írások kapcsán – és a kiscsoportos foglalkozásokat elegyítjük az elméleti, előadás-elemző ülések során. Így általános teoretikus tudással és egyéni, saját orientációjuk, érdeklődésüknek megfelelő szakmai támogatást is kapnak a fiatalok.

 

A képzések formái és gyakorisága:

  • Gyakornok-program: a Játéktér, az online változat, a 4 országot felölelő Blog és a 12 ország szakembereit egyesítő Representationsof the Other projektben.

A Játéktér mint a romániai magyar színház egyetlen nyomtatott és honlapon is megjelenő médiuma 2012 november óta folyamatosan közöl egyetemi hallgatóktól szövegeket, 2013 nyarától pedig két egyetemi hallgató gyakornok segíti a lap munkatársait. A honlap szerkesztésében, frissítésében, a tartalmak közlésében segítenek elsősorban, a mindenkori főszerkesztő és a rovatszerkesztők folyamatos szakmai figyelme kíséri munkájukat: a szövegek és a lapszerkesztés, az internetes felület kezelése és a folyamatos kommunikáció folytán a gyakornokok egyben egyenjogú munkatársakká is válnak; a lap és a projektek körüli döntések részesei.

Időtartam: egész éven át.

  • Fesztivál-workshopok: romániai, magyarországi, vajdasági és szlovákiai színházi fesztiválokra a Játéktér fesztiválblog-írással egybekötött szakmai műhelyeket szervez.

Az egyes színházi fesztiválokkal együttműködésben – esetenként kifejezetten a fesztiválok felkérésére – a Játéktér fesztiválblogot ír, ami a műfajközi, szabadabb blogbejegyzéseken túl leíró kritikával, interjúkkal, esszékkel, a szakmai beszélgetések rövid összefoglalóival naponta jelentkezik a fesztivál ideje alatt. Az előadásokat, eseményeket elemezzük, az írásokat megbeszéljük a fiatal résztvevőkkel, akik egyben a napi szintű és gyorsan reagáló szakírást tanulják meg a fesztiválok ideje alatt.

A fesztivál-workshopok különlegessége, hogy egy-egy eseményre 4-5 fiatal és legalább 3 mentor jut, így a fiatal szakírók és mentorok szemtől-szemben, egyenként tudnak személyes és szakmai kapcsolatba lépni. A mentorok – egy-egy szakterület ismerői – az esemény minden napján a saját területük kapcsán tartanak rövidebb elméleti, szövegelemzési és gyakorlati bemutatót a mentoráltaknak, akiknek megszülető írásait a mentorok egyenként, a vetésforgó elve szerint elemzik, kérdésekkel és további ötletekkel segítve a fiatalok munkáját. Így minden mentor és mentorált személyes kapcsolatba kerül, a mentoráltak több nézőpontból ismerhetik meg a legkülönbözőbb műfajokat és azok képviselőit, valamint az „alapozók” alatt elméleti és gyakorlati példákon keresztül ismerkedhetnek meg a színházi szakírás lehetőségeivel.

Időtartam: a fesztiválok alkalmával.

  • Otherness-workshopok: a 12 ország színházi szakembereiből álló, a Játéktér köré gyűlt nemzetközi Representations of the Other interdiszciplináris projekt fő célja, hogy a Más/Másság színházi megmutatkozásai kutassa, valamint annak legkülönbözőbb formáit workshop-sorozatban feldolgozza.

A workshop három fő eleme: a kizárólag mozgásra és interakciókra alapuló első rész, a művészeti és irodalmi valamint személyes történetek narratíváira épülő második rész és a harmadik, a Másság elméleti-filozófiai diskurzusa zárja az egyes workshopokat. A fiatal szakírók a sorozat szakmai programjában, az azokkal kapcsolatos döntésekben, a szervezésben, de még a pályázatírásban is részt vesznek, és a nemzetközi csapat munkájából a széleskörű gyakorlati tapasztalatra tehetnek szert.

Időtartam: negyedévente három napos workshopok.

  • Új hangok-rovat: a Játéktér 2015-ös, első lapszámától kezdődően egy rovatot kifejezetten a fiatal szakírók rendelkezésére bocsát, ahol az őket leginkább érdeklő területekről, a saját hangjukon, az általuk választott műfajokban írhatnak és szerkeszthetnek – lap a lapban alapon –, miközben a Játéktér szerkesztői gárdája munkájukban, kérdéseikben minden szakmai tudásával rendelkezésükre áll.

Időtartam: egész éven át, a lapszámok előkészítése, szerkesztése során.