Folytatódik az Osonó Színházműhely országos színháznevelési projektje

Folytatódik az Osonó Színházműhely országos színháznevelési projektje

A Román Nemzeti Kulturális Alap/Administraţia Fondului Cultural Naţional támogatásával június 7- 11. között folytatja a társulat a májusban elkezdett komplex színháznevelési turnéját. Iași, Brăila, Galați és Bukarest középiskoláinak fiataljai és pedagógusai vesznek részt a projektben, amely a dokumentarista színházi esemény megtekintéséből majd az azt követő témafeldolgozó interaktív beszélgetésből és színházpedagógiai műhelyfoglalkozásból áll.

A turnét márciusban és áprilisban két tábor előzte meg, amelyekben a társulat két tagja, Fazakas Misi és Mucha Oszkár vezetésével 37 középiskolás fiatal drámapedagógiai játékok és személyiségfejlesztő valamint önismereti műhelyfoglalkozások során megosztotta az őket érintő társadalmi és szociális problémákat és a saját, személyes történeteiket, amelyek feldolgozásra kerültek a társulat által létrehozott #Tükör munkacímű fórumszínházi projektbe.

A társulat májusban a sepsiszentgyörgyi, aradi, temesvári, nagyváradi, nagyszebeni, kolozsvári és brassói középiskolákban mintegy 600 diák számára szervezte meg a komplex színháznevelési projektjét. A Román Nemzeti Kulturális Alap/Administraţia Fondului Cultural Naţional fontosnak tartja leszögezni, hogy az általa támogatott projektek nem tükrözik szükségszerűen az álláspontjukat, és nem vállalják a felelősséget a projekt tartalmáért, illetve azért ahogyan a projekt eredményei felhasználásra kerülnek. A program tartalmáért és hatékonyságáért az Osonó Színházműhelyt terheli minden felelősség. Az Osonó Színházműhely állandó támogatója a magyarországi Tiszta Formák Alapítvány.