Európai Tehetségpont minősítést kapott az Osonó Színházműhely

Európai Tehetségpont minősítést kapott az Osonó Színházműhely

Az Osonó Színházműhely a napokban nyert felvételt az Európai Tehetségsegítő Hálózatba, amelynek jelen pillanatban 41 országból 350 intézmény és szervezet a tagja. A minősítés előzménye, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács két évvel ezelőtt Regisztrált Tehetségponttá minősítette az Osonót, amely az elmúlt időszakban, a különböző ifjúsági- színházi és oktatási projektek által magas szintű tehetségsegítő munkát végzett.

A független társulat kiemelt célnak tekinti, hogy művészeti és szociális projektjei során tehetséges fiatalokat is bevonjon munkájába, a megvalósult programok pedig elsősorban a fiatal generáció öntudatra ébresztését, felelős, saját életét és környezetét alakítani képes emberré válását segítik. A szervezet célja, hogy az Európai Tehetségpontok regisztrálásán keresztül olyan kapcsolatrendszert hozzon létre, amely segíti a tehetségek azonosítását, célzott felkarolását, kibontakoztatását az együttműködést és a jó gyakorlatok átadását. Az Osonó Színházműhelyt tehetségsegítő tevékenységén túl meglévő együttműködései, belföldi, anyaországi és nemzetközi kapcsolatai is alkalmassá teszik az Európai Tehetségpont feladatainak ellátására.

Az Európai Tehetségsegítő Hálózat megalakulásának igénye először a 2011-es budapesti uniós elnökségi konferencián fogalmazódott meg. A közel 300 szakértőből álló nemzetközi hallgatóság számára Csermely Péter professzor mutatta be a hazai Tehetségpontokból álló hálózat kialakításának lépéseit, a fiatalok tehetséggondozására gyakorolt várható hatásait, a hálózatos gondolkodásmód előnyeit.

Az Európai Tehetségközpontok a tehetségtámogatásnak több területén is szakmailag kiemelkedő minőséget nyújtó intézmények, azonban nagyon sok tekintetben eltérőek egymástól. Vannak köztük non- és for-profit szervezetek is, vannak állami fenntartásúak, akik éppen egy-egy ország minisztériumi háttérintézményei közé tartoznak, és vannak köztük civil szerveződések is. Egy-egy Európai Tehetségközpont tevékenységeinek halmaza is sok tekintetben eltérő lehet; vannak olyanok, amelyek inkább a tanárképzésre, mások pedig a fiatal tehetségekkel való közvetlen munkára fókuszálnak. Ez a sokszínűség az egyik fontos záloga az épülő Európai Tehetségsegítő Hálózat erejének.

Az Osonó Színházműhely tevékenysége három kulcsszóra épül: színház, oktatás és szociális projektek. A független társulatnak számos olyan programja van, amely a tehetséggondozásra épül, különböző képzések, műhelyfoglalkozások, táborok és színházi nevelés által. Az oktatási projektek állandó partnerei a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum és annak drámatagozata, valamint a Művészeti és Népiskola. Az Osonó támogatója a magyarországi Tiszta Formák Alapítvány.