Elkezdődött az Osonó Interetnikai projektje

Elkezdődött az Osonó Interetnikai projektje

Gyimesfelsőlokon szervezte meg az Osonó Színházműhely és annak jogi háttere a Bolyongó Színházi Egyesület azt az intertnikai tábort, amelyre szeptember 4- 10. között kerül sor. A tabaraOsonointeretnic#2017 nevű projektet az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala/Departamentul pentru Relații Interetnice támogatta és célja annak a lehetőségnek a megteremtése, amelyben a dráma- és csapatjátékok, személyiségfejlesztő és önismereti gyakorlatok segítségével, a különböző etnikumú fiatalok közelebb kerülhetnek egymáshoz, megismerhetik egymást és felfedezhetik a közös alkotás öröme mellett mindazt, ami érték lehet a másikban. A színházi játékok hatásos eszközei lehetnek az előítéletek leküzdésére, az egymás elfogadására és a közös kapcsolódási pontok megtalálására.

A projektnek 23 résztvevője van és a román, magyar és roma fiatalok mellett hat ifjúsági munkás és nevelő is részt vesz a táborban. Számukra Mucha Oszkár, az Osonó színésze, valamint Fazakas Misi drámatanár, a társulat rendezője tart személyiségfejlesztő, önismereti, csapatépítő és drámapedagógiai foglalkozásokat.

A színházi gyakorlatokba való elmélyülés, a keresés és a kísérletezés egy igazi közösséggé kovácsolhatja a résztvevőket. A műhelyfoglalkozások mellett, az intenzív tábor minden reggel a lelki-szellemi bemelegítőként szolgáló napindítóval indul, este pedig a rövid színházi jelenetek próbái zajlanak, amelyeket az utolsó nap délelőttjén mutatnak be a kiscsoportok. Mindezek mellett sok beszélgetésre kerül sor, így a résztvevők tudomást szerezhetnek egymás kultúrájáról, gondolkodás módjáról, és megoszthatják az életükben jelen lévő problémákat.