DRÁMAPÁLYÁZAT - Brâncoveanu mártírhalálának 300. évfordulója

DRÁMAPÁLYÁZAT – Brâncoveanu mártírhalálának 300. évfordulója

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház dramaturgiai versennyel emlékezik az évfordulóra

Constantin Brâncoveanu (1654-1714) Havasalföld (Valachföld) fejedelme volt 1688-1714 között. 26 év uralkodás után – ami hosszú időnek számít, ha figyelembe vesszük a török szuverenitás viharos időszakát és a Német-római Birodalom terjeszkedését – Constantin Brâncoveanut kivégzik Konstantinápolyban négy fiával és vejével Ianache Văcărescu-val együtt. Kivégzése előtt III. Ahmed Szultán felajánlja, hogy megkönyörül abban az esetben, ha áttér a mohamedán vallásra. Constatin Brâncoveanu elmondja fiainak, hogy már mindent elveszítettek és csak a vallás az, ami megmaradt, így egyenként kivégzik őket, az apát meg rákényszerítik arra, hogy végignézze fiai halálát, mielőtt fejét vennék. A hat fejet lándzsa hegyre szúrva végig vitték Konstantinápoly utcáin a holttesteket meg a tengerbe dobták.

Brâncoveanu a kultúra támogatója, híres mecénás volt. Nyomdát alapított Bukarestben, ahol Antim Ivireanul vezetésével több román, görög, szláv, arab, török és örmény szöveget nyomtattak. A Szent Száva-kolostor épületében megalapította a bukaresti akadémiát, ahol görög nyelven folyt a tanítás. Uralkodása alatt egy új stílus alakult ki Havasalföldön a velencei reneszánsz és a bizánci építészet szintéziseként, amelyet Brâncoveanu-stílus-nak neveztek el. A stílus legszebb példái az 1702-ben épült bukaresti Mogoşoaia-palota illetve a Brâncoveanu által alapított Horezu-kolostor.

Brâncoveanu mártírhalálának 300. évfordulójára, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház dramaturgiai versenyt szervez, melynek fő témája Havasalföld uralkodója, Constantin Brâncoveanu áldozata. A szövegeket az artistica@teatrunational.ro villámposta címre várjuk, a versenyző elérhetőségével együtt 2014. június 1. és szeptember 1. között. A nyertes 1000 lej értékű díjban részesül, és a szöveg felolvasószínház keretén belül bemutatásra kerül a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban.

Tudj meg többet erről a történelmi eseményről, írj egy színdarabot, és versenyezz!

Korhatár nincs.