Deák Katalin: Nekrológ helyett

Deák Katalin: Nekrológ helyett

A Játéktér 2013. tavaszi számából

Fiktív riportfilm a Cimborák 4 – Erdélyi Magyar Bábostalálkozóról

Mivel az erdélyi magyar bábművészet egyetlen fóruma még két évvel ezelőtt is a sepsiszentgyörgyi Cimborák Erdélyi Magyar Bábostalálkozó (volt), célszerűnek látom ennek újragondolását és szakmai szempontú fejlesztését, még ha fiktíven is.

Nagy Kopeczky Kálmán, a találkozó eddigi szervezője, kérdésemre, hogy lesz-e negyedik kiadás, a következőket felelte: nincs rá anyagi keret, és a pályázatokat is nehezen lehet lehívni. Nem tervezem a további szervezést, ekkora dologba most nem akarok belevágni.

Az én válaszom pedig egy fiktív forgatókönyv a Cimborák 4-ről. A csapat eddigi erőfeszítéseit méltányoló szánakozás helyett beszéljünk a jövőről, úgy, ahogyan elképzeljük.

Külső. A Tamási Áron Színház előtti utca. Nappal. Délelőtt.
Az utcán járókelők. A Tamási Áron Színház épületével szembeni átjárón egy óvó néni gyerekcsoportot vezet át. Utasításokat hallunk – „fogjátok meg egymás kezét”, „kettős sor!”, „siessetek!” –, miközben a kamera a gyerekekről a járókelőkre, majd a színház épületére, végül pedig a Bábtagozat bejárata fölé helyezett óriásplakátra közelít, amely a Cimborák 4 – Erdélyi Magyar Bábostalálkozót hirdeti.

Külső. Boltíves udvari átjáró. Nappal. Délelőtt.
Az átjáró oldalára helyezett hirdetőfalon előadásfotók, beszámolók, kritikák és közönségvéleményező rovat látható – ezeken lassan végigsvenkel a kamera, majd a fal alsó része felé fordul, ahol felaggatott színes ceruzákat és pár gyerekrajzot mutat. A háttérből egyre erősödő népzene hallatszik.

Külső. A színház belső udvara. Nappal. Délelőtt.
A népzene most már egészen hangos.
Bábkiállítás: híres bábkészítők bábjai a feljárat előtt. A kiállított bábcsoportok fölött jól látható felirat jelzi a készítők neveit. A kamera Kemény Henrik (Vitéz László, Paprika Jancsi, Ördög, Süsü), Foky Ottó (Tévé Maci, Misi Mókus, Mirr-Murr Kandúr), Bródy Vera (Mazsola, Tádé, Manócska, Egérke) és Kovács Ildikó (Paprika Jancsi, Ördög) jól ismert bábjaira közelít.
A kamera a bábokról kocsizással lassan balra fordul, ahol színes, nyitott sátor látható „Bábkészítő műhely” felirattal.
A sátor oldalán padokat állítottak fel, ahol pár szülő beszélget egymással.

Belső. Bábkészítő műhely. Nappal. Délelőtt.
A sátor belső terében két asztal és rendezetlenül székek vannak. Gyerekzsivaj, kacagás hallat­szik. Az egyik asztalnál Nagy Kopeczky Kálmán ül, a kamera ráközelít.

Felirat:

Nagy Kopeczky Kálmán: bábszínész, a találkozó főszervezője.

Riporter: Negyedik alkalommal szervezitek meg itt, Szentgyörgyön az Erdélyi Magyar Bábostalálkozót. Milyen változásokat hozott az idei találkozó az előzőkhöz képest?

Kopeczky: Én elsősorban nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik számára fontos az, hogy az erdélyi bábos szakma találkozzék, mert hiszen a kétezres évek elején az egyetlen ehhez ha­sonló találkozási lehetőség Kolozsváron volt Erdélyi Magyar Bábostalálkozó néven. Miután az több okból kifolyólag is megszűnt, a kezdeményezést a szentgyörgyi Cimborák Bábszínház élesztette újra 2009-ben. És ennek a találkozónak a szükségességét semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy évről évre egyre több bábos látogat ide hozzánk.
Úgy látom, hogy az, hogy mi itt egy héten át estéről estére a szakmai beszélgetéseken ele­mezzük és megbeszéljük egymás munkáját, pozitív fejlődést jelent minden erdélyi magyar bábos számára.

Az interjú közben a kamera az alanyról elfordul, a sátor belső terét, majd a gyerekeket mutatja, akik a másik asztal körül ülnek. Rajzolnak, festenek, bábokat készítenek egy felnőtt segítségével.

És hát igen, egyre bővül a repertoárunk. Az előző évekkel ellentétben, az idén már napon­ta három előadást nézhet a közönségünk. Jönnek Nagyváradról, Kolozsvárról, Temesvárról, Marosvásárhelyről és Szatmárról társulatok. Meghívtuk az idén is, és ez már lassan hagyo­mánnyá válik itt, az Erdélyi Magyar Bábostalálkozón, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem elsőéves mesteris diákok vizsgaelőadását, illetve az idén végzettek egyéni produkcióit.
De ezeken kívül, ami eddig még nem volt, az idén meg tudtuk szervezni az egész napos báb­készítő műhelyünket az idelátogató gyerekek számára, amelyet Takács Tímea, tavaly végzett díszlet- és jelmeztervező tart.

CUT TO:

A kamera Takács Tímeát közelről mutatja.

Felirat:

Takács Tímea, díszlet- és jelmeztervező.

Riporter: Hogyan kerültél ide, a bábos találkozóra?

Tímea: Tavalyelőtt végeztem a marosvásárhelyi egyetemen díszlet- és jelmeztervezést. Még abban az évben segítettem két vizsgaelőadásban. Lukács Emőke Szegény Dzsoni és Árnika című munkájában és Dénes Emőke vizsgájában. Ezt a két előadást elhoztuk ide, a találkozóra is. Valahogy így történt. Aztán a fesztivál szervezői idén megkérdezték, lenne-e kedvem bábké­szítő műhelyt tartani az előadásokra jövő gyerekeknek.

A kamera az asztalra közelít, ahol éppen a bábokat készítő gyerekeket és a már elkészült báb­jaikat láthatjuk.

Riporter: Milyen bábokat készíttek a gyerekekkel?

Tímea: Most éppen béka királyfi és béka királykisasszony párost készítünk. De bármit összehozunk. A gyerekek általában már kész ötlettel jönnek. Különleges figurákat találnak ki.

Riporter: Ők egyedül el tudják készíteni?

Tímea: Együtt rajzoljuk meg. Ők kivágják, összeragasztják. Én csak segítek nekik, ha elakadnak valamiben.

Belső. A Tamási Áron Színház Bábtagozatának előtere. Nappal. Délelőtt.
Az előtérben a gyerekek türelmetlenül várakoznak. Nyüzsögnek, ugrándoznak. A legtöbb kezé­ben kivágható, kifesthető lap van, rajtuk a következő előadás mesefiguráiból válogatva. A jegytépő hangját halljuk: „Lehet jönni, kérem a jegyeket!”

Belső. A Tamási Áron Színház Bábtagozatának Stúdióterme. Nappal. Délelőtt.
A nézőtéren gyerekek tapsolnak, és nagy hangerővel kiáltják: „KEZ-DŐD-JÉK!”

Belső. A Tamási Áron Színházi Bábtagozatának Stúdióterme. Nappal. Délelőtt.
Részlet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem harmadéves bábszínész szakos diákok marionett bábelőadásából.
A bábokat modern zenére mozgatják a bábosok.

Belső. A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum tornaterme. Nappal. Délután.
Ugyanaz a zene hallatszik, mint az előadásrészletben.
A tornatermet totálban látjuk. Közepén Dr. Kozsik Ildikó egy marionettbábbal a kezében a moz­gatási technikákat magyarázza. A résztvevők mindenikének a kezében a tanárnőéhez hasonló báb van, az ő mozgását utánozzák.

CUT TO:

A foglalkozás vége. A tornaterem egyik félreeső részén a kamera szekond plánnal Kozsik Ildikóra közelít.

Felirat:

Dr. Kozsik Ildikó, egyetemi adjunktus

Riporter: Az idei bábos találkozó minden délutánján workshopokat tartotok. Milyen témákkal fog­lalkoztok?

KozsikI.: Igen. Ma a marionett bábmozgatási technikákat gyakoroljuk. Tegnap Nagy Kopeczky Kálmán tartott műhelymunkát a bábszínházi rendezés és a népmesei elemek viszonyával kap­csolatban, és holnap Palocsay Kata műhelyére jöhetnek az érdeklődők. Ő „a beszédtechnika és a bábszínház kapcsolata” témában fog gyakorlatokat tartani.

A beszélgetés közben a kamera a tornaterem másik részén levő pár bábosra közelít, akik még egymás közt lelkesen gyakorolnak.

Riporter: Egy szakképzett bábszínésznek ezekre a gyakorlatokra szüksége van?

KozsikI.: A valóság az, hogy itt, az erdélyi bábos szakmában, akik ma bábtagozatot működtet­nek, közel felének sincsen szaktudása a bábozásról. Többnyire szeretetből, kíváncsiságból fognak hozzá egy-egy előadáshoz. És akkor itt, az Erdélyi Magyar Bábostalálkozón minden­kinek lehetősége van arra, hogy a tudását fejlessze. A műhelyprogramok alatt a gyakorlati tudást próbáljuk átadni az érdeklődőknek. A másik szakmai szempontból fontos dolog, az esti beszélgetések, ahol egymás munkáit és különböző bábművészeti témákat tárgyalunk meg.

Belső. A Kovászna Megyei Művelődési Központ egyik terme. Este.
Falra vetített elektromos bemutató címét látjuk: „Bábszínházi kritika”, majd a kamera fokozato­san távolodik, és az előadó is bekerül a képbe. A kamera elfordul, a terem szélén, székeken ülnek a résztvevők. Kérdés- és válaszfoszlányok hallatszanak.

CUT TO:

Felirat:

Mikita Gábor, színházkutató, színháztörténész-muzeológus

Rövid részlet az előadásból. Mikita Gábor a kritika feladatairól beszél.

Belső. A Tamási Áron Színház egyik irodája. Éjszaka.
Lámpafénnyel megvilágított iroda. Nyomtató hangja hallatszik a háttérben.
A teremben egy lány és egy fiú lapokat hajtogat, a harmadik éppen egy újságot tart a kezében.

Riporter: Hogyan készülnek az újságok?

Felirat:

Bodor Emőke, bábelőadások dramaturgja

B. Emőke: Általában délután ebédszünetben és éjszaka dolgozunk. Egymás munkáit mindig ellen­őrizzünk, mielőtt a végleges verziót elkezdenénk nyomtatni.

Reggelre készülnek el az újságok, amelyekben beszámolók, kritikák, interjúk vannak az előző nap eseményeiről.

A beszélgetés alatt a kamera az irodát veszi, majd közelről mutatja a nyomtatóból kijövő újságla­pokat, és a lapszám főoldala látszik: „Bábfirkák”.

Az első előadásra, tíz órára jön a közönség, addig már a bejárathoz kitesszük az újságokat. Eddig két lapszám jelent meg, az első és a második napról, és éppen most készül a harmadik.

Riporter: Ingyenesek az újságok?

B. Emőke: Igen. Bárki olvashatja, mindenkihez szól. Az előadások alkotóinak visszajelzés a mun­káikról, a felnőtt közönségnek pedig háttérinformáció a bábművészetről, az előadásokról. A bábosok gondolatairól az interjúkban olvashatnak. Sőt, még a gyerekek számára is minden lapszámunkban van egy oldal, ahol kifesthető mesefigurákat, kivágható, összehajtogatható játékokat találnak. Ezeket általában nagyon szeretik a gyerekek, és reggelente már várják az új meglepetéseket.

Külső. A Tamási Áron Színház előtti utca. Éjszaka.
A főbejárat ajtaját a portás nyitja ki. A kamera vízszintesen előre halad, az ajtón át utcára érkezik, majd visszafordul a színház felé. A portás a kamerába néz, integet, és elköszön: „Viszontlátásra!”

Cimborák 4 – Erdélyi Magyar Bábostalálkozó
Mivel az erdélyi magyar bábművészet egyetlen fóruma a sepsiszentgyörgyi Cimborák Erdélyi Magyar Bábostalálkozó, célszerű ennek újragondolása és szakmai szempontú fejlesztése.

A rendezvénynek a Tamási Áron Színház Bábtagozata ad otthont.
Főszervezője Nagy Kopeczky Kálmán.
Hét napig tartó fesztivál.

Helyszínek:
a Cimborák Bábszínház stúdiója – előadások
a Tamási Áron színház egyik irodája – a fesztiválújság szerkesztősége
Mikes Kelemen Elméleti Líceum tornaterme – workshopok
Kovászna Megye Művelődési Központ – szakmai beszélgetések
a színház belső udvara – kiállítás és a bábkészítő-műhely
boltíves átjáró: hirdetőfal, közönségvéleményező rovat

A fesztivál célja, hogy egy találkozási helyet biztosítson az erdélyi magyar bábművészek számára, hogy itt megismerhessék egymás munkáit, megosszák tapasztalataikat, és nem utolsósorban fejlesszék elméleti valamint gyakorlati tudásukat a workshopok és a szakmai beszélgetések alatt. A rendezvény érdeklődik a frissen végzett bábművészek iránt, ezért minden alkalommal elhívja őket, hogy vizsgaelőadásukkal bemutatkozhassanak a többi társulat előtt. A színháztudomány szakos diákok bevonásával mindennapos fesztiválújságot működtet a bábosok, a felnőttek és a gyermekek számára. Továbbá a találkozó célja a bábművészet népszerűsítése. Ebből az elgondolásból szervezi meg a fesztivál az egész héten át tartó bábkészítő műhelyét, amely a gyermekek számára hasznos elfoglaltságot jelent. Híres bábkészítők kiállítását is megtekintheti a közönség, ahol a régi ismert bábelőadások és tévéjátékok közkedvelt figuráival találkozhat.