Csuszner Ferencz: Receptkönyv az anyag életre keltéséhez

Csuszner Ferencz: Receptkönyv az anyag életre keltéséhez

Fotó: http://artactmagazine.ro/a-collection-of-joys.html

Felhívás:

ELŐFIZETÉSSEL A JÁTÉKTÉR OLCSÓBB: feb 15-ig Kovács Gábor munkatársunknak a kovacs.jatekter@yahoo.ro-ra írja meg telefonszámát, ő visszahívja Önt.

Részletek itt:  https://www.jatekter.ro/?p=6407

A Játéktér 2013. tavaszi számából

Cristian Pepino Az animációs színház technikája című bábtechnikai szakkönyve Barabás Olga fordításában jelent meg magyarul. Pepino a romániai bábművészet jeles képviselője, bábszínházi rendező és egyetemi tanár, a fordító Barabás Olga maga is színházi és bábszínházi rendező.

Az először 2005-ben, román nyelven, a bukaresti UNATC PRESS kiadónál megjelent kötet magyar fordítása 2010-ben látott napvilágot a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem Kiadójánál. A könyv öt fejezetre oszlik (Mi az animáció?, Bábtervezés, A szereplő-tárgy alkotóelmeinek megvalósítási módszerei, Klasszikus bábszerkezetek, Különböző anyagok társítása), ezek lépésről lépésre vezetik be az olvasót az animációs színház és a különböző bábok készítésének rejtelmeibe. A szerző előszavában szakkurzusnak titulálja könyvét, és a továbbiakban szigorúan tartja magát ehhez. Az animáció mibenlétét firtató első fejezet röviden összefoglalja a szükséges elméleti alapokat, de már ezen a ponton megjelennek a majdani technikai leírásokat megalapozó gyakorlati irányelvek. Az első oldalaktól kezdve jellemző, hogy legyen szó akár a színpadkép kialakítására vonatkozó általános megfontolásokról, akár a bábok szerkezeti felépítéséről vagy az öntőformák készítéséről, a leírtakat illusztrációk kísérik (a könyvben szereplő 124 darab, nagyrészt magyarázatokkal ellátott illusztrációt a szerző és felesége, Cristina Pepino készítették).

Terjedelmileg és tartalmilag egyaránt a harmadik, A szereplő-tárgy alkotóelmeinek megvalósítási módszerei a kötet leghangsúlyosabb fejezete. Ebben a szerző 35 oldalon keresztül vázolja a különböző gyártási procedúrákat (öntés, fa, purhab és egyéb anyagok faragása stb.). Míg a többi fejezetben a különböző bábok, szerkezetek, díszletelemek leírása és a használatukra vonatkozó irányelvek bemutatása történik, itt az anyaggal való munka kerül a középpontba. A receptkönyv – ahogy a fordítói előszóban Barabás Olga hivatkozik a kötetre – receptjeit ez a harmadik fejezet tartalmazza. A könyv többi része elsősorban a „tálalás” mikéntjeivel foglalkozik.

A logikus felépítés, a világosan megfogalmazott és jól illusztrált technikai leírások mellett a személyes stílus a szöveg egyik legfontosabb erénye. Pepino ugyanis közvetlenül szól az olvasókhoz. Nem próbál tudományos szöveg vagy halmozott szakkifejezések mögé rejtőzni, ezért a kötet jóval könnyebben olvasható a szokványos szakkurzusoknál. Stílusának köszönhetően a könyv egyaránt érdekes lehet azok számára, akik érdeklődnek ugyan az animációs színház iránt, de nem rendelkeznek mélyreható ismeretekkel, valamint azok számára is, akik már gyakorlottak a bábkészítésben.

A kiadó több kiadványához hasonlóan ebben az esetben is a könyv végén, mintegy függelékként szerepelnek az illusztrációk. Ebből a kettéosztásból adódik a könyv felépítésének egyetlen zavaró eleme, ugyanis a tartalomjegyzék a szöveg után, de az illusztrációk előtt kapott helyet, így gyakorlatilag a kötet közepére került.

Az animációs színház technikája elsősorban a klasszikus bábszerkezetek összeállításáról és alkotóelemeinek elkészítéséről szóló szakkönyv. Bár a szöveg részletekbe menően tárgyalja az egyes gyártási folyamatokat, és rengeteg tanáccsal szolgál, melyek megkönnyítik a bábok tervezését és elkészítését, elsősorban olyan leendő bábtervezőknek, bábkészítőknek szól, akik már rendelkeznek bizonyos alapismeretekkel. Ugyanakkor a könyvben használt személyes hangnem, a rövid bábtörténeti áttekintések, valamint a leírt technikai megoldások alátámasztása érdekében megosztott saját tapasztalatok az animációs színházhoz és Cristian Pepino munkásságához is közelebb viszik az olvasót.

Cristian Pepino: Az animációs színház technikája (ford. Barabás Olga). Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem Kiadója, Marosvásárhely, 2010.