Beszámoló: Gogol Kolozsváron/Cardiffban

Beszámoló: Gogol Kolozsváron/Cardiffban

Fotó: Sebők Botond

Március 21-23 között a kolozsvári Ecsetgyárban a Játéktér színházi folyóirat és a GroundFloor Group közös szervezésében háromnapos nemzetközi szimpóziumot és workshopot tartottak a színház elméleti és gyakorlati szakemberei.

A háromnapos rendezvény egyetemi diákságot, fiatal kutatókat és neves szakembereket vonultatott fel, hogy több generáción, országhatáron, sőt, szakmai területen is túl a színház és társadalom kapcsolatát, a kisebbségi életmód sajátosságait megosszák egymással.

Egy gyakorlati műhelymunka/workshop, egy elméleti szimpózium és egy, a széles közönség számára nyitott élménybeszámoló és vacsora keretében több szakterület és ország bevonásával a színház hatását a társadalomra, a kisebbségi és diaszpóra-közösségek kifejezési módját kutatták.

A nemzetközi résztvevők a következő országokból vettek részt: Románia, Magyarország, Kanada, Svédország, Dánia – valamint skype-összeköttetésben: Wales, Egyesült Királyság.

Az eseményben részt vevő intézmények:

–  a Játéktér című erdélyi magyar színházi lap – és annak saját programja A Más/Másik reprezentációja a színházban címmel: mint fő szervező

– Groudfloor Group, Kolozsvár–társszervező: szervezési kérdések, helyszín, technikai feltételek biztosítása, a Parallel c. előadás bemutatása, szakmai beszélgetés megszervezése

– Ecsetgyár – a kolozsvári művészeti helyszín termet és teljes technikai felszerelést biztosított, valamint társszervezőként vesz részt

– Aarhus Egyetem, Dánia – az egyetem Otherness című akadémiai lapja az esemény kapcsán különszámot jelentet meg

– Dél-Walesi Egyetem, Cardiff – társszervező: egy műhelymunkát walesi nyelven szerveztek

Szimpózium

Fiatal kutatók bemutatkozása: két részletben kaptak lehetőséget fiatal színházi kutatók, doktoranduszok arra, hogy kutatási témájukkal bemutatkozzanak – egyben kollegiális, szakmailag támogató közegben megbeszélhessék munkájukat. A bemutatkozó kutatók:  Bonczidai Éva (Színházi életmű a „megzápult drámaírók” kereszttüzében – Bánffy Miklós drámáinak hazai recepciója); Boros Kinga (Kényelmetlen színház); Jankó-SzépYvette (A színpadra írt kortárs finn szövegek fordításának problémái); Köllő Csongor (A színész fizikai és vokális tréningje – egy spirituális út lehetősége); Pál Emőke (Művészetek találkozása a színészképzésben);  Szilágyi-Palkó Csaba (Tabuk és testek – Nemi szerepek és színpadi szerepek); Varga Anikó (Hányféle tér. A határ problematikája a Squat Színház esztétikájában); Zsigmond Andrea (Színházi diskurzusok szemantikai megközelítése).

Kerekasztal-beszélgetések a szimpóziumon:

Äse Eliason Bjurström (University West inTrollhättan, Svédország) kerekasztal-bevezetőjében bemutatta a Gogol InterplayGround projektet, a dráma/színház és társadalom kölcsönhatásáról beszélt, a dráma mint tanulási folyamat sajátosságairól, és az alkalmazott színház eszközeiről.

Sajó Sándor(Eötvös Loránd Egyetem, Budapest), Szigeti Attila és Ungvári-Zrínyi Imre (Babeș-Bolyai Egyetem, Kolozsvár) a másság elméleti megközelítéseiről, a multikulturalitás kritikájáról és saját kutatásairól beszélt egy-egy kötetlen beszélgetés felvezetőjében.

További beszélgetés-felvezetők: Ungvári-Zrínyi lldikó(Színművészeti Egyetem, Marosvásárhely) a kutatás és gyakorlati megközelítés további lehetőségeiről; Kovács Gábor(a Játéktér lapmenedzsere) a független kulturális platformok, egyesületek pénzügyi alapjának megteremtéséről; Sebestyén Rita (Representations of the Other projekt, Otherness lap) a részvételi kultúráról beszélt.

Workshop: párhuzamos műhelymunka Kolozsváron és Cardiffban

A workshop társzervezője egy Budondo-ból (Uganda) származó színházi projekt, a Gogol InterPlayground, amely az ukrán születésű drámaíró, N. Gogol  A revizor című darabjára (1838) alapoz. A téma iróniával teli és a metaforikus megközelítésének következtében a darabot vették konferenciák és workshopok alapjául. A projekt elindítói ezzel a kezdeményezéssel egy egész világot behálózó közösséget kezdtek kiépíteni. A szöveg minden kultúrában újabb értelmezéseket és átdolgozásokat eredményez, melyek elérhetőek ebben a fejlődő és egyre inkább növekvő virtuális közösségben, amely mára már behálózza Ugandát, Svédországot, Norvégiát, Bolíviát, Dániát, a Fülöp-szigeteket, Ukrajnát és Ausztráliát, és ez a sor hamarosan folytatódni fog Kanada, India, Tanzánia, Litvánia és Ausztrália bekapcsolódásával. A Kolozsváron és Cardiffban zajló műhelymunkának fő motívuma a hatalom és a félelem egymást tápláló viszonya volt.

A Dél-Walesi Egyetemen, Cardiffban Ian Staples író, forgatókönyvíró, egyetemi tanár dolgozott színház szakos diákjaival a darab és a téma kapcsán – saját narratívák, a kisebbségi helyzet társadalmi kérdései merültek föl a munka során; színházi jelenetek születtek, amelyeket filmre vettek, megvitattak, a kolozsvári résztvevőkkel megosztottak.

https://www.dropbox.com/s/bcu5whzx8klh5hg/GogolProject.mp4

https://www.dropbox.com/sh/y4eg3ctmfv5jwo7/CKwKnZ-DmY

A kolozsvári háromnapos műhelymunkát a torontói Diasporic Genius alapítója, David Buchbinder és Roula Said vezette, valamint Köllő Csongor kolozsvári színész, a BBTE Tudományegyetem Színházi Intézetének tanára tartott gyakorlati foglalkozást. Erre a műhelymunkára kifejezetten a Játéktér fiatal szerzői, elméleti képzésben részesülő vagy kritikusi pályájuk elején levő résztvevők érkeztek – kifejezetten abból a célból, hogy a színház gyakorlati aspektusaival ismerkedjenek; olyan tapasztalatot szerezzenek, amely színházról gondolkodók számára elengedhetetlen, ám jelenleg nem szerepel egyetlen egyetemi tantervben sem.

A kolozsvári workshop utolsó délutánja nyitott volt a nagyközönség számára: ekkor David Buchbinder vezetésével néhány közösség-fejlesztő gyakorlatba vonták be az érdeklődőket. A budapesti Kerekasztal Színházi Nevelési Központ támogatásával Proics Lilla (kritikus, drámatanár, Budapest) vitaszínházi eseményt vezetett le a résztvevők és a közönség bevonásával, amelyben a színház és a kultúrpolitika viszonyáról beszélgettek a résztvevők.

A közönség számára is nyitott rendezvény záróakkordjaként Laczó Júlia, a Kolozsvári Állami Színház színésze és egyben professzionális séf hagyományos orosz étkeken alapuló, ’gogoli’ vacsorával várta a résztvevőket.

A workshop és szimpózium eredményei:

Az Aarhusi Egyetem otherness.dk őszi, speciális lapszámának vendégszerkesztése: Otherness and the Performing Arts címmel.

További tervek: műhelymunkák a Más/Másik színházi reprezentációjának és tapasztalatának toposza kapcsán: éves rendszerességgel. A Más/Másság szakirodalmának összegyűjtése magyar nyelvű kötetben.

Sajtóvisszhang:

http://www.youtube.com/watch?v=_sNLXQKJvJQHYPERLINK „http://www.youtube.com/watch?v=_sNLXQKJvJQ&list=UUeorSFMUo2YTe5-0WgvGc_w”&HYPERLINK „http://www.youtube.com/watch?v=_sNLXQKJvJQ&list=UUeorSFMUo2YTe5-0WgvGc_w”list=UUeorSFMUo2YTe5-0WgvGc_w

http://www.erdelyiriport.ro/m%C3%A1s-sz%C3%ADnh%C3%A1z-az-ecsetgy%C3%A1rban-erdelyiriport-1467.html

http://www.radiocluj.ro/hu/hirek-reszletek/stire/donat-160-gogol-kolozsvaroncardiffban-audio.html

http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/102600

http://multikult.transindex.ro/?cikk=22903

http://www.erdelyiriport.ro/gogol-m%C3%A1sk%C3%A9pp-az-ecsetgy%C3%A1rban-erdelyiriport-1383.html