Az egri Gárdonyi Géza Színház vendégjátékai a Figuránál

Az egri Gárdonyi Géza Színház vendégjátékai a Figuránál

Erdélyi turnéra készül az egri Gárdonyi Géza Színház, melynek alkalmából Gyergyószentmiklóson két előadást mutat be a társulat. Május 23-án, kedden délután 17.00 órától Sata Árpád rendezésében Máthé Kriszta Apróka Eszponka című darabja felolvasószínházi előadásként kerül műsorra a Figura épületében található YourLivingRoomban, majd este 7 órától Páskándi Géza Vendégség  című történelmi drámáját Blaskó Balázs (Jászai-díjas rendező) rendezésében lehet megtekinteni a színház nagytermében.

Máthé Kriszta: Apróka Eszponka (felolvasószínházi előadás)

Máthé Kriszta Apróka Eszponka című műve Sata Árpád rendezésében, Sata-Bánfi Zsófia előadásában az egri Gárdonyi Géza Színház felolvasószínházi előadásként kerül műsorra május 23-án, délután 17.00 órától a Figura épületében található YourLivingRoomban.

Az Apróka Eszponka a Lírai képek Frumószából alcímet viseli, a székely-magyar és a csángó-magyar kultúrák összefonódását, a nyilvánvaló rokonságot, egy tőről fakadt gondolkodást és életmódot kívánja bemutatni.

Visszamenve az időben a régi, hagyományos és vallási közösségeket, ezek szellemiségét, bájos egyszerűségét, természetközelségét és humorát idézve  belesimulni a mába, ahol már tét az is, hogy megőrizzék a nyelvüket, hagyományaikat, nemes és derűs gondolataikat a XXI. század csillogó-villogó reklámőrületében. Szeretnénk azt is megmutatni, hogy megfér egymás mellett az, hogy egy csángó gyerek az okos telefon szolgáltatásai mellett fontosnak tartja csodálatos ősi nyelvének megőrzését, ápolását és továbbvitelét. Mint ahogy azt is, hogy milyen anyagi és társadalmi problémákkal kell megküzdenie a Csángóföldön tanító magyar tanároknak, akik minden nehézség ellenére végtelen hittel és lelkesedéssel oktatnak, nevelnek.

A felolvasószínházi előadásra a belépés ingyenes!

Páskándi Géza: Vendégség

Páskándi Géza: Vendégség (történelmi dráma két részben)

Az egri Gárdonyi Géza Színház Vendégség című előadása május 23-án, kedden este 7 órától kerül műsorra a Figuránál. Páskándi Géza történelmi drámája Blaskó Balázs (Jászai-díjas rendező) rendezésében tekinthető meg a színház nagytermében.

A rendszerváltozás óta, attól a pillanattól kezdve, hogy erre egyáltalán sor kerülhetett…. volna, a magyar kormányok párthovatartozásra való tekintet nélküli legnagyobb adóssága a magyar társadalommal (nemzettel-néppel) szemben a különböző ügynöklisták nyilvánosságra hozatala, közreadása. Ügynökök és tartótisztek, zsarolók és megzsaroltak élnek köztünk gondtalanul, megbújva, névtelenül ma is.

Ezért rendkívül aktuális Páskándi Géza, 1995-ben elhunyt „kortárs” drámaíró 1971-ben született filozofikus történelmi drámája, a Vendégség, mely Dávid Ferenc unitárius püspök 1578-ban történt elveszejtéséről, a besúgás fondorlatos természetrajzáról szól.

Három idézet kronológiai sorrendben a műből:

Dávid Ferenc:

1. „Nem furcsállod, hogy Blandrata és a fejedelem épp egy másik unitáriust tett mellém? Nem egy jezsuitát, vagy evangélikust, vagy kálvinistát? Azt akarta, hogy egy hiten belül áruljuk el egymást. Hogy unitárius unitáriust, testvér testvért figyeljen meg és jelentsen a katolikus Báthorynak.”

2. „Azok kényelmetlenek az emberek számára, akiktől nem azt a választ kapják, amit ők szeretnének, amit ők már a lelkükben jó előre eldöntöttek. Azok kényelmetlenek az emberek számára, akik nem adnak nyugalmat, nem nyújtanak pihenőt a lelkiismeretnek, akik mindig kérdeznek, még akkor is, amidőn mindenki minden választ mindenre már megadott. Ezek a kényelmetlen emberek. Ezek sose ölnek, ezeket mindig megölik.”

3.  „Vendég voltál – a tudatomban. Én is vendég voltam a tiédben. És mindketten vendégek – Isten tudatában. Egyetlen vendégségünk ez.”

A néző eldöntheti, hogyan helyettesíti be a vallási felekezeteket, fejedelmet, orvos-papot, stb. nemzettársaink ma élő határon inneni és túli csoportjaival, egyedeivel.

Jegyek ára 10 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak 5 lej. Jegyek válthatók munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között a Figura jegyirodájában, vagy előadás előtt egy órával a színház előcsarnokában.

Tel.: 0752-227-011; e-mail: org@figura.ro