A Váróterem Projekt januári játékrendje

A Váróterem Projekt januári játékrendje

Januárban is megtekinthető az Alkésztisz c. tragikomédia felújított változata, valamint a Hullám című ifjúsági előadás a ZIZ – art and social area-ban.

Az Alkésztisz e hét pénteken, január 19-én, este 8 órától, a Hullám pedig jövő héten, január 25-én, szintén este 8 órától lesz megtekinthető, mindkét alkalommal a Párizs utcai régi zsinagógában kialakított ZIZ – art and social area-ban (Párizs utca 5-7). Az előadások a Reactor de creație și exepriment-tel közösen lebonyolított Fágáș című projekt keretében kerülnek bemutatásra.

Az Alkésztisz Euripidész drámáját használja kiindulópontként, amely a jól ismert mitológiai történetet dolgozza fel: Admétosznak, Phérai királyának fiatalon kell meghalnia, de a büntetésből nála szolgáló Apollón isten közbenjárására megmenekülhet, ha valaki vállalja érte a halált.  Az egyedüli jelentkező Admétosz felesége, Alkésztisz, akinek ez az önfeláldozó gesztusa mai szemmel nézve nehezen értelmezhető. Az előadás sem tesz egyértelmű kísérletet arra, hogy a gesztust – mely kétségkívül a történet központi eleme – megfejtse, értelmezze. Az alkotók sokkal inkább arra törekedtek, hogy ennek az áldozathozatalnak és következményeinek a sokszínűségét és komplexitását megkeressék, ezáltal tágítva az értelmezési lehetőségeket.  A dráma további pikantériája, hogy tragikus témamegjelölése ellenére az ókori drámaversenyeken a szatírjátékoknak és komédiáknak fenntartott negyedik helyen szerepelt a tetralógiában, és ez a műfaji keveredés is csak még megfejthetetlenebbé, komplexebbé teszi az előadást. Az ókori szöveg Ted Hughes-féle átiratát Horváth Benji kolozsvári költő adaptálta, melyből a próbák során alakult ki a végleges szövegverzió.

A Hullám című előadás egy tinédzser történet, szereplői IX-XII. osztályos fiatalok, az előadás pedig azt követi végig, hogy miként válik egy fegyelmezetlen, érdektelen és széteső társaságból valódi közöséggé az osztály, s hogy ez a folyamat milyen veszélyeket rejteget. A produkció egy valós történetet dolgoz fel: Ron Jones, kaliforniai történelemtanár, 1967-ben a hitleri Németországról tanított, amikor felvetődött a kérdés, hogy vajon újra megtörténhetnének-e azok a rémségek. A fiatalok nemleges válaszát cáfolandó Jones egy játékot talált ki, amely azt hivatott bemutatni, hogy diktatúrák bármikor újra létrejöhetnek, azonban pár nap után kicsúszott kezéből az irányítás, és aggódva a diákok testi épségéért leállította azt. Az előadás a Váróterem Projekt és a Váróterem Színházi Műhely közös produkciója, 5 hivatásos színész mellett a kolozsvári Református Kollégium, illetve az Apáczai Csere János Elméleti Líceum 12 diákja szerepel benne.