A temesvári színház januári játékrendje

A temesvári színház januári játékrendje

2023/2024-ES ÉVAD – JANUÁRI JÁTÉKREND

JANUÁR  9 | KEDD | 19:00 | Stúdióterem

A NAGY HAGYMA

Koncepció: Marco Chenevier

fordítás fülhallgatóba – RO, EN

1h15’

A Nagy Hagymában nincs helye hazugoknak, tisztességtelen polgároknak, képesség nélküli polgároknak vagy olyanoknak, akiknek nincsenek rendben a személyi iratai. A bizottság dönti el, hogy ki az, aki beléphet a Nagy Hagymába. A bizottságnak Önök is tagjai. Az Önök feladata a jelöltek értékelése. Az Önök kezében van a szereplők sorsa.

JANUÁR  13 | SZOMBAT | 19:00 | Stúdióterem 

NAPNAK HÚGÁVAL, RAGYOGÓ CSILLAGVAL

Rendező: Balázs Attila

fordítás felirattal– RO

1h

A részint magyar népballadákat, részint Arany János balladákat feldolgozó, különleges hangulatú balladaműsor Tar Mónika kezdeményezésére született. A művésznő Balázs Attila rendezői irányítása mellett remek érzékkel és természetességgel idézi meg a magyar irodalom egyik legsajátságosabb, kulturális értelemben talán legönazonosabb műfaját, legyen szó a számos változatban ránk maradt népköltészeti balladákról – mint amilyen a Júlia szépleány, illetve a Kőmíves Kelemenné – vagy épp Arany János műballadáiról – mint amilyen a méltán sokat idézett Hídavatás vagy az Ágnes asszony.

Az alapvetően középiskolai irodalomórákról ismert balladai homály fogalma és a balladákra jellemző témavezetés és műfaji jegyek az előadásban újfajta értelmezést nyernek. Ennek elsősorban az az oka, hogy az előadás Balázs Márk zenéjének, valamint Bálint Hunor animációjának köszönhetően komplex szimbólumrendszert épít fel az előadó alakja köré. Nem csak az előadott szöveg szintjén, de a zenén keresztül és vizuálisan is képes megteremteni a ballada világát és annak meghatározó szimbólumait.

JANUÁR  17 | SZERDA | 19:00 | Nagyterem  

Kokan Mladenović: MADARAK

Rendező: Kokan Mladenović

fordítás felirattal  – RO, EN

1h30’

Két férfi, akik belefáradtak a soha véget nem érő háborúban eltöltött életbe, a madarakkal együtt felépítik Felhőkakukkvárt, a művészettörténet egyik első megvalósított utópiáját. Két és fél ezer évvel Arisztophanész vígjátéka után, mi továbbra is háborúban élünk, amely nem ér véget, csak alakot vált és földrajzi helyet, fáradtak vagyunk, leigázottak, s csak álmodozunk saját utópiánkról. Vajon mindezek után létrehozható egy világ, ahol mindenki egyenlő, ahol nincs háború, nincsenek harcok? És ha igen, miért nem tudjuk megvalósítani? És ha mégis megvalósítanánk, mennyi időbe telne újra elrontani?

JANUÁR  19 | PÉNTEK |19:00 | Stúdióterem

ŐSEIM FÖLDJE – A KÁLNOKY CSALÁD TÖRTÉNETE

– könyvbemutató a Mathias Corvinus Collegium, a Bolyai János Szakkollégium és a Csiky Gergely Színház közös szervezésében  

Moderátor: Molnos Ildikó

Felolvas: Molnos András Csaba, Tar Mónika

„Az ember néha belép egy kapun, és nem is sejti, hogy mindent maga mögött hagy; kifelé már csak egy új világba vezet az út” – írja könyve elején a hazánkban élő neves újságíró, Boris Kálnoky. Pontosan így történt ez az ő esetében is, mikor a rendszerváltás idején ellátogatott családja régi erdélyi birtokára, és ezzel élete új fordulatot vett. A kőröspataki gyökerű nemesi família, a Kálnokyak históriája végigkíséri a letűnt századok erdélyi, illetve osztrák-magyar történelmét. Ha a család tagjai nem tartoztak is mindig az események fő formálói közé, katonaként, politikusként többnyire ott voltak hazánk múltjának főbb fordulópontjainál, háborúinál.
A forgatagos 20. század azonban sok más honfitársunkéhoz hasonlóan ezt a családot is szétzilálta, s tagjait arra kényszerítette, hogy életüket gyökereiktől távol folytassák. Múltjuk azonban búvópatakként tovább kísérte őket, erdélyi látogatásakor pedig maga a szerző is rácsodálkozott ősei gazdag örökségére. Ezért döntött úgy: a múltnak kútjába leereszkedve fölfedezi családja sokfelé ágazó történetét, hogy ezáltal jobban megérthesse magát, saját útját, génjeiben tovább élő örökségét is. Szellemi felfedezőútjából született e lebilincselő történet, mely egyszerre szól a hazakeresésről, a viharos közép-európai történelemben helytállni próbáló férfiakról és a hajdanvolt idők utáni nosztalgikus vágyódásról.


JANUÁR  21 | VASÁRNAP | 19:00 | Nagyterem

Visky András: CARAVAGGIO

rendező:  Visky Andrej

fordítás felirattal – RO, EN

1h45’

„A darab ideje egyetlen pillanat, valódi történése pedig Caravaggio eltűnése Porto Ercole tengerparti keskeny  homoksivatagában, 1610. július 18.-án.  Nem életrajz és nem a hiteles portré megalkotásának a kísérlete, hanem csak annak a – végsősoron – megválaszolhatatlan kérdésnek a vizsgálata, hogyan jutott el Caravaggio a felfokozott, modern értelemben vett teatralitás felfedezéséig. (…) Semmi esetre sem a szerzői intenciók hangsúlyozása kedvéért, hanem az írói pozíció jobb megértéséért mondjuk el, hogy a darab megírásakor hét színészre (három nő, négy férfi), valamint folyamatosan történő szerepváltásokra gondoltunk. A szerepváltások mintegy Caravaggio műtermében zajlanak, a szemünk előtt, ilymódon hangsúlyozva a caravaggiói „testek laboratóriuma” jelleget, ami sokkal inkább az akkor-és-ott megtörténő eseményekre irányítja a figyelmet, semmint Caravaggio élettörténete, illetve egészen pontosan halála dramatikus eszközökkel történő rekonstruálására. „ – Visky András, író, dramaturg

JANUÁR  23, 24 | KEDD, SZERDA | MAFESZT – Csíkszereda

NAPNAK HÚGÁVAL, RAGYOGÓ CSILLAGVAL

Rendező: Balázs Attila

A NAGY HAGYMA

Koncepció: Marco Chenevier

JANUÁR  26 | PÉNTEK | 19:00 | Magyar Ház |

AZ EST, AMIKOR BÁRMI MEGTÖRTÉNHET

  • improvizációs est

Rendező: Kedves Emőke

1h30’

JANUÁR  31 |SZERDA | 18.00 | Stúdióterem

BADU MAMA ÉS GYERMEKEI – BEMUTATÓ  

Rendező: Varsányi Péter

Nonverbális előadás  

1h

Hol volt, hol nem volt, Afrika kellős közepén volt egy aprócska falu, abban élt egy asszony a három kisfiával. Szegények voltak, semmijük nem volt, mégis akadt egy kincs, amely minden szorult helyzetből kihúzta őket: az anya gyönyörű, ébenfekete haja, amely olyan hosszúra nőtt, hogy a falu egyik szélétől a másikig ért, és minden bajtól megvédte a gyerekeket. De egyszer a három fiú  elindult szerencsét próbálni…  

JEGYPÉNZTÁR:  ALBA IULIA u. 2 | Hétfő-Péntek  13.00-19.00 valamint előadás előtt 2 órával

Tel: 0356 450 606

Mobil: 0752 111 803

E-mail: ticket@tm-t.ro

ONLINE JEGYEK: ticket.tm-t.ro