A MASZÍN közleménye a Csíki Játékszín ügyében

A MASZÍN közleménye a Csíki Játékszín ügyében

Közlemény

 

Alulírottak, a MASZÍN Magyar Színházi Szövetség vezetői és hozzájuk csatlakozó, a csíkszeredai kollégákkal szolidáris intézményvezetők, független színházi alkotók, társulatvezetők és kulturális menedzserek, aggodalommal figyeljük a Csíki Játékszín körül kialakult fejleményeket és sajtónyilatkozatokat, és legfőképpen az ezt a helyzetet kiváltó jelenséget.

Az 1998-ban létrejött Csíki Játékszín, alapítója, Parászka Miklós irányítása alatt az erdélyi, romániai és összmagyar színházi paletta fontos intézményévé vált, amelyben jelentős alkotók fordultak meg. Adott már otthont országos jelentőségű seregszemlének, a 2014-es Ifesztnek is, öt kiadást megélt gyermek- és ifjúsági színházi fesztiválja, a Lurkó Fesztivál pedig színházaink és bábszínházaink fontos találkozási pontja.

Úgy gondoljuk, hogy az olyan kulturális intézmények, mint a Csíki Játékszín intézménye – akárcsak a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, vagy a sajtóban szintén szóbahozott, Bocsárdi László alapította gyergyói Figura – olyan értéket jelentenek, amelynek esetleges szervezeti átalakításához a legnagyobb körültekintéssel, konkrét hatástanulmányokon alapuló előkészítéssel, nem utolsósorban pedig az érintett alapítókkal, menedzserekkel, művészekkel, háttéralkalmazottakkal, a csíkszeredai közönséggel, szakmai szervezetekkel, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű szakértőkkel való elmélyült és alapos egyeztetést, illetve társadalmi konzultációt követően érdemes csak hozzálátni, annak kockázatát elkerülendő, hogy csorbát szenvedjen ezen intézmények évtizedes, kitartó értékteremtő munkája, intézményi autonómiája, és veszélybe kerüljenek eddigi fejlődésük vitathatatlan eredményei.

Mint kulturális menedzserek, társulat- és intézményvezetők, felelős színházi szakemberek, magunk is tisztában vagyunk azzal, milyen nehéz a fenntartó önkormányzatok helyzete olyan esetekben, amikor a törvényalkotó nem rendel központi forrásokat némely, tetemes többletkiadást jelentő intézkedése mellé – legyen szó akár fizetésemelésről, akár az intézmények által az alkalmazottak után fizetendő járulékok növeléséről –, ezen intézkedések finanszírozását pedig kizárólag a helyi vagy megyei önkormányzatokra terheli. A magunk részéről értjük, hogy az ilyen lépésekkel számos kis- és közepes méretű város önkormányzata kerül rendkívül nehéz helyzetbe. Ugyanakkor még a legsúlyosabb válsághelyzetek esetében sem látunk érvényes alternatívát az érintettekkel való őszinte párbeszédre, az alapos, és szakszerű hatástanulmányon alapuló elmélyült előkészítésre, egy közösség legfontosabb kulturális értékeit képviselő intézményrendszer átszervezése esetében.

Ugyanakkor szeretnénk felhívni a kulturális intézményeket fenntartó helyi- és megyei önkormányzatok figyelmét erre az áldatlan helyzetre, és kérjük, hogy amennyiben a kormány intézkedései miatt, valamint saját költségvetési stabilitásuk megőrzése érdekében hasonló lépésekre kényszerülnek, vagyis kulturális intézmények sorsáról kell dönteniük, tegyék azt történelmi felelősségük tudatában, empátiával, a szükséges szakszerűséggel és megfontoltsággal, úgy, hogy ezek intézményi autonómiája, értékteremtő munkája és fejlődési lehetőségei ne csorbuljanak a meghozott intézkedések által.

Egyúttal szeretnénk kifejezni őszinte szakmai szolidaritásunkat is valamennyi csíkszeredai színházi alkotó és táncművész kollégánkkal, e sokféle bizonytalansággal terhelt pillanatban is kívánunk nekik sok erőt, kitartást és töretlen elhivatottságot a csíkszeredai közönség, illetve a színház- és táncművészet szolgálatában kifejtett értékteremtő munkájukhoz!

Tisztelettel,

 

a MASZÍN Magyar Színházi Szövetség elnöksége nevében:

 

Balázs Attila, elnök,

Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár   

Bessenyei Gedő István, ügyvezető elnök

Harag György Társulat, Szatmárnémeti

 

Czvikker Katalin, titkár                                          Nagy Pál, külkapcsolatokért felelős alelnök

Szigligeti Színház, Nagyvárad                                               Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely

 

Tapasztó Ernő, belkapcsolatokért felelős alelnök

Aradi Kamaraszínház

 

Továbbá:

Bocsárdi László

a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója

Tompa Gábor

a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója

Albu István

a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió igazgatója

Novák Eszter

a nagyváradi  Szigligeti Társulat művészeti vezetője

Keresztes Attila

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Tompa Miklós Társulat művészeti igazgatója

Zakariás Zalán

a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészeti vezetője

Márton Imola

a sepsiszentgyörgyi M Stúdió művészeti vezetője

Stier Péter

Szatmárnémeti Északi Színház, megbízott főigazgató

Ovidiu Caița

Szatmárnémeti Északi Színház, a román tagozat művészeti igazgatója

Demeter András István

dr. habil. Ungvári Zrínyi Ildikó

egyetemi tanár, a Játéktér folyóirat szerkesztője

dr. Lázok János

egyetemi tanár

dr. Kovács Levente

rendező, professzor emeritus

Bartha József

díszlettervező, egyetemi tanár

Bessenyei István

Színész, Proszcénium Alapítvány elnöke, a Harag György Társulat örökös tagja

Nagy Orbán

Színész, a Szatmári Kulturális Hagyományokat Megőrző Központ igazgatója

Czintos József

Színész, a Harag György Társulat örökös tagja

Márk Nagy Ágota

rendező

Mezei Kinga

színész, rendező

Burák Ádám

CoIn Theatre Company London, művészeti vezető

Spiró György

író

Kovács András Ferenc

Író

Tasnádi István

író, rendező

Lőkös Ildikó

dramturg

Upor László

dramturg, író

Forgách András

író, dramaturg

 Bérczes László

Rendező

Radnóti Zsuzsa

dramaturg

Darvay Nagy Adrienne

színháztörtönész, író

Csirák Csaba

színháztörténész

Stuber Andrea

Színházi Kritikusok Céhe, elnök

Papp Tímea

Kritikus

Proics Lilla

kritikus

Lakos Anna

kritikus

Boros Kinga

kritikus, tanár, a Színház folyóirat szerkesztője

Dobák Lívia

kritikus

Varga Anikó

a Játéktér folyóirat főszerkesztője

Szűcs Katalin Ágnes

kritikus, a Criticai Lapok főszerkesztője

László Beáta Lídia

szerkesztő, művészeti titkár

Zalán Tibor

Író

Müller Péter

Író

Bognár Róbert

Író, fordító

Radnai Annamária

dramaturg

Sediánszky Nóra

dramaturg, rendező

Sorin Militaru

rendező

Victor Ioan Frunză

rendező

Adriana Grand

díszlettervező

George Costin

színész

Dunkler Réka Kinga

dramaturg

Lendvai Zoltán

 rendező

Demény Péter
 író
Visky András
író, dramaturg, egyetemi tanár,
a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészeti aligazgatója
Zsigmond Andrea
 a BBTE Színház és Televízió Karának oktatója , a Játéktér folyóirat szerkesztője
Tóth-Páll Miklós
színész, az Ady Endre Társaság elnöke, a Harag György Társulat örökös tagja

A Romániai Magyar Néptánc Egyesület nevében:

Barabási Attila

a Maros Művészegyüttes igazgatója

Deák Gyula Levente

a Háromszék Táncegyüttes igazgatója

Dimény Levente

a Nagyvárad Táncegyüttes művészeti igazgatója

Orendi István

az Udvarhely Néptáncműhely igazgatója

 

Magyar Táncművészek Szövetsége Elnöksége

 

Könczei Árpád

zeneszerző, koreográfus

Hégli Dusan

koreográfus, művészeti igazgató

Ifjú Szivek Táncszínház, Pozsony

Fodor Katalin

Budapest Közép-Európa Táncszínház, tánckarvezető

Benő Barna-Zsolt

Bekecs Néptáncszínház, igazgató

Kozma Attila

Miskolci Balett,  művészeti vezető

Topolánszky Tamás

Harangozó- díjas táncművész

a GG Tánc Eger vezetője

a Magyar Táncművészeti Egyetem docense

Szögi Csaba

Bethlen Téri Színház, művészeti igazgató

Földi Béla

Budapest Táncszínház, igazgató

Kutszegi Csaba író, kritikus

 

Továbbá: a Színházi Kritikusok Céhének testülete.