A Magyar Színházi Társaság Elnökségének közleménye: Veszélyben a színházak művészi függetlensége, veszélyben a művészeti alkotás szabadsága!

Veszélyben a színházak művészi függetlensége, veszélyben a művészeti alkotás szabadsága!

Az Előadóművészeti Törvény preambulumának első mondata így hangzik:

E törvény célja, hogy biztosítsa a művészeti alkotás szabadságának megvalósulását.”

Meggyőződésünk, hogy a most napvilágot látott tervezet a törvény ezen céljával ellentétes rendelkezéseket tartalmaz, és az előadóművészeti intézmények, alkotócsapatok vezetői, munkatársai és fenntartói számára is mozgásterüket, művészi szabadságukat korlátozó helyzetet épít ki.

Ki kell mondani, hogy ha törvényerőre emelkedik a széles szakmai egyeztetés nélkül készült egyéni képviselői indítvány, az alapjaiban rengetné meg a magyar színházi struktúrát, több ezer színházi alkotó és háttérdolgozó életét a fővárosban és azon kívül egyaránt.  Ez elfogadhatatlan.

Mit is jelent, ha valóban törvényerőre emelkedik ez a tervezet:

–       Megroppan az előadóművészet szabadsága

–       A közös üzemeltetési megállapodás intézményének bevezetése növelné a fenntartó önkormányzatok terheit, s félő, hacsak nem kívánják alávetni magukat a teljes centralizációnak, az új rendszer színházak bezárásához vezethet a fővárosban és vidéken is.

–       A színházi finanszírozás gyakorlatilag egy központi szervhez kerül, amely független szakmai testületek nélkül működne, ezzel egyidőben a NEÉT eddig is szűk hatásköre/érdekérvényesítő ereje is csökkenne

–       A nemzetiségi, szabadtéri és független színházak működési pályázati lehetőségének megszüntetésével veszélybe kerülnek olyan műhelyek, amelyek speciális igényeket szolgálnak ki a hazai művészeti életben

–       A központosítással és a szakmai kontroll nélküli, gyakorlatilag egyszemélyi döntéssel irányított rendszerben teljesen beszűkülne az a sokszínű paletta, amely jelenleg a hazai színházi életet jellemzi.

Ilyen mérvű strukturális változtatásokat szakmai egyeztetés nélkül elindítani nem építő szándékra vall. Álljunk a rombolás útjába!

Kérünk minden színházszerető személyt, intézményt, szervezetet, ha osztja aggodalmunkat, csatlakozzon hozzánk, terjessze nyílt levelünket!

 A Magyar Színházi Társaság Elnöksége