A Kolozsvári Magyar Bábszínház kezdeményező csoport közleménye

A Kolozsvári Magyar Bábszínház kezdeményező csoport közleménye

A KOMAB tagjai a PUCK bábszínház jelenlegi és korábbi bábszínművészei, tagozatvezetői, rendezői és olyan egyesületek és magánszemélyek, akik névvel vagy az intézményes megtorlás lehetőségének okán névtelenül dolgoznak a kolozsvári magyar bábszínházas élet méltányos rendezésén. Az PUCK-ban tapasztalt intézményes, állandósult diszkrimináció lehetetlenné teszi, hogy Kolozsváron és Közép-Erdélyben a magyar bábszínészek és rendezők méltóságukat megőrizve, a magyar közösség érdekeit szem előtt tartva, színvonalas munkát végezhessenek. Kezdeményező csoportunk ezért egy önálló, állami finanszírozású Kolozsvári Magyar Bábszínház létrehozásáért küzd. Törekvéseinket írásban vállalta fel az RMDSZ kolozsvári és Kolozs megyei szervezete is. A törekvéseinket megalapozó problémák lajstromát alább találhatják:

  • A román és magyar tagozattal rendelkező Puck Bábszínház vezetősége szándékosan sorvasztja el a magyar tagozatot.

A magyar tagozatnak hat év alatt hét különböző vezetője volt, akik mindannyian szakirányú végzettséggel rendelkeztek, s akik a pénzhiány, a megalázó, diszkriminatív bánásmód és a finanszírozó intézménytől, a Kolozs Megyei Tanácstól kapott anyagi támogatás felháborítóan egyenlőtlen elosztása, az igazgató önkényes, olykor törvénybe ütköző rendelkezései és az intézményben uralkodó légkör miatt sorozatban mondtak fel vagy pedig az igazgató menesztette őket. A jelenlegi tagozatvezető (Varga Ibolya, az intézmény alkalmazott rendezője) nem teljes munkakörként, hanem napi kétórás munkaidőben látja el a magyar tagozat irányítását. Ugyanakkor a magyar tagozat idéntől rendezővel sem rendelkezik, miközben a román tagozat számára két rendező is fog dolgozni.

  • A magyar tagozat műsoráról, műsorpolitikájáról, a tagozat szakmai fejlődéséről olyanok döntenek (művészeti tanácsos, igazgató), akik nem ismerik a magyar nyelvet és kultúrát, a meseirodalmunkat, az erdélyi és magyarországi szakmai köröket, személyiségeket. A tagozatvezetőnek mindössze javaslati joga van.
  • A bábszínház vezetősége következetesen lehetetleníti el a magyar tagozat szakmai fejlődését.
    A magyar tagozat támogatását felvállaló Apropó Egyesület beszédtechnika képzésre, énekórákra és mozgásképzésre irányuló, pályázatokból szerzett támogatását szakmai indoklás nélkül utasítja el az igazgató, annak ellenére, hogy a képzést nyújtó személyek mindannyian ismert és elismert szakemberek határon belül és kívül is. Ugyanakkor hasonló képzési lehetőséget nem biztosít az intézmény a magyar tagozat tagjai számára. A magyar tagozatnak egyáltalán nincs meghatározott éves költségvetése, így kizárólag a vezetőség jóindulatán múlik, hogy egy-egy produkció létrehozását milyen mértékben támogatják.
  • A Puck Bábszínház partnerségi szerződések útján felhasználja a magyar tagozat létezését különböző pályázati összegek elnyerésére (pl. a Puppet Media Egyesületen keresztül rendszeresen kapott támogatást az Interetnikus Kapcsolatok Igazgatóságától), ezek az összegek azonban semmivel nem segítik a magyar tagozat fejlődését, sőt legutóbb egy gyakorlatilag meg nem valósult szakmai találkozóra költötték őket.
  • A Kolozs Megyei Tanács által nyújtott finanszírozás rendkívül egyenlőtlen módon oszlik el a román és a magyar tagozat között.

Azokból az összegekből, amelyeket a bábszínház vezetősége költségvetés kiegészítésként kérelmezett a fenntartótól (a különböző nemzetközi fesztiválokon való részvétel költségeire, egy hónapos jelenlétre az Avignoni Színházfesztivál off műsorában), a magyar tagozatnak nem jutott semmi. 2018-ban a román tagozat 7, a magyar tagozat 1 külföldi fesztiválon vett részt annak ellenére, hogy a magyar tagozatnak is volt akkoriban szakmailag értékes, díjazott előadása. Ez a vendégszereplés is csak a meghívó intézmény jóhiszeműségéből fakadóan valósulhatott meg, hiszen a napidíjakon kívül minden más költséget felvállalt. 2019-ben a román társulat ismét többször utazott külföldre fesztiválra, a magyar egyszer sem.

Az intézmény adminisztratív tanácsa a 2020-as év produkciós költségeire nemrég 65.000 lejt szavazott meg a román tagozatnak és 15.000 lejt a magyarnak, ami kiegészül azzal, hogy a román tagozaton rendez mindkét alkalmazott rendező, a magyar tagozaton pedig színészek fogják létrehozni az előadásokat.

A fenti helyzetből egyértelmű, hogy a magyar tagozat következő produkciói szerényebben fognak sikerülni. A helyzet groteszkségét illusztrálja az is, hogy a magyar tagozatot támogató Apropó Egyesület számláján jelentős összegű, pályázati forrásból származó pénz várja, hogy 2020-ban többek között előadások megvalósítására költsék el. Az intézmény vezetősége viszont szakmai indoklás nélkül megtagadja a magyar tagozat működését elősegítő Apropó Egyesülettel való együttműködést.

  • Mivel az intézmény vezetősége anyagilag hátrányosan különbözteti meg a magyar műsorok előállítását, az elmúlt években a magyar tagozat szakmai szempontból értékes előadást csak pályázatokból elnyert összegek segítségével tudott létrehozni (pl. Világszép Nádszálkisasszony, Mimorózart, A csillagszemű juhász, Kishercegszemmel). Az idei évtől a magyar tagozatot az Apropó Egyesület pályázati forrásaitól is meg akarják fosztani. Ezekből a pályázati forrásokból sikerült korábban értékes alkotókat meghívni, de több más produkció is részben vagy egészében ezekből az összegekből valósult meg (pl. Meseszőnyeg, Sziklahitű Szent László, Paprikajancsi kalandjai, Hófehérke). A román tagozaton mindeközben mód van évente több bel- és külföldi rendezőt meghívni az intézmény költségvetéséből, illetve több partner egyesület (Esua Egyesület, Puppet Media Egyesület, Prietenii lui Puck Egyesület) is támogathatja tagozatuk munkáját.
  • A magyar tagozat működéséről és területi kiszállásairól az intézmény vezetősége kizárólag az anyagi bevétel szempontjai szerint határoz, így Közép-Erdély egyedüli magyar bábszínházi tagozataként a Puck Bábszínház képtelen ellátni pótolhatatlan küldetését szórványban és rurális környezetben.

A turnékat, kiszállásokat kizárólag az anyagi haszon szabja meg, csak akkor mehet el a magyar tagozat valahova játszani, ha jelentősebb nyereséget termel. Kolozs megyében, illetve a környező megyékben sok olyan magyar közösség van, ahol szívesen látnának magyar bábszínházi műsorokat, de a magyar társulat nem vállalhatja fel az előadást a szerény bevétel miatt.

A fentiek tükrében arra a következtetésre jutottunk, hogy a Kolozsvári Puck Bábszínházon belül a magyar tagozat a fokozatos sorvasztás miatt képtelen ellátni közösségi szerepét, képtelen szakmailag értékes, a közönség számára is vonzó előadásokat létrehozniés képtelen a későbbiekben is színházkedvelő és színházlátogató magyar közönséget nevelni.

Tekintve, hogy a fenti problémák a Kolozsvári Puck Bábszínház keretein belül végérvényesen nem felszámolhatóak, szakmai és emberi meggyőződésünk, hogy a magyar közösség érdekét csakis egy önálló, állami finanszírozású Kolozsvári Magyar Bábszínház létrehozása tudja megfelelően szolgálni.

Petíció: https://www.petitieonline.com/allami_magyar_babszinhazat_kolozsvarnak

Facebook:https://www.facebook.com/Kolozsv%C3%A1ri-Magyar-B%C3%A1bsz%C3%ADnh%C3%A1z-100363675126048/

Köszönettel,

a KO(lozsvári) MA(gyar) B(ábszínház) kezdeményező csoport tagjai