A JÁTÉKTÉR 2021. NYÁRI SZÁMA

A JÁTÉKTÉR 2021. NYÁRI SZÁMA

A mester-tanítvány viszony – akár a hiányán keresztül is – hangsúlyos része a színházi kultúránknak. Lapszámunkban arra voltunk kíváncsiak, miként is beszélhetünk a tudás és tapasztalat megosztásának e modelljéről: miben különbözik ez a tanár-diák vagy mentor-mentorált viszonytól; hogyan jelenik meg (vagy sem) a művészeti oktatásban és a színházi hagyományban; miként gondolkodnak erről a kérdésről oktatók és színházcsinálók. Mindezt több generáció keresztmetszetében, hiszen, mint számos megszólalásból kiderül, a mester-tanítvány viszonyt eltérően értelmezik és élik meg a különböző korosztályhoz tartozó színházi alkotók. Összeállításunkban beszélgetés olvasható Kárpáti Péterrel, Tompa Andreával és Visky Andrással, akik az oktatás-alkotás kettős szempontrendszere felől közelítik meg a témát. Kovács Bea riportja fiatal színházcsinálók tapasztalatait összegzi. Emellett körkérdésben szólítottunk meg romániai magyar színészeket, hogy meséljenek ezirányú tapasztalataikról, gondolataikról.

Újonnan bemutatott és régebbi előadásokról szóló kritikák és esszék olvashatók a lapszámban, valamint Boros Csaba izgalmas beszélgetése négy színházi zeneszerzővel: Csíky Boldizsárral, Selmeczi Györggyel, Orbán Györggyel és Demény Attilával, aki hosszú betegség után idén tavasszal távozott közülünk. Dálnoky Réka a román-magyar együttélésről szóló kétnyelvű szatírája, a Tévedések tárháza / Intenții rătăcite, amely a Communitas Alapítvány 2018-as drámapályázatának nyertes műve, szintén olvasható lapszámunkban.

A nyári lapszámunk tartalma itt érhető el: Játéktér 2021/2