A JÁTÉKTÉR 2020. NYÁRI SZÁMA

A JÁTÉKTÉR 2020. NYÁRI SZÁMA

Nyári számunkban a 2020-as év tavaszát meghatározó pandémia színházi hatásaival foglalkoztunk. A mindenkit érintő járványügyi intézkedések alól a színház sem volt kivétel: a megszokott játéklehetőségeket az online térbe helyezték át az alkotók, és sok színházi előadás, kerekasztalbeszélgetés online közvetítése révén jutott színházi élményhez a közönség. A virtualitás és mediatizáltság ugyanakkor számos beszélgetést, vitát, művészi önreflexiót eredményezett arról, hogy melyek is a színház jellegzetességei és ezek hogyan érvényesülhetnek az online térben. Lapszámunkban színházi alkotókat, színháztörténészeket, kritikusokat, esztétákat kérdeztünk az élőség és mediatizáltság fogalmairól, valamint a pandémia idején megélt színházi tapasztalatokról. Ahogy válaszaikban a megkérdezettek kifejtik, a színházi élőségről és virtualitásról folytatott vita nem újkeletű – és erre hívja fel a figyelmet Bakk Ágnes Karolina esszéje, amely az internetszínház kezdeteit veszi számba. Ármeán Otília pedig az Andrei Sitaru által a Kolozsvári Magyar Állami Színházban megrendezett Illegitim (2018) c. előadásban vizsgálja a virtuális teret és interakcionális jelenlétet.

Trencsényi Katalin esszéje a nem hagyományos, az ő kifejezésével nem-euklidészi dramaturgiák nyitott és játékos, dinamikus mintázatait helyezi előtérbe, vizsgálva a közösségi alkotófolyamatokat, a nem-lineáris és önreferenciális rendszereket. Duška Radosavljević esszéje a porózus dramaturgiák és alkotások elméleti-filozófiai hátterét vizsgálja.

Emellett interjú olvasható Botond Nagy rendezővel, dráma rovatunkban pedig Kate Mulvany és Anne-Louise Sarks Médeia című darabját közöljük Komporály Jozefina fordításában.

A nyári számunk tartalma itt elérhető: Játéktér 2020. nyár