A JÁTÉKTÉR 2018. TAVASZI SZÁMA

A JÁTÉKTÉR 2018. TAVASZI SZÁMA

A Játéktér tavaszi számában kritika olvasható a marosvásárhelyi színház Hedda Gabler és a nagyváradi színház A kaukázusi krétakör című előadásairól, amelyek szerepelnek az idei POSzT versenyprogramjában is. Két kritika metszetében – a sepsiszentgyörgyi színház Chioggiai csetepaté és a szatmárnémeti színház Charley nénje című produkciói kapcsán – azt vizsgálják a recenzensek, milyen eltérő viszonyulások vannak az erdélyi színházban a szilveszteri és ezen keresztül a “könnyű” műfajú előadások hagyományához, igényéhez. Interjúalanyaink fiatal színházi szakemberek: Albu István, a Figura Stúdió Színház vezetője az állami színházi intézményen belüli mozgástérről, ennek lehetőségeiről és nehézségeiről beszél, érintve a Hargita megyei színházak átszervezének év elején felmerült kérdését is. Bogdán Zenkő szabadúszó producer az állami színházi struktúrán belül, majd a független színházi közegben szerzett tapasztalatairól mesél, oktatás és a szakma művelése, elmélet és gyakorlat összefüggéseiről, vagy éppenséggel a köztük húzódó törésekről. Szilágyi-Palkó Csaba tanulmányában a Trockadero táncművészeti csoportról írt, annak a keresztbe öltözést, androgün jellegzetességeket és professzionális szórakoztatást ötvöző esztétikájáról. A 2017-es müncheni Spielart Fesztiválról írva Biró Eszter a kórus, az egyén és közösség viszonyának témája mentén közelít Silvia Calderoni, Oliver Zahn, Marta Górnicka, Rima Najdi és Milo Rau előadásaihoz. Paul Emond és Joël Pommerat drámaköteteiről, valamint Thomas Ostermeier Teatrul și frica c. könyvéről olvashatók recenziók a lapszámban. Biró Eszter fordításában Anne Lepper fiatal német szerző Seymour című drámáját publikáltuk, amelynek öt túlsúlyos gyerek a főszereplője, akiket a szüleik egy alpesi szanatóriumba küldtek fogyókúrára. Lepper szövegét – amely a kortárs lét torz példázataként is olvasható –, felolvasószínházként mutatta be a Kolozsvári Állami Magyar Színház 2016-ban, Bodolai Balázs rendezésében.

A tavaszi lapszámunk tartalma itt érhető el: Játéktér 2018. tavasz