A JÁTÉKTÉR 2016. TÉLI SZÁMA

A JÁTÉKTÉR 2016. TÉLI SZÁMA

Hol születik ma a kortárs dráma: magányos írásban, a közösségi színházcsinálás folyamatában, papíron (képernyőn), improvizációban? Hogyan írjuk, olvassuk, nézzük és fogadjuk be? Színházi kultúránkban sokféle szövegírói és alkotói szemlélet él egymás mellett, és hogy miként gondolkodunk a kortárs drámáról, a színházi szerzőségről alkotott elképzelésekkel szorosan összefügg. Téli számunkban drámaírók, dramaturgok, fordítók, színész-rendezők – a színházcsinálás szerepeit sokféle módon ötvöző alkotók – beszélnek a drámaírás és újraírás kérdéseiről, szöveg és játék összefüggéseiről. Térben, folyamatban, könyvben és az elméleti kibontás során lapszámunk írásai azt vizsgálják, hogyan jelenik meg a kortárs dráma a színpadon, mennyire hatékonyan segítik a klasszikus drámapályázatok az új szövegek születését – és milyen alternatívái vannak ennek –, valamint az irodalmi hagyománytól eltávolodva elemeznek kortárs erdélyi drámákat, annak reprezentációs eljárásaira fókuszálva inkább, kitérve arra a kérdésre is, hogy a szövegek témaválasztása milyen társadalmi rétegeket képvisel.

A téli lapszámunk tartalma itt érhető el: Játéktér 2016 tél