A JÁTÉKTÉR 2016. ŐSZI SZÁMA

A JÁTÉKTÉR 2016. ŐSZI SZÁMA

Miben és miből áll a színész munkája? Milyen technikákra, módszerekre épül? A különböző módszerek milyen szemléleteket tükröznek, ami a színházművészeti alkotást, a testfelfogást, a reprezentációt és egyáltalán a színész világban elfoglalt helyét illeti? Megragadható és leírható-e mindez – és hogyan? Tanulható és tanítható – és miként? A módszertani, gyakorlati tudás hogyan viszonyul a színészi munka organikus, komplex természetéhez?

Hogy dolgozik a színész a lábával és a légzéstechnikával? Mi köze a focinak a színészethez? Milyen lehetőségei vannak a színésznek az önképzésre a kőszínházi-társulati létformában és a projektalapú működésben? Hogyan tartja testileg-lelkileg-szellemileg edzésben magát? Hányféle módszer van és melyik mire képesít? Alkalmazhatók-e a keleti színházi módszerek a magyar színházi kultúrában? Ha kifordulunk a kőszínházból, a következő sarkon az összművészeti és közösségi alkotások várnak ránk? Kiterjed-e a színház a következő sarokig? Egyáltalán, mi különbség van színész és performer között? Hogyan van jelen a színész? A színész csak szerepmegformáló? Hogyan formálja meg a szerepét? Mi a jelentősége ebben a célpontnak? Miben más egy táncos-performer viszonya a testhez és mozgáshoz? A módszertani és elméleti közelítés hogyan lehet termékeny; az esszé, a memoár műfajain keresztül mi mondható el a színész mesterségéről? Ha nem csináljuk, hogyan beszélünk, és persze, beszélhetünk-e róla? A színészi alkotást leíró színháztudományos diskurzusnak mi a létjogosultsága?

A színészről és mesterségéről láthatóan nehéz olyan mondatokat írni, aminek a végén ott a pont. Az erről való gondolkozás nyitott és állandóan megújuló beszélgetést feltételez, függvényeként annak, ahogyan a színház helyzete és ezzel együtt az előadóművész munkája, szerepkörei is változnak. Ebbe a diskurzusba kapcsolódunk be tematikus összeállításunkkal, amely különböző fókuszokat helyez egymás mellé – a módszertantól a színház intézményes szerkezetét érintő kérdésekig –, és amelyek révén az erdélyi színházi kontextus is kirajzolódik.

Szerkesztőségünk a nyomtatott és az online lap eltérő lehetőségeit számba véve kisebb változtatásokkal kísérletezik: olvasóink a print kiadványban eddig rendszeresen elérhető előadáskritikával ezentúl főként az online felületen találkozhatnak majd – reményeink szerint így jobban kiküszöböljük a bemutatók és megjelenés közti időbeli távolságot.

A szerkesztőség nevében,
Varga Anikó

Az őszi lapszámunk tartalma itt érhető el: Játéktér 2016 ősz