A gondnok a Spektrum Színház műsorán

A gondnok a Spektrum Színház műsorán

November 14-én, szombaton este 19 órától, Harold Pinter A gondnok című előadás kerül ismét színpadra.

A gondnokot 1960-as ősbemutatója alkalmával azonnal mesterműként értékelte az egyébként konzervativizmusáról elhíresült angol szakmai közvélemény. A darab teljes fegyverzetében vonultatja fel a Pinter-féle drámai művészet legjellegzetesebb vonásait. Színhelye górcső alá helyezett mikrovilág, a társadalom perifériáin élők tartalmatlanná, kapcsolat szegénnyé sivárodó, érzelmektől kiürült, örömtelen, magányos élete, melyet zárt térben néhány ember viszonyrendszerébe sűrítve ábrázol. A peremeken élők otthon- és társéhségének vágya süt a darab szereplőiből, ugyanakkor képtelennek bizonyulnak egy fedél alatt élni olyasvalakivel, aki más, nem fejthető meg a személyiségének igazi lényege. A szereplők előélete, törekvései homályban maradnak. Az aprólékos részletességgel, naturalisztikus hűséggel megformált karakterek a pinter-i paradox ábrázolásmód következtében mégis megfejthetetlen titkokat hordoznak, bizonyítva, hogy bármilyen kézzelfoghatóak az egyes ember külső jegyei, belső világát titkok homálya fedi. Az ember nehezen, vagy sehogy sem ismerheti meg a másikat a maga teljes valóságában. Ezért a MÁSIK a titkok a félelem, a rettegés forrásaivá válik, akárcsak a személyiséget folyamatosan fenyegető külső világ. Az emberi kapcsolatoknak ez az ambivalenciája képezi a pinteri dramaturgia sarkalatos pontját. A vonzás és taszítás, a befogadás és az elutasítás egyszerre van jelen a kapcsolatokban.